Média

2024.06.14. |
2024.06.14. - Székesfehérvár nem csak a királyok városa, de az idei Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne is. A 2024. június 22-i fehérvári Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat programjait idén is a Székesfehérvári Püspökség dísztermében mutatták be.
2024.06.13. |
2024.06.13. - Lindmayer Miklós, a sárbogárdi plébánia káplánja volt Alsószentivánon, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyén a búcsúnapi szentmise szónoka.
2024.06.12. |
2024.06.12. - A Katolikus Karitász Országos Központja ötmillió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit.
2024.06.11. |
2024.06.11. - Nagy hagyománya van Székesfehérváron annak, hogy a ferencesek egykori templomában minden kedden reggel szentmisét mutatnak be Páduai Szent Antal tiszteletére.
2024.06.07. |
2024.06.07. - Jézus Szívének ünnepén a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiben élők és dolgozók hagyományaikhoz híven elzarándokoltak a Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyre.
2024.06.07. |
2024.06.07.- Templombúcsú és Te-Deum tanévzáró szentmise volt a vízivárosi Jézus Szíve templomban.
2024.06.06. |
2024.06.06. - Székesfehérvár közös Eucharisztia ünnepén a Szent Sebestyén templomban imádkoztak együtt a város papjai és hívei papi és szerzetesi hivatásokért, a világ békéjéért, hazánkért.
2024.06.04. |
2024.06.04. - Hívják a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy minél több helyszínen emlékezzenek meg imával és harangozással a trianoni békediktátum évfordulójáról.
2024.06.04. |
2024.06.04. - A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum meghívására 109 tanuló indult el egy ismeretlen és szokatlan útra az utolsó előtti tanítási héten.
2024.06.02. |
2024.06.02. – Úrnapján, a katolikus hit központi misztériumának, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepén a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal püspök egybehívta a város papságát a Szent István király-székesegyházba.
2024.06.01. |
2024.06.01. - Ugrits Tamás pasztorális helynök Spányi Antal megyéspüspök megbízásából 18 felkészült fiatalt bérmált meg az úrnapi előesti szentmisében.
2024.05.27. |
2024.05.27. - Ritka építmény kapott helyet a dinnyési Várparkban: a fából készült körtemplomok kísérleti rekonstrukciójában a kereszténység történetének kezdetéről mesélnek az elhelyezett alkotások. A rotundát Spányi Antal püspök áldotta meg.
2024.05.26. |
2024.05.26. - Május minden évben a családok hónapja. A Családok Nemzetközi Napját az ENSZ kezdeményezésére május 15-én tartjuk. Mi a titka a boldog családi életnek?
2024.05.26. |
2024.05.26. – Idén 100 éves a hősök iránti tiszteletünk. Spányi Antal megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét a Szent István király–Székesegyházban a hősök emléknapján.
2024.05.26. |
2024.05.26. - A bicskei plébánia 300 éves, a Szentháromság-templom felszentelésének 250 éves évfordulójára ünnepi programsorozattal készült a verbiták által vezetett egyházközség.
2024.05.26. |
2024.05.26. - Tatabányán a katolikus és a városi iskolákból összesen hatvanöt gyermek volt elsőáldozó idén, akik közül hatan Ukrajnából áttelepült családok gyermeke volt.
2024.05.23. |
2024.05.23. – Minden élet: kő egy épületben. - A móri Szent Erzsébet Iskola új beruházásait áldotta meg Spányi Antal püspök.
2024.05.20. |
2024.05.20. – Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus ünnepnapján Bodajkon, az ősi Mária kegyhelyen ünnepelte 20 éves jubileumát a Magyar Katolikus Rádió.
2024.05.19. |
2024.05.19. - Spányi Antal megyés püspök bérmált Érd-Újvárosban.
2024.05.19. |
2024.05.19. – Pünkösd napján, Székesfehérvár közös bérmálási ünnepén Spányi Antal székesfehérvári püspök 82 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Szent István király Székesegyházban.
2024.05.16. |
2024.05.16. - A Katolikus Karitász országszinten jelen van a nélkülözők életében, de fontosnak tartja, hogy a szomszédban zajló, elhúzódó háborúra is reagáljon.
2024.05.13. |
2024.05.13. – Megkezdődött az idei búcsúidőszak a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyén.
2024.05.13. |
2024.05.13. - A székesfehérvári egyházmegye igyekszik hűen őrizni egykori főpásztorainak emlékét. Másfél évszázada hunyt el Jekelfalussy Vince, a székesfehérvári egyházmegye 10. püspöke.
2024.05.13. |
2024.05.13. - Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitotta meg a 31. Szent István Könyvhetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Szent II. János Pál pápa dísztermében, Budapesten.
2024.05.12. |
2024.05.12. - Spányi Antal megyés püspök Pilisvörösváron a Nagyboldogasszony Plébániatemplomban a bérmálás szentségében részesítette a fiatalokat és megköszönte a helyi karitász elnöki tisztségét átadó Szauerné Fetter Teréziának áldozatos munkáját.
2024.05.12. |
2024.05.12. - Az elesettek támogatása Jézus Krisztus példáját követve már az őskeresztény egyházközségek életének is szerves része volt. Különböző szerveződési szinten, más-más hangsúllyal az egész világon, így hazánkban is jelen van ma is.
2024.05.11. |
2024.05.11. - Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulóján Spányi Antal püspök mutatott be ünnepi szentmisét Hajdu Ferenc általános helynökkel, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Papp László és Mojzer György plébánosokkal.
2024.05.11. |
2024.05.11. - Az emlőbetegek védőszentje, Szent Ágota vértanú közbenjárását kérve gyűltek össze az ország számos pontjáról érkező zarándokok a sárszentágotai Szent Ágota templomban a XI. Szent Ágota Napon.
2024.05.10. |
2024.05.10. - A gyöngeség a túloldalon van - Nagy sikerrel mutatták be a székesfehérvári katolikus gimnazisták a Szent Jankáról szóló színdarabot. Előtte Spányi Antal megyés püspök mondta el megnyitó gondolatait.
2024.05.09. |
2024.05.09. - A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Ferenc pápa 2023-as nagyhatású magyarországi látogatása arra indította, hogy a Szentatyának való köszönet jeleként az apostoli út első évfordulójához kapcsolódóan nemzeti zarándoklatot vezessen Rómába.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk