Új Evangelizáció Éve

 A lelki év programja: 1201ujevangprogram.pdf

 

 

A világban jelen lévő válság jeleit mindnyájan látjuk és tapasztaljuk. Világos előttünk, hogy ennek a válságnak számos oka van. Megtalálható a gazdasági, a politikai ok, a demográfiai jelenség: az elöregedés, mely nem csak a magyar társadalmat jellemzi, hanem egész Európára is jellemző, de úgy látjuk, a legfontosabb mind közül az erkölcsi ok.

Sok érték elvész, megkérdőjeleződik a modern ember előtt. Sok értékről a tudása is hiányos és téves.

Keresve az utakat így az ember könnyen eltéved, és olyan utakon tévelyeg, ahol békét és boldogságot nem találhat, csak rabságában és kiszolgáltatottságában sülyedhet mindig mélyebbre, megtapasztalva helyzetének kilátástalanságát. És e körben folyvást forogva magát egyre jobban olyan dolgoknak adja, amikben nem talál szíve és lelke, mely a szépre és jóra van beállítva, megnyugvást.
Szentatyánk, folytatva azt az utat, melyet boldog II. János Pál hirdetett meg, sürgeti az új evangelizáció elkötelezettségét, munkáját. Sürgeti, amit Krisztustól kaptunk parancsba!

Ez pedig a hitünkben való elmélyedés, az egyház tanításának való megélése, és a hitünkről való tanúságtétel a világban, minden ember előtt és minden élethelyzetben.

Szeretettel meghívom az egyházmegye papságát, a plébániák családjait és közösségeit, a világban élő Krisztus hívőket közös imádságra, ünneplésre, tanúságtételre!

 


 

Az év hírei, eseményei >> 

Az év beszámolói >> 

 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk