Szentföld 2008

 

"Öröm töltött el, amikor jelezték:
Indulunk az Úr házába.
Lábunk már átlépi kapuidat, Jeruzsálem."
(122.zsoltár)Minden keresztény ember vágya, hogy eljusson arra a földre, melyet Krisztus Urunk jelenléte szentelt meg, és végigjárhassa Isten Fia földi életének, - születésének, tanításának, szenvedésének, halálának és feltámadásának - helyszíneit. A hívő szeretne Jézus lába nyomába lépni és felkeresni azokat a helyeket, ahol az áldott Üdvözítő járt, tanított, csodákat tett. Megtekinteni a megváltás helyszíneit, köszönetet mondva Isten végtelen szeretetéért. A Biblia Éve alkalmából a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében nyolcvan fős zarándokcsoport részesült abban a kegyelemben, hogy elutazhatott az Úr Jézus szülőföldjére, végigjárhatta életének legfőbb emlékhelyeit.

 

Fénykép: dr. Berta GáborZarándoklatunkat a Genezáreti környékén kezdtük. A hajózás után a Nyolc Boldogság hegyén jártunk, ahol Jézus meghirdette keresztény életünk nagy programját, a Hegyi Beszédet. Meglátogattuk a csodálatos kenyérszaporítás és Péter primátusának, az Egyház megalapításának helyét valamint Péter anyósának házát Kafarnaumba. A következő két napon felmentünk az Úr színeváltozásának hegyére, a Tábor hegyre. Az angyali üdvözlet helyén, a Názáreti bazilikában jártunk és elmentünk Kánába a menyegző helyszínére is. Kármel-hegyén Illés prófétára emlékeztünk, a tengerparti Cezáreában Szent Pál apostol fogságának helyén jártunk.

Jeruzsálemben, a Szent Városban folytatódott zarándoklatunk. Több napon át jártuk a szent helyeket: Olajfák hegye, ahol az Úr megsiratta a várost, Getszemáni kert, ahol értünk vérrel verejtékezett. Imádkozhattunk a Siratófal előtt, végigjárhattuk a keresztutat (Via Dolorosa), emlékezve Jézus szenvedésének állomásaira. Az Utolsó Vacsora termében megköszöntünk az Eucharisztiát, a szentmisét. A Szent Sír Bazilikában fejünket hajthattuk arra a kőlapra, ahová az Úr Jézus testét temették és ahonnan dicsőségesen feltámadt. Jártunk a Nemzetek Templomában, az Árulás és elfogatás barlangjában, a Mária sírja, a Pater Noster templomban, és a Dominus Flevit (az Úr sír) kápolnában.

 

csoportképLélekben átéltük az első karácsonyt, Isten egyszülött Fiának köztünk való születését a Születés templomába, Betlehembe. A szentmisén lelkesen énekeltük a szebbnél szebb karácsonyi énekeket. Ein Karemben a Vizitáció templomában és Keresztelő Szent János templomában jártunk. Hazautazásunk napján Masada és Qumrán meglátogatása után többen megmártóztak még a Holt-tengerben.

Ami bennünk él a Szentföldről, azt szavakkal nehéz kifejezni, azt látni és megélni kell, mégis megpróbálkozunk a köszönet és hála lelkületével az élményt átadni zarándoktársaink gondolatain keresztül:

Köszönetet mondunk Istennek, hogy ezen az úton óvott és vigyázott bennünket, és hálásak mert: megérintett bennünket a Szeretet jelenléte, amikor a zarándokhelyeket látogattuk. Megtapasztaltuk azt a kegyelmi kisugárzást, mely a szent helyekről áradt felénk. Jó volt átelmélkedni a már ismert szentírási jeleneteket, amelyeket már ismertünk és az út előtt ismét átolvastunk.

Fényképeket készítette dr. Berta Gábor 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk