Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2024. 03. 28. | | 2024. 03. 28.

 

 

 
Legyünk Jézust örömmel követő papjai a híveinknek, az Egyházunknak, a ránk bízott lelkeknek! – Nagycsütörtöki olajszentelési szentmise Székesfehérváron

2024. március 27. – Nagycsütörtökön, amikor az egyház összegyűjti a püspökök köré az egyházmegyéikben szolgáló papokat, hogy megújítsák a szenteléskor tett ígéretüket, megkezdődik a szent három napnak nevezett liturgikus idő, Krisztus megváltó áldozatának ünneplése. A Székesfehérvári Szent István király székesegyházban Spányi Antal megyés püspök köszöntötte a papjait, a verbita rend minden megjelent tagját, akik eljöttek az ország más pontjairól is, a kispapokat, a diakónusokat, a ministránsokat és a híveket. A főpásztor a papi élet öröméről szóló elmélkedésében azt hangsúlyozta, a mai embert próbáló időben is lehetséges boldog papi életet élni, hiszen Jézus arra hívta papjait, hogy örömmel kövessék Őt.

A főpásztor a szentmise elején az Úr áldását kérte minden papra, akik meghallották a hívó szót, és készségesen igent mondtak Isten meghívására, majd Szent II. János Pál pápa szavait idézte: Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek, és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja, és ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Ezt megérteni és megérezni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív.

„Sok a feladat, és szinte lehetetlennek tűnik mindennek megfelelni. Ellátni a sok ránk bízott plébániát, gondját viselni a templomoknak, közösségeknek, egyházi intézményeknek, családokat látogatni, hitoktatni. Nagyon is embert próbáló dolog. Nem könnyű az Egyházban élni, amikor annyira változik minden, sok a változás, a kihívás a papság szerepében, a társadalom elvárásában, a hívek várakozásában. Nagyon is sokat változott a fiatalok gondolkodásmódja néhány év alatt, de a családok élete is, és az idősek szemléletmódja is. És sok fiatal nincs lelkileg, mentálisan ekkora feladat ellátására felkészülve. Más utat, könnyebbet keresnek” – hangzott el a főpásztor beszédében, majd így buzdította papjait. „Isten hívott meg minket papjának, az apostolokat is ő hívta és tette sokat szenvedő és nehéz, vértanúsággal befejeződő életüket teljessé, boldoggá. Nekünk is megadja ennek a boldogságnak kegyelmét, lehetőségét! Megadja azt is, hogy az élettel, a pap életével is együtt járó nehézségeket, szenvedéseket keresztként hordozzuk, de a lélek sötét óráiban is Isten közelségében legyünk. Adja az Úr, hogy ma és papi életünk minden napján megtaláljuk azt az örömet, amit az Úr küld nekünk, és tudjunk érte hálát is adni, hogy lelkünk öröme ezáltal is sokszorozódjon. Hiszen örömmel kell az örömhírt hirdetnünk, és örömmel kell Jézus útját járnunk! Legyünk Jézust örömmel követő papjai a híveinknek, az Egyházunknak, a ránk bízott lelkeknek!”

A krizmaszentelési szentmisében a szentbeszéd után az egyházmegye papsága és a szerzetes papokkal együtt megújította fogadalmát. Majd az olajok megszentelése következett, amelyeket a keresztelés, a bérmálás, a papszentelés, a templomszentelés és a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak.

A szentmise folytatásaként ünnepélyesen behozták a szentelésre előkészített olajokat a fémedényekben: a szent krizmához való olajat, a betegek és a keresztelendők olaját, amelyeket a megyés főpásztor ünnepélyesen megáldott. Hogy az olajok testi, lelki és szellemi oltalom legyenek mindazok számára, akik a kenetben részesülnek. A keresztelendők fogadják be az evangélium üzenetét, és a krizmával megkentek a Szentlélek által megerősödjenek és hasonlóak legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai.

A szentmise végén a főpásztor áldott szolgálatot kívánt az egyházmegye papjainak a szent három napban, húsvét ünnepén, és azt kívánta, a feltámadt Krisztus öröme legyen bennük és maradjon velük.

A záróáldás után a megyés püspök, a papság, a diakónusok, a kispapok és a ministránsok ünnepélyesen kivonultak a megáldott és megszentelt olajokkal, krizmával, amelyet ünnepélyesen átadtak a jelen levő papságnak, hogy vigyék tovább a kegyelmet közvetítő szentelményeket.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 
 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk