Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról

2024. 04. 04. | | 2024. 04. 04.

 

 

Húsvét ünnepe Székesfehérváron - összefoglaló a püspöki szertartásokról

2024.04.04. - Spányi Antal megyés püspök a Szent István király Székesegyházban celebrálta a Szent Három Nap ünnepi liturgiáját, megemlékezve Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

Nagycsütörtökön este, az utolsó vacsora emlékére bemutatott ünnepi szentmisében a főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta: az Eucharisztiában Jézus valóságosan velünk maradt, erőnk forrásává, lelkünk táplálékává vált. Az Oltáriszentség azonban nincs papok nélkül, akik Jézus nagycsütörtöki kegyelmi ajándékai nyomán a helyes Isten - és emberszeretetet közvetítik nekünk. A szentbeszédet követően a megyés püspök megmosta a fehérvári plébániákról kiválasztott 12 férfi lábát, ahogy Jézus tette ezt az utolsó vacsorán. Az Oltáriszentséget, a mellékoltárhoz vitték, majd az oltárfosztás szertartásával zárult a mise.

Hagyományosan közös keresztúttal emlékeztek Székesfehérvár hívei és papjai Krisztus kereszthalálára, Nagypéntek délután a palotai úti Kálváriánál. Spányi Antal, megyés püspök vezetésével, az idei keresztút-járáson a családi élet mindennapjai álltak a stációknál az elmélkedések középpontjában.

A nagypénteki igeliturgián és szertartáson a csöndes bevonulás után a főpásztor és a papság arcra borult az oltár előtt. A szertartás ünnepélyesség nélkül, a legnagyobb egyszerűségben zajlott. Az olvasmányok fölolvasása után elénekelték a Passiót. Spányi Antal püspök, az esti szertartáson arról elmélkedett, ha Jézus keresztáldozata megváltott minket, el kell fogadnunk keresztjeinket és új, megtisztult életet kell kezdenünk. A szertartásban elhangzottak az egész világért mondott egyetemes könyörgések, amelyet a kereszthódolat követett.

Nagyszombaton a Húsvét ünnepének előesti miséje tűzszenteléssel kezdődött. A főpásztor a megszentelt tűzről meggyújtotta húsvéti gyertyát, amelyet bevittek a templomhajóba, miközben az ének hirdette: „Krisztus világossága!" Az igeliturgia ószövetségi olvasmányait követően, a húsvéti örömének, az Exultet hangzott el. Kigyúltak a fények, megszólalt ismét az orgona és a csengők. Az olvasmányokat az Úr feltámadásának evangéliuma követte.

A püspöki nagyheti és húsvéti szertartások a húsvétvasárnapi ünnepi szentmisével zárultak. A főpásztor beszédében kiemelte: Húsvét öröme, nem egy csak ünnepnapé, hanem egész életünk öröme. Vannak keresztek az életünkben, de nem a szenvedésé az utolsó szó. Nem kell félnünk többet, mert Isten gondoskodott rólunk.

Berta Kata
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk