Püspöki áldás a családokra Szent Család vasárnapján - beszámoló

2012. 12. 30. | | frissítve 2013. 01. 03.

 

családok a bazilikában

 

A karácsonyt követő vasárnapra, a Szent Család ünnepére Spányi Antal megyés püspök a Székesegyházba hívta az egyházmegye családjait, hogy együtt imádkozzanak a nemzetért, az egyházért, a családokért. A szentmise elején a családok nevében a Családpasztorációs Iroda munkatársa, Sárközi Béla diakónus köszöntötte a főpásztort, és megköszönte mindazokat a közösségi alkalmakat, amelyeket a püspök az elmúlt évben a családok megerősítéséért hirdetett meg.

A szent család örök példakép minden ember előtt - mondta a püspök. Példakép az édesapának, az édesanyának, mindenkinek, aki a családhoz tartozik. A család felbecsülhetetlen érték, nélküle nincs egészséges személyiség. A családban tanuljuk meg a szeretetet, az elfogadást, egymás segítését. Itt tanulunk meg örülni Isten ingyenes ajándékainak.

A főpásztor beszédében kiemelte, szembe kell néznünk azzal, hogy a kereszténység ma a legüldözöttebb közösség a világon. Az egyház tanítását idegen tartalmakat ráaggatva elferdítik, elfeledtetik az emberekkel, hogy a család a társadalom alapértéke. „Mi azonban azért jöttünk össze ezen napon, hogy köszönetet mondjunk a családért, azért az emberi közösségért, amely kész a gyermekek befogadására. – mondta a püspök, majd hozzátette: Köszönetet kell mondani Istennek az élet áldásáért, a gyermekekért! Hálát kell adni a szülőknek egymás iránti szeretetükért, hogy megtalálták egymást, hogy a nehézségekben kitartottak, hogy a szeretetük Isten kegyelme által megújulhatott.

A megyés püspök arról is beszélt mennyire fontos, hogy a család vállalja küldetését és a mai közgondolkodással szemben valóban áldásként fogadja a gyermekeket, hisz csak így maradhat fenn a nemzet, az egyház. Hangsúlyozta, hogy az egyházmegye családjait különösen érinti az első magyar szent család példája, mert a székvárosban együtt tisztelhetik Szent Istvánt, Szent Imrét és Boldog Gizellát. Kérhetik közbenjárásukat abban bízva, hogy elnyerik mindazt, amire gyermekeikkel együtt szükségük van.

Beszéde végén a püspök hálát adott az elmúlt esztendő családos alkalmaiért: a családos zarándoklatokért, az édesapák, édesanyák, a jegyesek és házasságra készülők, a gyermekáldásra várók valamint a nagyszülők megáldásáért, a nyári táborért, és minden közösségben elmondott családi imáért. A főpásztor hálát adott a családok egymásra találásáért is a családközösségekben. Spányi Antal püspök befejezésül azt kívánta, hogy a keresztény családokból áradó megértő, odafigyelő és sugárzó szeretet gyógyítsa a világ minden nyomorúságát és sebét.

Az egyházmegye több részéből érkező nagyszámban jelenlevő családok a szentmise végén püspöki áldásban részültek, majd a Szent István Művelődési Házban közös, vidám, családos találkozóval fejezték be az ünneplést.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Vonatkozó beszámolók:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk