Ökumenikus imahét 2024 ötödik nap - beszámoló

2024. 01. 25. | | 2024. 01. 26.

 

 

Mutassuk meg mindenkinek, kihez fordulhatunk irgalomért – Balogh Péter igehirdetése az ökumenikus imahét ötödik alkalmán Székesfehérváron

2024.01.25. – A 2024-es ökumenikus imahét ötödik napján a székesfehérvári Magyarok Nagyasszonya-templomban gyűltek össze Fehérvár különböző felekezetű hívei, hogy együtt imádkozzanak, hallgassák Isten igéjét és Balogh Péter baptista lelkész igehirdetését. Folytatva az irgalmas szamaritánus történetét, az imádságos estek programját adó afrikai keresztények erre az alkalomra „Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte azokat. (Lk 10,34).” – igét választották.

A közös ökumenikus áhítaton Tornyai Gábor plébános köszöntötte lelkipásztortársait és a megjelenteket. „Sokszor előfordult, hogy megkeményítettük szívünket, és becsaptuk magunkat. Együttérzés híján már nem láttunk Téged azokban, akik különböznek tőlünk. Istenünk, Te, aki az idők teljességében elküldted szent Fiadat, hogy megváltsa az egész teremtett világot, kérünk, bocsásd meg bűneinket, és formálj át Szentlelked által” – hangzott el a bűnbánati imában. Majd az olvasmány Joel könyvéből az Isten bőséges kegyelmének látomásáról szólt, a Zsoltáros szavai pedig éltető kegyelmének erejéről.

Balogh Péter igehirdetésében az irgalmas szamaritánus példabeszédéből a legfontosabb kérdést emelte ki. „Mit tegyek, hogy örök életem legyen? Hogy kellene élnem, milyen út vezet az örök élet felé? Nem mindenki teszi fel ezt a kérdést, pedig milyen jó lenne, ha elmondhatnánk mindenkinek, gyere, hallgasd meg, mi lehet Isten válasza erre a kérdésre” – kezdte gondolatait a lelkész, majd az irgalmas szamaritánus és az irgalmas Jézus párhuzamát állította a hívek elé. „Végre jött valaki, aki odalépett és cselekedett. Elővette az eszközeit, és odahajolt a sebesülthöz. … Isten azt várja, tegyük azt, ami a rendelkezésünkre áll, ami ott van velünk a tarisznyánkban. Egy jó szó, egy mosoly, ami mindig kéznél van. Egy bátorítás, egy elfogadás egy vigasztaló szó a másik felé, amely valódi élet-halál harcokban tud segíteni a rászorulóknak. Legyünk így irgalmasok a felebarátaink felé, ahogyan az Úr Jézus is ilyen irgalmasságot mutatott mifelénk.”

A lelkész arra is felhívta a figyelmet, hogy keressük meg helyünket a példázatban, de ne csak a segítő oldaláról, hanem a segítségre szoruló szempontjából is. „Arra hív ez az Ige bennünket, hogy lássuk meg magunkat a törvény ismerőinek szerepében, abban is, akinek irgalmasságot kell gyakorolnia a másik felé, és abban is, akinek az Úr irgalmára van szüksége. Legyen szeretetünk ilyen konkrét a másik felé, mint ahogy az Igében látjuk. Akkor nyújtjuk a legnagyobb segítséget a mellettünk élőknek, – akik sokszor élet-halál között élnek, – hogy megmutatjuk, ki az, akihez fordulhatnak irgalomért. Az Úr Jézus Krisztushoz, aki nemcsak felebarát, hanem azt mondja, hogy a barátod vagyok, az életemet adtam Érted. Ez a reményünk az örök életre, ez a válasz a törvénytudónak és felebarátainknak is. Az irgalmas szeretet” – zárta gondolatait Balogh Péter.

Az igehirdetést követően a katolikus, református, evangélikus és baptista lelkipásztorok imádkoztak, hogy a szeretet parancsát minden embertársunkkal megéljük. Majd a jelen levő hívekkel együtt elmondták a Hitvallást és a Miatyánkot. „Istenünk, aki minden szeretet és jóság forrása vagy, tégy képessé arra, hogy meglássuk felebarátunk szenvedését. Mutasd meg, hogy mit tehetünk a gyógyulásért, újíts meg, hogy minden testvérünket szeressük!” – hangzott el a zárókönyörgésben.

Az ökumenikus istentisztelet hagyományosan az áldásokkal zárult. A város keresztény felekezeteinek közös imaalkalmán a Spiritus zenekar végezte a zenei szolgálatot.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk