Szentmise a Székesegyház felszentelésének évfordulóján - beszámoló

2018. 11. 26. | | 2018. 11. 27.

 

 

A templom az élő közösségeké – A fehérvári Székesegyház ünnepén vehették át megbízó- levelüket az új lelkipásztori munkatársak

2018.11.26. – Az 1938-ban kisbazilika rangot kapott fehérvári Székesegyház felszentelésének évfordulóján Spányi Antal megyés püspök tartott koncelebrált szentmisét az egyházmegye papságával. A főpásztor ezen az ünnepen adta át az újonnan végzett lelkipásztori munkatársak megbízólevelét. A Bazilikában folyó renoválási munkálatok miatt a Szent Imre templomban tartották meg a jeles eseményt.

„Az 1777-es egyházmegyei megalapítás székesegyházi rangra emelte a belvárosi plébániatemplomot, amelyet Farkas Imre hagyatékából renováltak, és 1866. november 25-én Simor János győri püspök, Fehérvár szülötte felszentelt. Shvoy Lajos püspök kezdeményezésére 1938-ban a templom kisbazilika rangot kapott” – idézte fel a főtemplom történetét a megyés püspök. Majd arról beszélt, egyre több hír érkezik bezárt vagy elpusztított templomokról, az oda járó keresztények üldözéséről. „Hálát kell adnunk, hogy Szent István városában az emberek életében különös helyet foglal el a Székesegyház. És jó látni, hogy országszerte mindenfelé örülnek az emberek, ha egy templom megszépül, megújul.”

A szentmisében 15 világi lelkipásztori munkatárs tett ígéretet, hogy a főpásztor megbízásából, – meghatározott helyen és időtartamban – a plébános irányításával, lelkiismeretesen végzi a rá bízott lelkipásztori feladatokat. Szem előtt tartja az Anyaszentegyház törvényeit, és a hívek lelki javát.  A munkatársak felkészítését Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató végezte.

Spányi Antal püspök az egyházmegye megjelent papságát, a fogadalmat tett munkatársakat és hozzátartozóikat arra bíztatta, tüzes lélekkel éljék meg keresztény életüket. „A templom olyan szent hely, amelyért sokan életüket áldozzák. Szomorú látni, hogy a közömbösség és a hit hiánya miatt felszentelt helyeket zárnak be, ahol korábban a szent liturgiát végezték, miközben a világban 300 millió keresztény szenved súlyos üldöztetést hitéért. Sokan életükkel fizetnek azért, hogy elmennek vasárnap templomukba. Nézzünk ezért magunkba, a templom, a szentségekhez járulás, az adoráció végzése, az evangélium szavainak, az egyház tanításának hallgatása a mi életünkben milyen helyet foglal el?” – tette fel a kérdést a főpásztor. A templom nemcsak kövekből, hanem a hit által élő, eleven szívekből és lélekből épül fel – hangsúlyozta a püspök, amelyet a hívek közössége alkot és őriz. Krisztus jelenléte és a mi imádságos jelenlétünk teszi szentté a helyet. Így épül fel a titokzatos testet alkotó Egyház, amelyet Isten a kegyelmek gazdagságával ajándékoz meg újra és újra.

Beszéde után a megyés püspök az újonnan végzettek számára átadta munkatársi megbízólevelüket, és arra kérte őket, hogy szolgálatukat egyházias lelkülettel, felelősen végezzék a liturgikus előírásoknak megfelelően. Az egyház szándéka szerint szolgálják Isten népét.

A hálaadó szentmise végén a főpásztor megköszönte Ugrits Tamás atyának odaadó felkészítő munkáját. Köszönetet mondott a lelkipásztori munkatársaknak, hogy elfogadták a meghívást, és kitartottak a felkészítés időszakában, valamint a családtagoknak, hogy lehetővé tették hozzátartozójuk egyházi szolgálatát. Megköszönte a plébános atyáknak, hogy felelősen gondolkodtak a rájuk bízott lelkek javáról, és munkájukat még hatékonyabbá téve, lelkipásztori segítőket jelöltek ki plébániáikon. „Küldetést kaptunk, amely lehetőség, de felelősséggel is jár. A szolgálatukat most kezdő testvéreimnek azt kívánom, a tanultaknak megfelelően törekedjenek arra, hogy feladataikat hittel és a Lélek örömével végezzék. Az élő közösségből épült templom kedves Istennek. Segítsék közösségüket, hogy a templom valóban az Ő jelenléte, a Vele való találkozás helye lehessen, Isten Országának, a mennyei Jeruzsálemnek megtapasztalása.” 

Berta Kata
Fényképeket készítette Hered Katalin
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

 Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk