Püspöki szentmise Vízkereszt napján - beszámoló

2024. 01. 06. | | 2024. 01. 07.

 

 

 

Engedjük, hogy jelen legyen Isten az életünkben – Püspöki szentmise vízkereszt ünnepén Székesfehérváron

2024.01.06. – Urunk megjelenése ünnepén, amikor megemlékezünk arról, hogy Jézus Krisztus minden nemzet Megváltója, minden nép Üdvözítője, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban Spányi Antal püspök mutatott be szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel. A karácsonyi ünnepkör zárásakor a főpásztor azt hangsúlyozta, Krisztus megjelenésének ünnepe azt üzeni számunkra, engedjük, hogy Isten mindig jelen legyen az életünkben.

„Az ősi hagyományokhoz híven a megszentelt víz, az élet jelképe, amely emlékeztet a keresztségre és a bűntől való megtisztulásra, megáld és megvéd a romlástól, hogy Isten kegyelme megőrizzen bennünket” – kezdte az ünnepet a megyés püspök a só- és vízszenteléssel.

Epifánia, vagyis Jézus nyilvános megjelenése misztériumának ünnepén, a napkeleti bölcsek érkezésére emlékezve a főpásztor arról beszélt, még bennünk van karácsony öröme, a betlehemi történet ajándéka, a hit, hogy közünk van az Isteni Gyermekhez, és Jézus nyomán élhetjük életünket. De látjuk, sokan nem találják Krisztust, nem szeretik Istent, mintha igaza lenne Nietzschenek: Isten halott. Nemcsak rossz szokásaink, békétlenségeink, hanem gonosz erők is meggátolhatnak Isten jelenlétének megismerésében. A megyés püspök említést tett az egyre szaporodó keresztényellenes támadásokról, és arra hívta fel a figyelmet, nagy szükség van arra, hogy újra és újra megerősödjünk hitünkben, a Krisztussal való találkozásunkban, és erről tanúságot tegyünk a világ előtt. „Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével a Teremtő vállalja az emberi életet és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. … Mindannyian megtapasztalhatjuk Isten közelségét, jelenlétét, és nekünk kell egyre inkább élő hittel követni őt. A mi feladatunk, hogy a hozzánk közel jövő Krisztusról a világ előtt tanúságot tegyünk, mert a sötétség sohasem győzhet. A fény mindig legyőzi a sötétséget. A bűn sohasem győzhet, a megváltás összetörte a bűn minden erejét, a Sátán minden hatalmát. Az élet győz, mert a feltámadt Krisztus ezt az életet adja nekünk, ennek az életnek a teljességét kapjuk."

A főpásztor megemlékezett az ünnephez kötődő három eseményről: a Napkeleti Bölcsek látogatásáról, Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán folyónál, és csodatévő hatalmának első megnyilatkozásáról a kánai menyegzőn. „Vízkereszt, Krisztus megjelenésének, kinyilvánításának ünnepén engedjük, hogy mindig jelen legyen az Úr az életünkben. Kövessük a három király bölcsességével Krisztust, kövessük a kánai menyegző örömével, és engedjük, hogy az a Szentlélek, amely Jézusra leszállt, szálljon le ránk is. Irányítson, vezessen és az életünket tegye krisztusivá, hogy a világban mind kevesebben legyenek, akik tévelyegnek, akik rosszat terjesztenek, és legyenek olyanok, akik Krisztus dicsőségét hirdetik és az Ő szeretetét képviselik a világban. Krisztus fénye töltse el szívünket és lelkünket, Ő az Égi ajándék, amelyet semmiféle rosszal el ne űzzünk életünkből. Ünnepeljük hittel és örömmel a világ Megváltóját, minden ember és személyes Megváltónkat, egészen megújult szívvel és szeretettel” – zárta ünnepi gondolatait Spányi Antal püspök.

 Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió
 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk