Pályázat   "Ki az a Szent Imre?" címmel


 
Film-és fotópályázat középiskolásoknak
Rajz-és tablópályázat általános iskolásoknak

 

A Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal pályázatot hirdet Szent Imre születésének 1000. évfordulójára, katolikus középiskolák és általános iskolák tanulói részére "Ki az a Szent Imre?" - címmel.

 

 

  A pályázat célja

Az 1000 évvel ezelőtt született Szent Imre alakja - életének és hitének mélyebb megismerése által,- aktualitást nyerjen a mai fiatalok számára. A pályázat szeretné felhívni a diákok figyelmét, ami Szent Imrében ma is követendő példa: a jövőjére tudatosan készülő, harmonikus,- érett-, krisztusi ember. Cél az is, hogy korunkban már elképzelhetetlenek tűnő, tisztaságát megőrző herceg, a mai fiatalok gondolkodásában helyére kerüljön. Az őt jelképező liliom, mély értelmű szimbólum, kemény, férfias önmegtartóztatásra utal, és a herceg küzdelmeit jelzi önmagával, vágyaival, melyet Urának, Jézusnak ajánlott fel.


 Pályaművek

I.

Általános iskola alsó tagozat

Rajzok: Szent Imre élete A4 méret tetszőleges technikával.

II.

Általános iskola felső tagozat

3-4 (A4-es) oldalas dolgozat készítése Szent Imre hercegről, a trónörökösről, Szent István király hozzá intézett intelmeinek tükrében.

III.

Középiskolák

Pályázni lehet egyéni vagy közösségi (iskolánként, szakkörökként, alkalmi csoport) munkákkal:

Fotópályázat: Fotót vagy fotóalbumot lehet készíteni Szent Imrét ábrázoló köztéri szobrokról, művészeti ábrázolásokról, amelyek mellé írásban kérjük a pontos helyszínt és rövid leírást. Ezenkívül fotót lehet készíteni az alábbiakban megadott témákban is. A fotókat max: 10X15 cm méretben kérjük. A fotópályázatot Nagy Norbert fotográfus fogja elbírálni.

Rövidfilm készítés videokamerával, számítógépen megszerkesztve Szent Imrével kapcsolatban szabadon választott vagy az alábbiakban megadott témák alapján. A film lehetőleg 10 percnél több ne legyen és DVD-re készüljön. A filmpályázat koordinátora Somogyi Tamás operatőr, akinek segítségét lehet kérni a somafoto@fw.hu -n címen.

 
Témaajánlások a film- és fotópályázatra

- egység a közéleti szereplés és a kereszténység között
- egység a hit és a tudás között
- egység a hit és a tettek között
- egység a lágyszívű és a kemény férfias természetű vezető között

Ajánlott irodalom

Varga László: Imre az ember, Kaposvár, Szent Imre Alapítvány 2000.
Szentek élete (szerk. Diós István) Budapest, Szent István Társulat 2001.


 Időpontok


Meghirdetés időpontja
2007. február 20.

A beküldésének határideje
2007. április 30.


A beküldés helye
Egyházmegyei Hivatal  

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.


Eredményhirdetés
2007. május 31.

Szent István Művelődési Házban

délelőtt 11 órakor
Erről külön értesítjük mindazokat, akik pályamunkákat küldenek be. Díjak

Pályadíjak

Általános iskola alsó tagozat
I.   Értékes tárgyjutalom + 5.000 Ft
II.  Tárgyjutalom + 5.000 Ft
III. Tárgyjutalom


Általános iskola felső tagozat
I.   Értékes tárgyjutalom + 8.000 Ft
II.  Tárgyjutalom + 6.000.- Ft
III. Tárgyjutalom


Gimnázium
I.   Értékes tárgyjutalom + 10.000 Ft
II.  Tárgyjutalom  + 8.000 Ft
III. Tárgyjutalom

További információ: Beller Istvánné 06 (22) 510-694

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk