Erdő Péter

II. János Pál pápa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papját, Dr. Erdő Pétert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorát, Puppi-i címzetes püspökké és a Székesfehérvári Egyházmegye segédpüspökévé 1999. november 5-én nevezte ki.

Az új püspök hat gyermekes, értelmiségi családban, 1952. június 25-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Egy évig az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, majd a Budapesti Központi Szemináriumban készült papi hivatására, illetve folytatta teológiai tanulmányait a Pázmány Péter által alapított egyetem hittudományi karának jogutód intézményében, amely ekkor a Római Katolikus Hittudományi Akadémia nevet viselte. Papszentelése Budapesten, 1975. június 18-án volt. Egyházmegyéjében Dorogon káplánkodott 1975 és 1977 között. Ez idő alatt, 1976-ban a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián teológiából summa cum laude eredménnyel megszerezte a doktori fokozatot. 1977-től 1980-ig Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasa volt. 1980-ban a Pápai Lateráni Egyetem Utriusque Iuris Intézetében kánonjogi doktorátust szerzett. 1980 és 1986 között az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet tanára, időközben a Hittudományi Akadémián 1983-ban teológiai tanári habilitációt szerzett. 1986-tól napjainkig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Egyházjogi Bizottságának titkára. 1986-tól 1988-ig a Római Pápai Gergely Egyetem megbízott-, majd 1988-tól meghívott professzora. 1987-ben a Római Pápai Magyar Intézet megbízott rektora volt. 1988 őszétől a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Kánonjogi tanszékének vezetője. 1994-től 1998-ig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében püspöki helynök, ugyanakkor 1994-től 1995-ig a Főegyházmegye Bíróságának helynöke is. 1995-ben a Párizsi Katolikus Egyetem díszdoktorává választotta. Hasonló kitüntetésben részesítette a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem 2001-ben, a Lublini Katolikus Egyetem 2006-ban és a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem 2007-ben. 1996-tól a Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke. 1996-1998-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Dékánja, majd 1998-tól napjainkig a katolikus egyetem rektora. Rómában a Katolikus Nevelési Kongregációnak, a Megszentelt Élet Intézményei Kongregációjának, valamint a Pápai Törvénymagyarázó Tanácsnak konzultori tisztségét tölti be. A nemzetközi kánonjogi tudományos élet elismert és kimagasló személyisége, akinek nagy érdeme volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megszervezésében, jogállásának intézésében és stabilitása megteremtésében. Egyházunkat mind az állami törvényhozásban, mind a nemzetközi megállapodások tárgyalásainak előkészítésében kiemelkedő szakmai és lelki háttérrel képviseli. Mindemellett kiterjedt tudományos irodalmi munkásságot fejt ki.

Püspökké szentelése 2000. január 6-án volt a római Szent Péter Bazilikában, amelyet maga a Szentatya végzett. Nem lehetett sokáig Takács Nándor megyés püspök segítségére, ugyanis II. János Pál pápa 2002. december 7-én kinevezte esztergomi érseknek, az ország prímásának. Székét 2003. január 11-én foglalta el. Bíborossá nevezték ki 2003. szeptember 28-án. 2003 novemberétől a Katolikus Nevelés Kongregációja, valamint az Egyházi Törvényszövegeket értelmező Pápai Tanács tagja, 2004 áprilisától Apostoli Signatura Legfőbb Bíróságának tagja. 2003. október 10-én megvédte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. 2005 őszétől a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke, és a Pézmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja. 2006 őszétől az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke. 2007 májusától a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 2008 szeptemberétől a Püspöki Szinódus tagja. 2010 nyarától az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tagja.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk