Püspöki szentmise a tűzoltókért - beszámoló

2024. 05. 06. | | 2024. 05. 07.

 

 

Megáldotta a Fejér vármegyei tűzoltókat és új tűzoltógépjárművüket Spányi Antal püspök

2024.05.06. – Szent Flórián ünnepéhez kapcsolódóan a Fejér vármegyei tűzoltókért mutatott be szentmisét Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal a Szent István király székesegyházban. Kérte a tűzoltók védőszentjének közbenjárását és Isten bőséges áldását a szolgálatot teljesítők életére és munkájára.

A szentekben és közbenjárókban fontos felismernünk, miért tekinthetünk rájuk példaképként. A tűzoltók számára Szent Flórián szolgálatuk lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületességet, az embertársak megsegítését – kezdte szentbeszédét a főpásztor. Majd bemutatta a szent életét, aki Cesiaban született a 3. század második felében, és Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre a katonai pályán. Rövidesen a Caecia erőd parancsnokának nevezték ki. A kor szokása szerint Ő is keresztény lett. A róla írt legendában azt olvassuk, az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián – szinte kilátástalan helyzetből – megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, emberfeletti, isteni erejének tulajdonították. Miután kiszolgált a hadseregben, továbbra is kitartott hitében, a keresztényüldözés idején igazságérzete, emberségessége fellázadt a kegyetlenkedések ellen. Börtönben sínylődő 40 társa mellé állt, és kereszténynek vallva magát, megtagadta az áldozat bemutatását a római isteneknek. Kegyetlenül megkorbácsolták, majd a császár parancsára kővel a nyakában az Enns folyóba vetették. Magyarországon a 17. század óta nagy a tisztelete, sok templomban máig megtalálható ábrázolása, a vizet öntő Flórián képe. „Mindig kitartott hitében, becsülettel szolgálta a földi hatalmat, de még inkább Istenét. A felebarát szolgálatára bátran szentelte életét, így mutatva példát ma is az igazi emberségre. Bátran fordulhatunk hozzá bajban, nehéz feladatok elvégzésében, embert próbáló küldetésben. Az Ő égi imái segítsenek bennünket, erősítsenek meg, hogy azt, amit vállaltunk, ami a hivatásunk, amit a tűzoltók feladatnak látnak és elfogadnak, azt tökéletesen tudják teljesíteni. Isten oltalmazza, védje életüket, segítse őket küldetésükben, munkájuk végzésében. Adja az Úr, hogy imádságunk ebben legyen támasz tűzoltóinknak és családjaiknak, legyen erő a kitartásban szolgálatukhoz” – fohászkodott a főpásztor.

A szentmise könyörgéseiben áldást kértek a tűzoltókra, akik életük kockáztatásával segítik a rászorulókat. Erőt, bátorságot, kitartást és védelmet kértek a veszélyek és megpróbáltatások idején, hogy épségben térhessenek haza mindennap otthonaikba. „Köszöntjük tűzoltóinkat, akik napról-napra hivatásukhoz hűen végzik odaadó munkájukat embertársaikért, és példát mutatnak segítségnyújtásból. Szent Flórián közbenjárása által kísérje munkájukat Isten áldása, hogy testi-lelki erőben kitartsanak feladataikban. Adjon az Úr sikereket embert próbáló munkájukban, jó egészséget nekik és családtagjaiknak! – hangzott el az imában.

A szentmise záróáldása előtt Spányi Antal püspök külön megáldotta a tűzoltókat. Elsőként Sallai László tűzoltó alezredesnek adott át ajándékot a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség számára, majd személyesen megáldott minden megjelent tűzoltót, és egy emléket adott át nekik.

A szentmise végén a tűzoltók vezetésével ünnepélyesen kivonultak a Bazilika elé, ahol Sallai László tűzoltó alezredes kérésére, Dr. Cser-Palkovics András polgármester jelenlétében a főpásztor megáldotta a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság új tűzoltógépjáművét.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk