Szent Sebestyén emlékmise - beszámoló

2024. 01. 20. | | 2024. 01. 20.

 

 

Gyökereink elevenen élnek, a szívünkben őrizve adjuk tovább – Szent Sebestyén napján ünnepelt Székesfehérvár

2024.01.20. – A pestisjárványtól való megszabadulás emlékére Székesfehérvár lakossága 1739-ben Szent Sebestyén tiszteletére böjttel és körmenettel kapcsolatos, örök időkre szóló fogadalmat tett. A püspöki szentmise mellett szép hagyománya a város egyik legrégibb közösségi ünnepének, hogy a Felsővárosi Általános Iskola diákjai körbeveszik a Szent Sebestyén-templomot, összekapcsolva a múltat és a jelent, megmutatva, hogy Székesfehérvár monumentális épülete milyen értéket képviselt és képvisel ma is.

A Szent Sebestyén-napi ünnepkör keretében közösségi búcsúi programokkal emlékeztek a Felsővárosban az egykori történelmi eseményre és a fogadalomra. Idén a Primavera Kórus, Székesfehérvár hangversenykórusa, az ünnepen templomtörténeti füzettel és koncerttel ajándékozta meg a város polgárait. Műsorukban az egyházi kórusirodalom gyöngyszemei hangzottak el.

Az ünnepen a hagyományoknak megfelelően püspöki szentmisével adtak hálát a vértanú szent egykori közbenjárásáért. A városi plébániáról nagy számban érkező hívek tiszteletük jeléül elhozták templomi zászlóikat is. Az eseményen Nyárai-Horváth István plébános köszöntötte az ünneplő közösséget és a főpásztort.

A város megjelent papságával tartott szentmisén Spányi Antal püspök megemlékezett az elődök Istenbe vetett, mély hitéről, a város 285 évvel ezelőtti, hálából tett fogadalmáról. A főpásztor a keresztény hagyomány megőrzésének fontosságáról beszélt, amely nemcsak a múltban, hanem ma is megtartó erőt jelent az emberek számára. „Ennek a fogadalomnak lényege akkor ragad meg bennünket, ha megőrizzük a hagyományokat. Ezért fontos a felsővárosi gyerekek templomölelése, a koncertek, a régi ünnepi szokások felelevenítése. Hogy amit megőriztünk mindeddig, az megmaradjon a jövőben is. Akkor is, ha valakiket zavar, hogy a gyökereinket, a múltat nem eltöröljük, hanem megtartjuk. Hogy gyökereink erősek, elevenen élnek, és a megtapasztalt valóságot szívünkben őrizve továbbadjuk, a mai divatos, új eszmék zűrzavarában is” – fogalmazott a püspök.

A megyés főpásztor a hit melletti elköteleződésre is buzdított, amelyet a szentek példája, elődeink helytállása mutatott meg nekünk. „Ezzel a mai ünneppel küldetést vállalunk, feladatot kapunk. Szent Sebestyén nyomán nem elégedhetünk meg azzal, amit ez a világ kínál, hanem tennünk kell a meggyőződésünkért, nevünket kell adnunk az igazságért. Mert felelősek vagyunk azért, amit eleinktől kaptunk, azt továbbadjuk, és ha kell, a Lélek fegyvereivel védjük meg az ősit, a gyökeret, a hagyományt, hogy ez az ország, Mária országa, ez a nép, Szent István népe maradjon. A szentek példája, az egyház szentségeinek kegyelme segítsen bennünket, hogy méltók legyünk a keresztény névre, és az ősök fogadalmát teljesítsük továbbra is. Hogy a ránk háruló feladatot vállaljuk, és egymást segítve építsük Isten országát” – fejezte be gondolatait Spányi Antal püspök.

A főpásztor a szentmise végén imádkozott az egész városért, a templomban elhelyezett Szent Sebestyén ereklye előtt.

A szentmisén részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes, Dr. Cser-Palkovics András polgármester, a város alpolgármestere és képviselői is. Az ünnepség végén a hívekkel együtt a templom elé vonultak, ahol a hagyományos helyi fánkkal és forralt borral várták a felsővárosiakat és a vendégeket.

Berta Kata
Képek: Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 
 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk