Misekönyörgések

 

A 2009-re meghirdetett Papság Éve időszakban kérem, hogy minden (hétköznapi, vasár- és ünnepnapi) szentmise könyörgéseiben az alábbi könyörgések közül egyet-egyet (szabadon választva), és a Kaszap István boldoggá avatásáért végzett könyörgést imádkozzuk el.

Spányi Antal

A misekönyörgések letöltése nyomtatható formában:  konyorgesek_papsag_eve.pdfpüspökével miséző papság


Minden szentmise könyörgéseihez a Papság ÉvébenTestvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek Szentséges Szíve szeret bennünket, és magához hív minket e kegyelmi esztendőben.

1. Légy Urunk Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy Szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat!

2. Urunk, segítsd a papságot, hogy a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolják papi szolgálatukat, mint a püspök derék munkatársai, és az Úr nyájának pásztorai!

3. Urunk, segítsd a papságot, hogy az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesítsék!

4. Urunk, segítsd a papságot, hogy Krisztus szent titkait az eucharisztikus áldozatban és a szentségekben az Egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepeljék Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére!

5. Urunk, segítsd a papságot, hogy a rájuk bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát a püspökkel együtt állandóan kiesdjék!

6. Urunk, segítsd a papságot, hogy a mennyek országáért vállalt cölibátust hűségesen megőrizzék; Istenszeretetük teljessége maradandó gyümölcsöket teremjen az emberek szolgálatában!

7. Urunk, segítsd a papságot, hogy napról-napra szorosabban kapcsolódjanak főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarják az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magukat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be Atyjának tiszta áldozatul!

8. Urunk, az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Kérünk, küldj munkásokat aratásodba és támassz hivatásokat az evangélium hirdetésére!

9. Urunk, adj örök nyugodalmat elhunyt püspökeinknek és papjainknak. Szolgálatuk jutalmául nyerjék el az örök életet!

Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk