Ökumenikus imahét 2024 - második nap - beszámoló

2024. 01. 22. | | 2024. 01. 23.

 

 

„Nem egyedül üdvözülünk, hanem azzal együtt, aki szükséget szenvedett” – Bencze András evangélikus püspökhelyettes igehirdetése a 2024-es székesfehérvári ökumenikus imahéten

2024.01.22. – A 2024-es ökumenikus imahét második napján, a baptista imaházban gyűltek össze a város keresztény felekezeteinek lelkipásztorai és hívei, hogy közös istentisztelettel fejezzék ki hitüket Jézus Krisztusban. Az est igehirdetője Bencze András evangélikus püspökhelyettes volt, aki tanításában az imahét második témáját fejtette ki: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27).

Az imaalkalmon Bödő Sándor baptista gyülekezetvezető köszöntötte a befogadó közösség nevében a jelenlevőket, majd Brunner Vilmos baptista lelkipásztor imádkozott a Szentlélek ajándékaiért, különösen a keresztények egységéért. Az olvasmány a Második Törvénykönyvből a szív megtisztításáról szóló rész volt, majd a 133. zsoltár szavai következtek.

Bencze András evangélikus püspökhelyettes a keresztvetés szimbolikájáról beszélt, amely összeköt bennünket a felettünk álló Atyával, a közénk eljött Fiúval és a Szentlélekkel, aki a földi síkon jár át ajándékaival minket. „A keresztvetés az Atyával kezdődik, fent a homlokomon, mert Ő hatalmas és felettem van. Majd húzom lefelé kezem és a szívem táján kimondom a Fiút, merthogy az Égből a Fiú leszáll a földre, aki személyesen hozzám, hozzánk jött el. Ott, ahol a legszélesebbek vagyunk, mondjuk ki a Szentlelket, amely, ha kiárad ránk, akkor mindent átölel, belekapcsolja az egész világot az életünkbe.” Az imádságban, az istentiszteleteken Krisztus keresztjét öltjük magunkra, amely a Mennyet összekapcsolja a Földdel, hogy megnyíljanak az Ég csatornái, és áradjanak ránk áldásai, Isten ajándékai – hangsúlyozta a lelkész, majd arról beszélt, hogy amikor az anyagiakról van szó a Bibliában, akkor az Úr tizedről beszél, amikor az időről, akkor a hetedét kéri, vagyis szenteljük meg a hetedik napot, mint ünnepet. De, amikor rólunk, az egész emberről van szó, akkor azt mondja, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből. „Létünk minden szegmensében ott legyen. Testünkben, minden gondolatunkkal, szavunkkal és érzésünkkel szeressük az Urat, mert Isten mindent odaadva szeret bennünket. Jézus teljesen odaadta testét, lelkét, életét, a Magasságos leszállt, hogy ott lehessen a szívünkben. A kereszt vízszintes szárában a Lélek van, mert amikor Jézus minden ajándékát nekünk adja, akkor a Lelket árasztja ránk.”

Bencze András az imahét alapigéjéről, az irgalmas szamaritánus történetéről szóló tanításában kiemelte: a Szentírás nem azt mondja, hogy szeressünk mindenkit, hanem azt, hogy szeressük felebarátunkat, aki mellettünk van, akinek szüksége van a mi irgalmunkra. A kereszt arra emlékeztet bennünket, hogy nem egyedül üdvözülünk, hanem azzal együtt, aki szükséget szenvedett, aki mellett megálltunk. Mert Isten nem az egyes embereknek készítette a mennyet, hanem a népének, a közösségnek, amelynek határait nem ismerjük.

Az igehirdetés után Kovács Dániel baptista lelkész mondta a záróimát, majd a Himnusz születésének 200. évfordulóján az egész hívő közösség együtt elénekelte nemzeti imádságunkat. Az ökumenikus imahét második alkalmán a záróáldást Czető Kata evangélikus lelkész mondta.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió 

 


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk