A bicskei Szentháromság Plébániatemplom jubileumi búcsúja - beszámoló

2024. 05. 26. | | 2024. 05. 27.

 

 

A Szentháromságos élet küldetéses élet – Ünnepi programsorozat és püspöki szentmise a bicskei Szentháromság-templom felszentelésének ünnepén

2024.05.26. – A bicskei plébánia 300 éves, a Szentháromság-templom felszentelésének 250 éves évfordulójára ünnepi programsorozattal készült a verbiták által vezetett egyházközség. A jubileumi események az idén 41. alkalommal megrendezett Bicske-napokhoz is kapcsolódtak. A város művelődési házában nyitotta meg Bálint Istvánné polgármester és Burbela Gergely SVD plébános a Katolikusok Bicskén című kiállítást, amelynek anyaga nemcsak ott, hanem a Szentháromság-templom mellékoltárainál is látogatható. A plébánia jó kapcsolatot tart a várossal, a megnyitó pedig lehetőséget adott arra, hogy olyanokkal is találkozzanak, akik a templomba máskor nem térnek be.

A plébánia- és templomtörténetet a kezdetektől bemutató tárlatot a bicskei plébános kérésére Balázs Magdolna hitoktató, lelkipásztori munkatárs szervezte. A tablók bőséges adatgyűjtésről tanúskodnak, amelyek segítségével bemutatják, milyen jelentős szerepe volt a település történetében a katolikus közösségnek. Kuriózumok is találhatók a plébánia történetéről készült fotók között. Láthatunk például egy százéveset is, amely az 1920-as években történt harangszentelésnek állít emléket. Egy másik képen Bicske híres plébánosa, Tabódy István látható II. János Pál pápával, a Szentatya 1991-es magyarországi látogatása idején. A kiállításon egy régi énekeskönyvben feltűnik a jól ismert bicskei karácsonyi ének, az Üdvözlégy, kis Jézuska kezdetű dal. Bemutatkoznak a plébániai közösségek is, így a Shvoy Lajos cserkészcsapat, amely 30 éve működik Bicskén, a ministránsok közössége, a Kalkuttai Szent Teréz Katolikus Karitász, a Fülemüle családközösség, a rózsafüzér-társulat, a Prohászka-imacsoport és az AcCordis együttes. A művelődési ház előterében felállítottak egy hatalmas, gyerekrajzokból készített templomot, és megtekinthető a Szent László Általános Iskola diákjai fotóiból készített Égig érő templomom című kiállítás is, amelynek különlegessége, hogy gyermeki nézőpontból ábrázolja a templomépületet.

A jubileumi búcsúra triduummal készültek a verbiták. Első este a szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom-budapesti segédpüspök volt. Másnap Papp Miklós mutatott be szentmisét. A szombati egész napos szentségimádást Magung Fransis SVD, a verbita rend tartományfőnöke zárta.

A jubileumi búcsú nagymisét Spányi Antal megyés püspök mutatta be a verbita rend a tartományfőnökkel és a plébánossal. A főpásztor köszönetet mondott a verbitáknak, hogy elfogadták a meghívást a székesfehérvári egyházmegyébe, és lelkipásztori szolgálatukat Bicske és környékén nagy szeretettel, odaadóan és példamutatóan végzik.

A püspök megemlékezett a templom 250 éves történetéről, amely elindult a teljes megújulás útján. Arról a 26 plébánosról, akik ezalatt a 300 év alatt szolgálatot teljesítettek itt, és kiemelte az első plébános Padányi Bíró Márton, a későbbi veszprémi püspök, valamint a kommunizmus alatt sokat szenvedett Tabódy István atya szerepét a hitélet elmélyítésében.

A főpásztor beszédében a Szentháromságról elmélkedett, és elmondta, sokan sokféle módon próbálták megragadni titkát, mégsem vagyunk képesek mélységében megismerni Őt. Csak amit Jézus feltárt nekünk és ránk bízott róla, azt érthetjük meg a szívünkben. „Mi, akik keresztények vagyunk, Krisztushoz tartozunk, és az Ő egyházát alkotjuk, a Szentháromság nevében lettünk megkeresztelve. Az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai lettünk. A Szentháromságos élet küldetéses élet” – hangsúlyozta a főpásztor. „Fontos, hogy megéljük ezt a küldetést, mert a világot jobbá kell tennünk. Imádsággal, okos és igaz beszéddel és legfőképpen hűséges és következetes keresztény életpéldával. Mindannyian tudjuk, hogy nem elég önmagunkért, a ránk bízottakért fohászkodni, imádkoznunk kell hazánkért, az egyházért, a magyarságért, Szent István népéért, Mária országáért.”

A püspök arra is felhívta a figyelmet, látnunk kell, milyen kihívásokkal, milyen támadásokkal kell szembenézni, hogy Európa ne egy arctalan kontinens legyen, hanem megélje az Istentől kapott küldetését. A bátor keresztény tanúságtevésre buzdítva a főpásztor azt kérte, Krisztushoz tartozásunkat ne csak szavakkal, hanem tettekkel, életünk példájával mutassuk meg. „A szó elszáll, de ha valaki a kimondott szava mellett kiáll, akár szenvedések árán is, az hatással lesz másokra. Kovász lesz és világító jel, amely eloszlatja a sötétséget. Só, amely megóv a rossztól. … Ez a mi küldetésünk, ezt kell vállalni, így tudunk annak a 300 évnek a sorába beállni, amely megőrizte a hitet, a keresztény kultúrát. Őrizzük tehát a szívünkben a Szentháromságos Egyisten szeretetét. Ez segítsen, hogy igaz keresztényként éljünk, és tanúságtételünk által megújuljon a világ” – zárta ünnepi gondolatait Spányi Antal püspök. Majd a szentbeszéd után a verbita hagyományoknak megfelelően ünnepélyesen és imádsággal kísérve behozták a Szentírást, a gyertyát, a keresztet, a kenyeret és a bort.

A szentmise végén Éhmann Gábor történész, gimnáziumi tanár tekintett vissza a bicskei katolikusok, a plébánia történetére. A jelenhez érve köszönetet mondott a megyés főpásztornak, hogy engedélyezte a verbita rend Bicskére való érkezését, és ezzel, mint mondta: a bicskeieknek ablakot nyitott a világegyház működésére. Kérte püspöki áldását a bicskei, az alcsúti, a felcsúti, a csabdi, a szárligeti, az óbarki, a vasztélyi, a magyarországi, a határon túli magyar és a más országokból és kontinensekről érkező hívekre, hogy a jubileumi ünnepségük mottójául választott idézet: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,10.) megvalósuljon.

Az ünnepen részt vettek a közélet vezetői, képviselők, a megyei alelnök, a város polgármestere, a testvérvárosok küldöttei és a verbita rend növendékei is. A bicskei plébánia jubileumi eseménysorozata Bicskén, június 29-ig folytatódik.

Berta Kata
Fényképeket készítette Döme László Balázs
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk