Kaszap István emlékmise - beszámoló

2024. 03. 25. | | 2024. 03. 25.

 

 

 

Kaszap István megtalálta útját Istenhez, mi is keressük meg utunkat hozzá – Ünnepi szentmise Kaszap István születésének 108. évfordulóján Székesfehérváron

2024.03.25. – Idén is megtelt a Prohászka Ottokár-emléktemplom, hogy Kaszap Istvánra, a szent életű, fiatal hitvallóra emlékezzenek tisztelői szülővárosában, Székesfehérváron. Az imameghallgatásokért népszerű kispap születése évfordulóján, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi szentmisét, Sajgó Szabolcs SJ és Koronkai Zoltán SJ viceposztulátorokkal, az egyházmegye megjelent papságával és vendégpapokkal.

A szentmise elején Tóth Tamás plébános személyes tanúságot tett arról, hogy a Prohászka-templom oldalán álló Kaszap-sírnál sokszor elgondolkodik a szenvedés elfogadásáról, annak valódi értékéről. Azt hangsúlyozta, érdemes minden hívőnek átelmélkedni a szenvedéssel, a nagypéntekkel való kapcsolatát.

A főpásztor visszatekintett Kaszap István életére, aki – mint mondta – rövid életében is az élet teljességére törekedett. Fiatalként példaértékű volt a szentségekkel való mélységes kapcsolata. „Csodáljuk Kaszap István példáját, de a csodálkozás semmit sem ér nekünk. Csak az a jó, ha mi is szeretünk, ha mi is próbáljuk követni példáját, ha rá merünk lépni a krisztusi útra az egyházban. Ha merjük odaadni az életünket nagy céloknak, ha tudjuk, hogy több telik tőlünk. Ha felfedezzük a hozzánk mindenkinél közelebb lévő Urat, akinek szeretete mindent megelőz és mindennél erősebb. Aki el akarja érni szívünket, hogy benne lakhassunk, hogy általa igazi boldogságot találjunk. Kaszap igazi boldogságot talált, teljes életet élt, megtalálta útját, mi is keressük ezt az utat!”

Kaszap István életpéldáját a fókuszba helyezve, Spányi Antal püspök megtartotta első nagyheti lelkigyakorlatos beszédét is. „Mindannyian keressük a boldogságot. Sokfelé hirdetik a reklámok, influenszerek, a celebek: itt az igazi boldogság! A világ, meg ha kell, még ad pótszert, rásegítő eszközt is, csak élni kell vele. És látjuk, hogy hányszor tragédia, boldogtalan élet, rászedettség, kifosztottság az ára, ha valaki akár tapasztalatlanságból enged a reklámok csábításának, a világ árulásának. Két út van felkínálva mindnyájunknak. Járhatunk a széles és kényelmes úton, mely sokat ígér, csábítónak mutatkozik, de valójában a pusztulásba vezet. … De fel van kínálva egy másik út is. Meredeknek és keskenynek látszik, először talán nehéznek is tűnik felfelé, de aztán mindig könnyebb lesz és szebb lesz a kilátás, végül magát az Urat is meglátjuk – emelte ki a beszédében a megyés főpásztor, majd arról beszélt: Az úton járás fegyelmet kíván, bizonyos önfegyelem kell hozzá, de rajta örömet és boldogságot tapasztalunk, amit meg is tudunk osztani másokkal. Hiszen felelősek vagyunk egymásért. „Kaszap István ezt megértette és ma is tanít életével minket. Adja az Úr kegyelmét nekünk, hogy azt felhasználva örök terve megvalósuljon bennünk. Általunk mások is szeressék meg Krisztust, kövessék Jézust az Egyházban, és tegyük az életet békéssé, szeretetben teljessé: építsük Isten Országát körülöttünk és egymásban” – zárta gondolatait a püspök.

A szentmisén nagy számban vettek részt cserkészek, a ciszterci Szent István Gimnáziumban tartott Kaszap-konferencia tagjai, valamint a város polgármestere, alpolgármestere és önkormányzati képviselők is. Eljöttek a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola diákjai, a Prohászka Imaszövetség és a budapesti Kaszap Alapítvány tagjai és számos Kaszap-tisztelő.

A szentmise végén az ünneplő közösség Kaszap István sírjához vonult, ahol a püspök vezetésével imádkoztak az életszentség hírében elhunyt kispap mihamarabbi boldoggá avatásáért, közbenjárásáért.

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk