A nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítése


Kedvezményezett: Székesfehérvári Egyházmegye

Projekt címe: A nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Azonosítószáma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00087

Szerződött támogatás összege: 153.857.596 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt indokoltsága

A projekt célja a Szent Miklós Általános Iskola három épületből álló épületegyüttesének energetikai korszerűsítése. Az iskola fenntartója a Magyar Katolikus Egyház Székesfehérvári Egyházmegyéje. Az iskolában jelenleg 86 diák tanul.

Az iskola főépülete a hatvanas években épült beton alapokkal és kisméretű tömör tégla falazattal, vakolt kivitelben. Az épület alul-felül borított fafödémmel készült, tetőszerkezete fa nyeregtető fémlemez fedéssel. A homlokzati nyílászárók kapcsolt gerébtokos szerkezetek szárnyanként egyszeres üvegezéssel. A födém nem volt hőszigetelve.

A technika termet, konyhát és étkezőt magába foglaló épület a hetvenes években épült beton alapokkal és kisméretű tömör tégla falazattal. Az épület felül borított fafödémmel készült, tetőszerkezete fa nyeregtető, hornyolt egyszeres cserépfedéssel. A homlokzati nyílászárók kapcsolt gerébtokos szerkezetek szárnyanként egyszeres üvegezéssel. A födém nem volt hőszigetelve.

A tornaterem, amely magából a tornacsarnokból, illetve kisegítő helyiségekből áll, a kilencvenes években épült két ütemben beton alapokkal és B30-as tégla falazattal vasbeton födémmel. Egyszeres üvegezésű fa és acél szerkezetű nyílászárók egyaránt voltak az épületben. Az épület függőleges határroló szerkezetei nem szigeteltek, a tető a magastetős részeken szigetelt, azonban a szigetelőanyag már összeesett, nem látta el funkcióját.

Az iskola mindhárom épületének fűtését és melegvíz ellátását a tornaterem épületében kialakított kazánházban található két kazán biztosította. Az épületek belső fűtését eltérő kialakítású és korú radiátorok biztosították, műszaki állapotuk koruknál fogva leromlott, hatásfokuk nagyon alacsony volt.

Mindhárom épület esetén az elektromos hálózat régi, leromlott állapotú, elsődlegesen alumínium vezetékeket tartalmazott, a fényforrások szintén elavultak, vegyesen hagyományos, illetve fénycsöves világítótestekből álltak.

Az épületek energetikai szempontból elavultak voltak, a jelenkor energetikai követelményeink nem feleltek meg, üzemeltetésük jelentős többletköltséggel járt még úgy is. Fenti indokok miatt az épületek energetikai felújítása szükségessé vált, amit az energetikai számítások is alátámasztottak.

A korszerűsítés során az függőleges épülethatároló szerkezetek kőzetgyapot szigetelést kaptak a hatályos jogszabályoknak megfelelő vastagságban, megfelelő lábazati kialakítással, a szigetelés vakolva és színezve lett. A födém szigetelése szintén kőzetgyapot szigeteléssel az iskolaépület esetében a bejárható magastető alatt, a technika termet, konyhát és étkezőt magába foglaló épület esetében az alacsony kialakítású és viszonylag új tető miatt a födém alatt gipszkartonos álmennyezettel került kivitelezésre. A tornaterem esetében a magastető bontását követően a régi szigetelőanyag helyett új, megfelelő minőségű szigetelőanyag került beépítésre olyan technológiával, amely megakadályozza az anyag elmozdulását.

Az összes külső nyíltászáró modern, a jelenlegi szabványoknak megfelelő műanyag nyílászáróra lett cserélve a felújítás során. Az ablakok fokozott légzárásúak, a megfelelő szereléssel és párkányokkal kerültek kialakításra. A külső ajtók cseréje során a bejáratok akadálymentesítése is megvalósult.

A gépészeti fejlesztés során a közös kazánház, valamint közös fűtési rendszer megszüntetésre került, és az épületekbe önálló kazánokat telepítettek. A beruházás magába foglalta az egyes épületek esetében kazánok befogadására alkalmas terek kialakítását is. Cserére került a teljes fűtési rendszer, beleértve a csövezést, a hőleadókat, valamint a szabályozó berendezéseket. Korszerűsítésre került a használati melegvíz rendszer is.

A beruházás keretében nem kerültek megújuló energia termelő egységek beépítésre, mivel a telek és az épületek adottságai, elsődlegesen a jelentős mennyiségű és nagy méretű fa, nem tenné lehetővé hatékony működésüket.

A projekt megvalósításának további fontos szempontja volt, hogy a fejlesztés az iskola működésének lehetőség szerint minél kisebb mértékű zavarásával tudjon megvalósulni.

A nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola épületei műszaki – energetikai szempontból rendkívül elavultak voltak. Ezt bizonyítja, hogy az elkésztett energetikai számítások alapján az iskolaépület fejlesztést megelőző energetikai besorolása II, míg a tornaterem, illetve a technika termet és étkezőt magába foglaló épület energetikai besorolása HH. A fejlesztés eredményeképpen az épületek energetikai besorolása CC-re módosult.

Projekt eredménye

A tervezett beruházásoknak köszönhetően az épület energia felhasználása összességében az eredeti érték 21,53 százalékára csökkent (569,18 MWh/a helyett 122,56 MWh/a), amely rendkívül nagy mértékű energia megtakarítás bármilyen energetikai korszerűsítés esetén, ezáltal mind a fenntartót terhelő közüzemi számlák; mind pedig az épület környezeti terhelése, és az ehhez kapcsolódó CO2 kibocsátás drasztikusan csökkenhet. Emellett a fejlesztések miatt az épületek karbantartási költségei is csökkentek. Kiemelten fontos továbbá, hogy a tanulók és tanáraik hőérzete még alacsonyabb energiafelhasználás mellett is lényegesen jobb, sokkal kényelmesebb és élhetőbb körülmények között folyhat az oktatás.

A fejlesztés során megvalósult mindhárom épület esetén a függőleges és vízszintes épülethatároló szerkezetek hőszigetelése változó vastagságú magas minőségű kőzetgyapot szigeteléssel. Az iskolaépület esetén ez több mint 1300 m2, a technikaterem esetében több mint 240 m2, a tornaterem esetében közel 650 m2 felület szigetelését jelenti. Teljeskörű nyílászárócsere történt fokozott légzárású ablakok beépítésével, és cserére kerültek a bejárati ajtók is (iskolaépület: 47 db, technika terem 7 db, tornaterem 36 nyílászáró cseréje valósult meg). A fejlesztések eredményeképpen mindhárom épület önálló, helyben szabályozható modern kazánt kapott (iskola 2 db 200-W 35kW, a tornaterem 1db 100-W 35kW, technika terem 100-W 26kW). A kazáncsere mellett a teljes fűtési rendszer cseréje is megtörtént; a technika terem épületében egykörös, a másik két épületben két körös rendszer került kialakításra önálló szivattyúkkal. A szekunder rendszer acél lapradiátorokból áll, melyeket előbeállítási lehetőséggel rendelkező, rögzíthető termosztatikus radiátorszelepekkel láttak el. Korszerűsítésre került a használati melegvíz rendszer is, melyek ellátása 100 literes villanybojlerekkel lett megoldva. Az elavult és helyenként balesetveszélyes villamos hálózat szintén cserére került, és ehhez kapcsolódóan több mint 200 db korszerű, LED-es világítótesteket szereltek fel az épületek teljes területén.

Az épületek akadálymentesítése szintén megvalósult a projekt keretében.

Vizsgáltuk a megújuló energia termelőeszközök (napkollektor) telepítésének lehetőségét a projektben, azonban energetikai szempontból az épületek elhelyezkedéséből adódó nehézségek, és nagy kiterjedésű és sűrű növényzet miatt nem rentábilisak.

A fejlesztések eredményeképpen egy energetikai szempontból - alapadottságait és korát figyelembe véve – egy modern és fenntartható épületegyüttes jött létre. A jelentkező megtakarítás a beruházás összköltségét figyelembe véve kifejezetten magas, vagyis az 1 MWh/a megtakarításra jutó fajlagos költség rendkívül kedvező, 337 757 Ft.

A projekt során az alábbi szolgáltatások igénybevétele valósult meg: - előkészítés keretében lefolytatásra kerültek a közbeszerzési eljárások; - megvalósítás során műszaki ellenőri feladatok, projektmenedzsment és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

A projekt keretében megvalósult a nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola mindhárom épületének energetikai korszerűsítése (épülethatároló szerkezetek, nyílászárók, pimer és szekunder fűtési rendszer továbbá használati melegvíz, villamos hálózat és fogyasztók), melynek eredményeképpen az energiafogyasztás 446,62 MWh/a -val csökkent, amely 88,18 tonna CO2 egyenérték és 1607,83 Gj/év primer energiafelhasználás csökkenést eredményezett.

A projekt befejezése: 2021.09.30.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk