Püspöki szentmise Jekelfalussy Vince halálának 150. évfordulóján - beszámoló

2024. 05. 13. | | 2024. 05. 14.

 

 

Spányi Antal püspök mutatott be szentmisét Jekelfalussy Vince, a székesfehérvári egyházmegye 10. püspöke halálának 150. évfordulóján

2024.05.13. – A székesfehérvári egyházmegye igyekszik hűen őrizni egykori főpásztorainak emlékét. Másfél évszázada hunyt el Jekelfalussy Vince, a székesfehérvári egyházmegye 10. püspöke. Emlékére Spányi Antal püspök mutatott be szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal.

A főpásztor beszédében az evangélium szavaihoz kapcsolódóan – A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot – megemlékezett mindazokról, akik a mai világban Krisztust követve, ártatlanul üldözést szenvednek. Ez bátorítást és erőt jelent számukra. Majd a megyés püspök arról beszélt, a székesfehérvári egyházmegye történetében számos erényekben gazdag püspök volt, akik alárendelve egész életüket, az egyházhoz hűségesek maradtak. Közéjük tartozott Jekelfalussy Vince is, aki mindannyiunk anyja, az Anyaszentegyház iránti tántoríthatatlan hűségével mutatott példát minden kor emberének.

A püspök szentbeszédében Jekelfalussy Vince életútját kísérte végig, aki nemcsak egyházhű, de elvhű ember is volt. Vállalta a véleményét, és vállalta az abból fakadó konfliktusokat is. Ezért szenvedett fogságot címzetes püspökként. Mert az egyház látható feje, a pápa iránt tanúsított feltétlen tiszteletet. Olyan korban, amikor Szent Péter utódát értetlenül szemlélte a nagyvilág, és a hatalmi politika alantas eszközökkel, az egyház belügyeibe avatkozva is igyekezett szándékait gáncsolni. „Méltó, hogy Jekelfalussy Imre állhatatosságát és hűségét tiszteljük, életének példájában meglássuk a keresztények egységét, az egyház egységét, a pápához való hűséget szolgáló főpapot, akit nekünk is követnünk kell. Egy jellemes, hűséges, egyházi hivatásában következetesen kitartó főpapot szemlélünk benne. Aki teljesítette szolgálatát, és megvalósította Jézus szavát, miszerint inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az elöljáróknak. Az egyházat, a keresztények egységét kell inkább szolgálni, mint a hatalmaskodók kívánságát. Életpéldája ezért tanítás számunkra. Adjon az Úr neki örök boldogságot, és az égben imáival segítse egyházmegyénket, mindannyiunk életét, hogy mi is hűségesek tudjunk lenni Krisztushoz, örök főpaphoz” – fogalmazott a főpásztor.

A záróáldás előtt Spányi Antal püspök megemlékezett az első fatimai jelenés évfordulójáról. Majd a szentmise után az altemplomba vonult paptársaival, és a hívekkel közösen imádkozott Jekelfalussy Vince sírjánál a püspök lelki üdvéért.

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk