Vízkereszt ünnepén, a Szent Imre Iskola közösségében - beszámoló

2022. 01. 06. | | 2022. 01. 07.

 

 

 

Vízkereszt ünnepén, a Szent Imre Iskola közösségében


2022.01.06. - Egyházunk január 6-án tartja vízkereszt ünnepét, mely a karácsonyi időszak végét, egyben a húsvét előtti 40. napig, azaz hamvazószerdáig tartó farsangi időszak kezdetét jelzi. Ezen a napon a napkeleti bölcsek látogatására, Jézus megkeresztelésére és kánai csodatételére, a víz borrá változtatására emlékezünk.

Iskolánk közössége e nap reggelén szentmisén vett részt a Szent Imre-templomban. Tamás atya példaként állította elénk a három király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár alakját. Példaképek ők állhatatosságban és kitartásban, hiszen miután elindultak a csillag nyomán, semmilyen nehézség nem térítette le őket útjukról. Nem adták fel céljukat, hogy a Messiást megtalálják, bár nem volt könnyű ezt megtenniük. Példaként kell, hogy előttünk álljon az ő összetartásuk, barátságuk, mert annak ellenére, hogy minden közösen végzett cselekvés folyamatos alkalmazkodást, esetleg lemondást kíván, sok örömet, jó érzést is ad.

A Katolikus Egyház hagyománya szerint vízkeresztkor kerül sor a házszentelésre, a ház megáldására, így Tamás atya is kérte – immár az iskola aulájában gyülekező közösségünk jelenlétében – a Jóisten oltalmát iskolánkra, majd szenteltvízzel hintette meg az épület belsejét, a jelenlévőket, valamint azokat a kicsiny kereszteket, melyeket osztályaink készítettek el az ünnepet megelőző időszakban, s melyeket magukkal hoztak megszenteltetni. A közösen magasba tartott, megáldott keresztek aztán természetesen hazakerültek, hogy tanulóink otthonaiban emlékeztessék családjainkat Isten állandóan jelenlévő, biztonságot adó oltalmára, áldására.

A házszentelés alkalmával intézményünk valamennyi helyiségének ajtófélfájára felkerült az évszám és a három betű: 20 + C + M + B + 22, mely a latin áldásformula kezdőbetűit jeleníti meg: „Christus Mansionem Benedicat!” Azaz: „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!” E felirat is emlékezteti majd közösségünk valamennyi tagját – az egész esztendőn át – a Jóisten oltalmazó jelenlétére.

Dunai Rita
Fényképeket készítette Nagy Anikó

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk