Videótár

2024.06.14. |
2024.06.14. - Székesfehérvár nem csak a királyok városa, de az idei Múzeumok Éjszakájának egyik kiemelt helyszíne is. A 2024. június 22-i fehérvári Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat programjait idén is a Székesfehérvári Püspökség dísztermében mutatták be.
2024.06.11. |
2024.06.11. - Nagy hagyománya van Székesfehérváron annak, hogy a ferencesek egykori templomában minden kedden reggel szentmisét mutatnak be Páduai Szent Antal tiszteletére.
2024.06.06. |
2024.06.06. - Székesfehérvár közös Eucharisztia ünnepén a Szent Sebestyén templomban imádkoztak együtt a város papjai és hívei papi és szerzetesi hivatásokért, a világ békéjéért, hazánkért.
2024.06.04. |
2024.06.04. - A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum meghívására 109 tanuló indult el egy ismeretlen és szokatlan útra az utolsó előtti tanítási héten.
2024.06.02. |
2024.06.02. – Úrnapján, a katolikus hit központi misztériumának, Krisztus szent Testének és Vérének ünnepén a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal püspök egybehívta a város papságát a Szent István király-székesegyházba.
2024.05.27. |
2024.05.27. - Ritka építmény kapott helyet a dinnyési Várparkban: a fából készült körtemplomok kísérleti rekonstrukciójában a kereszténység történetének kezdetéről mesélnek az elhelyezett alkotások. A rotundát Spányi Antal püspök áldotta meg.
2024.05.26. |
2024.05.26. - Május minden évben a családok hónapja. A Családok Nemzetközi Napját az ENSZ kezdeményezésére május 15-én tartjuk. Mi a titka a boldog családi életnek?
2024.05.26. |
2024.05.26. – Idén 100 éves a hősök iránti tiszteletünk. Spányi Antal megyés püspök mutatott be koncelebrált szentmisét a Szent István király–Székesegyházban a hősök emléknapján.
2024.05.26. |
2024.05.26. - A bicskei plébánia 300 éves, a Szentháromság-templom felszentelésének 250 éves évfordulójára ünnepi programsorozattal készült a verbiták által vezetett egyházközség.
2024.05.23. |
2024.05.23. – Minden élet: kő egy épületben. - A móri Szent Erzsébet Iskola új beruházásait áldotta meg Spányi Antal püspök.
2024.05.20. |
2024.05.20. – Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus ünnepnapján Bodajkon, az ősi Mária kegyhelyen ünnepelte 20 éves jubileumát a Magyar Katolikus Rádió.
2024.05.19. |
2024.05.19. – Pünkösd napján, Székesfehérvár közös bérmálási ünnepén Spányi Antal székesfehérvári püspök 82 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Szent István király Székesegyházban.
2024.05.13. |
2024.05.13. - A székesfehérvári egyházmegye igyekszik hűen őrizni egykori főpásztorainak emlékét. Másfél évszázada hunyt el Jekelfalussy Vince, a székesfehérvári egyházmegye 10. püspöke.
2024.05.11. |
2024.05.11. - Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulóján Spányi Antal püspök mutatott be ünnepi szentmisét Hajdu Ferenc általános helynökkel, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Papp László és Mojzer György plébánosokkal.
2024.05.10. |
2024.05.10. - A gyöngeség a túloldalon van - Nagy sikerrel mutatták be a székesfehérvári katolikus gimnazisták a Szent Jankáról szóló színdarabot. Előtte Spányi Antal megyés püspök mondta el megnyitó gondolatait.
2024.05.06. |
2024.05.06. – Szent Flórián ünnepéhez kapcsolódóan a Fejér vármegyei tűzoltókért mutatott be szentmisét Spányi Antal megyés püspök. Kérte a tűzoltók védőszentjének közbenjárását és Isten bőséges áldását a szolgálatot teljesítők életére és munkájára.
2024.05.02. |
2024.05.02. - A papi hivatásokért, a hit megerősödéséért, a magyar családokért az ország és a világ békéjéért imádkoztak együtt a város papjai és hívei Székesfehérváron, a májusi elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen.
2024.05.01. |
2024.05.01. – Az Alcsútdobozi Sportcsarnokban rendezték meg a Székesfehérvári Egyházmegye XXV. regionális karizmatikus találkozóját, … hogy láss és eltelj Szentlélekkel (ApCsel 9,16) – mottóval.
2024.04.20. |
2024.04.20. – Nem beszélünk, vagy nem beszélünk eleget a szexualitás témájáról – hangzott el a keresztény szexuális nevelésről szóló tréningen, amelyet Eberlein Éva identitás coach tartott Székefehérváron.
2024.04.12. |
2024.04.12. – A Barátok kávézója terasznyitó ünnepséget tartott, új termékek bemutatásával a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Díszudvarán.
2024.04.06. |
2024.04.06. – Prohászka Ottokár püspök emlékére ünnepséget rendeztek a budapesti Központi Papnevelő Intézetben, valamint az Egyetemi templomban.
2024.04.05. |
2024.04.05. - Székesfehérváron a Szent Korona Galéria kiállítóterében megnyílt Szekeres Erzsébet Magyar Örökség, Pro Cultura Christina-díjas textilművész tárlata, a Virágba Boruló Örökségünk.
2024.04.04. |
2024.04.04. - Spányi Antal megyés püspök a Szent István király Székesegyházban celebrálta a Szent Három Nap ünnepi liturgiáját, megemlékezve Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.
2024.04.04. |
2024.04.05. - Húsvét nyolcadában a Szent István király Székesegyházban gyűltek össze Székesfehérvár papjai és hívei az elsőcsütörtöki közös imádságra. A plébános köszöntötte a megyés püspöki kinevezésének jubileumát ünneplő főpásztort.
2024.03.31. |
2024.03.31. - Az igazi Húsvét ott kezdődik, amikor Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, életünk közepén.
2024.03.31. |
2024.03.31. - Spányi Antal püspök üzenete 2024 húsvétjára.
2024.03.28. |
2024.03.28. - Ma az egyház összegyűjti a püspökök köré az egyházmegyéikben szolgáló papokat, hogy megújítsák a szenteléskor tett ígéretüket, megkezdődik a Szent Három Napnak nevezett liturgikus idő, Krisztus megváltó áldozatának ünneplése.
2024.03.25. |
2024.03.25. - Idén is megtelt a Prohászka Ottokár emléktemplom, hogy Kaszap Istvánra, a szentéletű, fiatal hitvallóra emlékezzenek tisztelői szülővárosában, Székesfehérváron.
2024.03.25. |
2024.03.25. - 108 éve, március 25-én született a szentéletű kispap, Kaszap István. Ebből az alkalomból szerveztek ifjúság-tematikájú konferenciát a ciszterci Szent István Gimnáziumban, Székesfehérváron.
2024.03.25. |
2024.03.25-27. - Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Spányi Antal püspök Székesfehérvár híveinek a Prohászka templomban és a Szent István király Székesegyházban.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk