Ökumenikus imahét 2024 - első nap - beszámoló

2024. 01. 21. | | 2024. 01. 22.

 

 

Éljük meg az irgalom kultúráját – Megkezdődött a 2024-es ökumenikus imahét Székesfehérváron, Spányi Antal püspök igehirdetésével

2024.01.21. – A 2024-es év ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Faso-i ökumenikus munkacsoport állította össze, akik ebben az évben mottóul a „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) igét választották. A 2024-es székesfehérvári imaalkalmak Spányi Antal megyés püspök igehirdetésével a Székesfehérvári Belvárosi Református Templomban kezdődtek. Az imádságra összegyűltek a város keresztény felekezeteinek lelkipásztorai és hívei, hogy erősítsék a krisztushívők egységét, és közösen tegyenek tanúságot Jézus Krisztusba vetett hitükről.

A fehérvári ökumenikus imaalkalom Szabóné Miklós Eszter tolmácsolásában Reményik Sándor: Békesség Istentől című versével kezdődött, majd Brunner Vilmos református lelkész köszöntötte az egybegyűlt Krisztus-hívőket. Kovács Dániel baptista lelkész imádkozott az est kegyelmeiért, a közösen ünneplő keresztényekért, hogy az Ige üzenete átjárja szívüket, életüket. Az istentisztelet elején Bencze András evangélikus püspökhelyettes felolvasta a bűnvallás szavait, melyben az egybegyűltekkel együtt bocsánatot kért Istentől, amikor mellőztük a szeretet parancsát, elfordultunk az Úrtól és embertársunktól. Olyan ideológiákat fogadtunk el, amelyek a gyűlölet és erőszak magvait hintik szét, és együttérzés híján nem láttuk meg Jézust azokban, akik különböznek tőlünk. Majd Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének részletét olvasta fel Berze János református lelkész, a 103-as zsoltárt pedig Czető Bálint evangélikus lelkész idézte. Jármi Zoltán görögkatolikus szervező lelkésztől hangzottak el az evangélium szavai az irgalmas szamaritánus történetével.

Spányi Antal püspök, az imaest igehirdetője nemcsak az isteni irgalmasságról szóló kiragadott szentírási részt, hanem a világ mai helyzetét vizsgálva is beszélt Isten irgalmáról és igazságosságáról. „Felelősek vagyunk egymásért, a ránk bízott örömhírért, egyházainkért, a Lélek által az Alkotón keresztül teremtett szellemi-lelki kincseinkért. Az irgalmas szamaritánus ezt megértette és megtette, ami tőle tellett. Nem törődött azzal, hogy tettét ki, hogyan ítéli meg. Segíteni kellett és ő segített, felelős emberként cselekedett. Nekünk is így kell tennünk. De nemcsak a testben élő embert kell mentenünk, hanem azt, akinek a lelkét rombolják. A szülőknek figyelni kell arra, mit tanulnak meg gyermekeik. Figyelni kell az elhangzó féligazságokra, az erkölcsi szabadosság jeleire, a biológiai törvényszerűségek tiszteletben tartására, hogy a fiatalokat ne tudják félrevezetni az élet legfontosabb területein. Figyelnünk kell az egyházakat és az egész keresztény közösségünket érintő támadásokra, a hazugságokra és rágalmakra, de a fiatalok lelkét megrontó rossz példák terjedésére is. Tanúságot kell tennünk Isten irgalmáról és igazságosságáról is. Ki kell állni, és szót kell emelni akár alkalmas, akár alkalmatlan. Együtt tudunk csak hatásosan fellépni, ha Krisztus köré gyűlve, egyek vagyunk, és a Lélek hangját követve meghalljuk az Úr szavát, az Örök életre tanító igazságot. Ezt a hangot rajtunk keresztül hallja meg a világ, szavunkkal és életpéldánkkal. A Lélek formáljon, alakítson minket Krisztus képére, hogy Neki és Vele élve, együtt, Egyként tegyünk tanúságot Róla.”

Az igehirdetés után a Hiszekegy majd a közbenjáró imák következtek. Bencze András evangélikus püspökhelyettes a hívek könyörgésében azért fohászkodott, hogy közösen tudjuk munkálni Isten nagyobb dicsőségedet, és hirdetni mindenkinek a megváltás jó hírét. „Kaotikus és megosztott világunk miatt fájdalom tölti el szívünket. Gyógyító Istenünk! Olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül elszéledt juhok. Kérünk, gyűjts össze bennünket egy nyájba. Eleveníts meg Lelked által, és küldj ki bennünket kettesével, hogy a világ világossága és a föld sója legyünk. … Kitárt karú Istenünk! Add nekünk kegyelmedet, hogy merjük felkarolni az idegent, sebeit ellátni, és kiállni mellette. Erősítsd, hogy kedvesek és irgalmasak legyünk, mindenkor testvér javát munkáljuk, amint te cselekszel velünk.”

A közös imádságos esten a zenei szolgálatot Dóczi István karnagy vezényletével és Tóka Szabolcs orgonaművész kíséretével a város Ökumenikus Kórusa végezte.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

 


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk