Szentmise közös szándékra - beszámoló

2006. 12. 04. |

 


Megtelt a Székesegyház a két évvel ezelőtti dec-5-i népszavazás évfordulójának előestéjén tartott, a magyarok sebeinek gyógyulásáért felajánlott püspöki koncelebrált szentmisén. Homíliát Spányi Antal megyés püspök mondott, a szentmise végén Tempfli József nagyváradi püspök beszélt a népszavazással kapcsolatos személyes élményeiről azt kívánva mindenkinek, hogy Isten segítségével találja meg a jót, az ilyen nehéz pillanatokban is.

Szentbeszéd letöltése:  0612homilia.pdf (86 kB)

Hittel és reménnyel, bizalommal kérjük Isten kegyelmét sebeink gyógyulásáért, önmagunkra találásunkért, a jelen és a jövő nemzedékek magyarjaiért.  (...)

Fájdalmunk, hogy két éve az emberi manipulálás és hazug politika elhitette e nép fiainak jó részével, hogy nem adhatja meg azt, amit most készül majd Románia megadni minden románnak: a magyarsághoz való tartozás élményét, annak jogi keretét a honpolgárság megadásával. Mennyi sebet, mély sebeket kapott ekkor az elszakított magyarság. Még nehezebb keresztet, mint a korábbi. Hisz a megalázottságban eltelt évtizedek keresztjeit idegenektől kellett elviselniük, de ezt a sebet magyar a magyartól kapta! Fájdalmas, hogy mind emögött a hazugság, az önző napi politikai célok húzódtak meg.

Sok szív, sok lélek fájdalmas csalódással élte meg azt, amire nem számított, határainkon innen is, és nemcsak a határainkon túl.

Fájdalmas, hogy ezért még senki nem kért bocsánatot, hogy ezt a bűnt senki nem bánta meg, annak jóvátételét senki nem kezdeményezte.

Reményben kell élnünk. Emelt fejjel kell járnunk életünk útját, erősnek kell lennünk, egymást is erősítenünk kell. Így csatlakozhatunk nemzetünk nagy imádkozóihoz, azokhoz, akik annyi bajon és vészen átsegítettek, megőriztek bennünket, a magyar szót, a magyar haza földjét: a szent királyhoz, Prohászkához, e város boldog emlékű püspökéhez, és a sok névtelen hőshöz, Istent szerető magyarhoz. (...)

Ima nélkül nem fognak begyógyulni sebeink, azokat újra felszakítani nincs értelme.

De az imán túl, annak segítségével tennünk is kell.

Összefogni, áldozattal is szeretni, világos fogalmakkal tanúskodni arról, ami nekünk fontos és szent, vállalni a kiállást, még ha meg is támadnak érte, az igazságért kiállni! Egymást védeni, egymást segíteni! Ez a feladatunk. Igazságosabb és testvériesebb társadalmat építeni!

Ehhez sok ima kell, és emberi kiállás.
Ha ezt tesszük, nem hiába kérjük majd:
Isten, áldd meg a magyart!

Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk