Ökumenikus imahét 2024 hetedik nap - beszámoló

2024. 01. 27. | | 2024. 01. 28.

 

 

Az irgalmas szamaritánus történetével mi is küldetést kaptunk – Kovács Dániel baptista lelkész igehirdetése az ökumenikus imahét hetedik napján, Székesfehérváron

2024.01.27. – A 2024-es székesfehérvári ökumenikus imahét hetedik napján ismét az evangélikus templomban gyűltek össze a Krisztus-hívők, hogy az afrikai keresztények által megadott tematika alapján az irgalmas szamaritánus történetéről együtt gondolkodjanak, és egy szívvel imádkozzanak Istenhez a keresztényekért és az egész világért. Az est igehirdetője Kovács Dániel baptista lelkész volt.

Az imaalkalom elején Czető Kata evangélikus lelkész köszöntötte a lelkipásztorokat és a híveket. A bűnvallás imájában Jézus Krisztus parancsolatokról mondott szavait idézték: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat ezeknél.” … Ha magunkba nézünk, meglátjuk hiányosságainkat. Bánjuk, hogy nem a Te parancsaid szerint éltünk” – hangzott el az imában, majd a Kyrie és a könyörgés után az olvasmányok következtek. A 10. zsoltár szavai Isten irgalmas szeretetéről szóltak a rászorulók iránt, majd Szent Pál Filippiekhez írt leveléből az egységről szóló intés és a testvéri szeretetről szóló tanítás hangzott el.

A Szentlélekhívó ének után Kovács Dániel baptista lelkész igehirdetése az est vezérfonalául szolgáló igei részről szólt. „Jézus mondta: Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja?” A lelkipásztor tanítását azzal kezdte: Jézus kiváló történetmesélő volt, amelyekben elrejtette az embereket foglalkoztató kérdésekre adott válaszokat. Ki az én felebarátom, ezt fontos volt meghatározni. És Jézus épp a szamaritánust emelte ki, aki lenézett ember volt, akit inkább elkerültek származása miatt. Mégis ő mentette meg a bajbajutott embert, ő vette észre, szánta meg, és kezdte el gyógyítani. Sőt, még tovább is gondoskodott róla, hogy felépüljön. Félretette fontos dolgait, hogy a nyomorulton segítsen. Ki a felebarát? – kérdezi Jézus, és a párbeszédben a törvénytudó nem mondja ki a lenézett szamaritánus nevét, csak azt, hogy Ő az, aki segített. Van-e nekünk is ilyen emberünk, olyan felebarátunk, akit nem szívlelünk, aki – úgy érezzük – nem közülünk való? Akit egyszerűen nem szeretünk, kritizálunk, akiről nem sokat gondolunk? – tette fel a kérdést a lelkész, és arra hívta fel a figyelmet, hogy lehet, éppen az általunk nem kedvelt személy fog segíteni rajtunk, vagy aki ismeretlenül is imádkozik értünk. A törvénytudóval ellentétben változtassunk gondolkodásunkon, és teljes szívünkből és teljes erőnkből szeressük Istent és embertársainkat, azokat, akikkel a templomon kívül, a közösségeinken túl találkozunk.

A lelkész személyes példákon keresztül mondta el, hogy a Lélek segítségével milyen váratlan élethelyzetekben tudott segíteni másokon. És beszélt arról is, hogy akiktől kezdetben félt, hogyan váltak valóban felebarátaivá. Tanúságot tett arról, hogyan segített egy nem hívő ember rajta, amikor nehéz helyzetbe került. „Isten bárkit képes használni, hívőket, nem hívőket egyáltalán. Legyünk bátrak és engedjük, hogy Isten kipróbáljon minket. A szamaritánus történetével küldetést kaptunk. Menj, és Te is hasonlóképpen cselekedj! Sokkal könnyebb az Igéket hallgatni, amelyek jól esnek nekünk, de sokkal nehezebb elfogadni, hogy tennünk is kell, hogy mi legyünk a só, a fény, a világosság, a hegyen épült város mások számára. De ahhoz, hogy Isten segítőiként mások rajtunk keresztül gyógyulást, bűnöktől való szabadulást kapjanak, alázatosaknak kell lennünk. El kell fogadnunk az evangélium üzenetét, hogy irgalmas szamaritánusok tudjunk lenni. Legyen bátorságunk szolgálni, még akkor is, ha nem mindenkinek kell az örömhír, és nem akarnak hallani az örök életről. De mi nem tehetünk mást, csak a megfeszített és feltámadt Krisztusról tanúságot tenni. Megvallani az emberek előtt, hogy Isten megbocsátott nekünk. Mint Jézus követői, tanítványai, igazságunk múlja ezért felül a törvénytudásunkat, fogadjuk el Isten kegyelmét és igazságát, és hirdessük, cselekedjük mindazok felé, akik az evangéliumi példázat szerinti felebarátaink” – buzdított mindenkit tanítása végén a lelkész.

Az ökumenikus istentisztelet az Apostoli hitvallás és a Miatyánk közös elimádkozásával zárult, áldást mondott Kovács Dániel baptista lelkész.

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal

 


 Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk