Közös katonai és egyházi megemlékezés Szent László királyra Székesfehérváron - beszámoló

2020. 06. 27. | | 2020. 06. 26.

 

 

 

Adottságait egy nemzet védelmére szentelte – Közös katonai és egyházi megemlékezés Szent László királyra Székesfehérváron

2020.06.27. – Kiemelten fontos esemény az egyház, a város és a megye számára, valamint a honvédelem ügyét támogató civil szervezeteknek a Szent László-ünnepség Székesfehérváron. A király szobrát őrző Prohászka liget több mint két évtizede ad otthont a hagyományos megemlékezésnek. Az uralkodót hadicselekedetei alapján a XX. század elején választották a gyalogos katonák, vagyis a lövészek védőszentjéül.

Az esemény a díszőrök és a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd a Magyar Honvédség részéről Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnök műveleti helyettese mondott beszédet. „A fokozatosan kialakuló magyar lovagi kultúra Szent László személyében találta meg példaképét. Kiváló uralkodói képességével kivezette a magyarságot a belső viszályokból, és megmentette a külső ellenség támadásaitól is. Szent László királyunk a katonai erények, a lovagiasság és vitézség, a bátorság, a leleményesség, a határozott célratörés és a győzni akarás, a hazáért való áldozatvállalás megtestesítője, a katonanép példaképe volt a múltban – és maradt napjainkban is” – hangsúlyozta a vezérőrnagy.

„Szent László évszázadokon keresztül jelleme és munkássága, vagyis egész élete példája nyomán a honvédelemnek, a katonaságnak kiváló védőszentje, példaképe lehetett. Hiszen az Ő élete szolgáló élet volt. Az adottságait egy nemzet védelmére szentelte, erejét megfeszítve szolgálta azt az országot, amelyet az isteni Gondviselés rábízott” – emelte ki ünnepi beszédében Spányi Antal megyés püspök. Majd korunk zűrzavarának, bizonytalanságának, a biztonság hiányának a tükrében, a Szent László idejében uralkodó helyzet párhuzamaira hívta fel a figyelmet a főpásztor. „Nagy király volt, aki rendet teremtett, utat mutatott, aki tudott előre nézni és biztos jövőt mutatni – nemcsak a magyarságnak, a Magyar Királyságnak, hanem valójában Európa népeinek is. A nagyok példájukkal valamit örök érvénnyel tanítanak. Szent László tanítása is örökérvényű igazságok hordozója, amelyeket minden kor embere a maga életében kell, hogy fölismerjen, megtaláljon, és azokat a valóságban, a napjainkban valóra is váltson” – fogalmazott a megyés püspök.

A beszédek után az ünnepség koszorúzással folytatódott. Elhelyezték a tisztelet és az emlékezés virágait a megyei és a városi elöljárók, a fegyveres és a társszervek, valamint a helyőrségben települt katonai szervezetek vezetői mellett Sándor Zsolt vezérőrnagy és Spányi Antal megyés püspök is. A Szent László-megemlékezés a díszőrök és a történelmi zászlók kivonulásával végződött.

Berta Kata
Videó: Bágya Ferenc, Somogyi Tamás és Berta Kata

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk