Az emberré nevelés szolgálatában - Pedagógusok nagyböjti lelkigyakorlata - beszámoló

2019. 03. 08. | | 2019. 03. 12.

 

 

 

Az emberré nevelés szolgálatában – Pedagógusok nagyböjti lelkigyakorlata

2019.03.08. – A keresztény pedagógus sajátosságait gyűjtötték csokorba idén a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó nevelők nagyböjti lelkigyakorlatán. Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató arról beszélt a három napban, melyek azok a területek, amelyek megkülönböztetik minden más hivatástól a tanítást, és mitől különleges megbízatás keresztény pedagógusnak lenni.

A lelkigyakorlat elején számot vetettek azzal, milyen sajátossága van egy pedagógus életének, szolgálatának, munkájának. Átvették azokat a területeket, amelyeken komoly kihívásokkal kell szembenéznie egy tanítónak, tanárnak, és kerestek megoldási lehetőségeket ezekben a témákban. Az előadások áttekintést adtak arról is, honnan meríthet erőt a pedagógus szolgálatához. Ugrits Tamás atya elsősorban Krisztus keresztjére irányította a figyelmet, Jézusra, aki szeretetével, kereszthalálával, feltámadásával új életet, erőt ad, és meghatározza a pedagógusi munkát egy keresztény oktatási intézményben. Elmondta, a nevelő felhasználhatja az Ő szeretetét abban a munkában, amelyet másokért vállalt. „Nincs tanítás és nevelés anélkül, hogy ne látnám, hova akarom elvezetni azt, akit tanítok vagy nevelek. Azt is tudnom kell, akár személyre szabottan is, hogy néz ki a Hozzá vezető út, abban milyen állomások és kanyarok vannak. Sőt, még ki kell találni a menekülő útvonalakat is, mert nem mindenkinek járható ugyanaz az út. A tanítás egyértelmű, mert tudom, mit kell a gyereknek megtanulni, de sajátsága a szakmaiságnak, hogy van, ami leírható, tervezhető és van, amit igényességgel és odafigyeléssel nekünk kell kitalálni, mert a legjobbat szeretnénk adni a gyermekeknek. Egy katolikus oktatási intézmény másik sajátossága, hogy a hit, a kinyilatkoztatás fényében olyan objektív és időtálló keresztény értékrendet ad, amely kétezer éve óta nagyon jól működik. Bízhatunk benne, hogy ez az érték olyan sajátságos látásmódokat, utakat, célokat jelöl ki, amely által meg tudjunk mondani, milyennek szeretnénk a gyerekeket. Egy sajátos életkorban milyen lépcsőfokokat kell meglépniük, hogy nevelődjenek, és ne csak a tanítás számítson.”

A lelkigyakorlat vezetője az Eucharisztia fontosságára is ráirányította a figyelmet, amely Jézus szeretetének legnagyobb jele és eszköze. Közösen átvették, mit is jelent a szentmise áldozat egy pedagógus életében, és mit jelent a szentségimádás az imádság szolgálatához. „Azzal, hogy Jézus az élet minden napján ott van, jelenlétében az ember teljesíteni tudja keresztényi nevelői szolgálatát.”

Ugrits Tamás atya azt is hangsúlyozta, az ember emberek segítségével formálódik azzá, amilyenné a Teremtő Isten tervezte. Méltóság és különleges kitüntetés gyermekeket nevelni, tanítani a szülők bizalmából, Isten bizalmából. „Számos eszközt adott ahhoz az Úr, hogy a jót át tudjuk adni, és hogy Krisztus szeretetével magunk is megújuljunk és erőt kapjunk szolgálatunkhoz. Kinyilatkoztatott igazság, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, tehát érték az ember, érték az emberi élet. Fontos ezért, hogy az ember személy és nem szám. Minden ember egyedi, minden embernek sajátos méltósága van, ezért nem az számít, hányan járnak az osztályba, hanem az, hogyan hívják őket.”

A lelkigyakorlaton szó esett még arról, hogy minden embernek van szabadsága, de ehhez kapcsolódóan felelőssége is. A gyerekeket komolyan nevelni kell arra, hogy szabadságukat a felelősségük fényében élhetik csak meg. Ez segíti őket arra a szeretetre és boldogságra, amelyre minden teremtett lény vágyik. „Mert a földi korlátok és lehetőségek között Isten nem nyomorúságra, szenvedésre teremtett bennünket, hanem egy boldog, kibontakozó életre hívott, amelyet Jézus áldozata és szeretete által elhozott nekünk” – mondta lelkigyakorlatos beszédében Ugrits Tamás atya.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk