Dr. Papp Miklós előadása - beszámoló

2019. 02. 28. | | 2019. 03. 05.

 

 

A lelkiismeretesség a családban – Dr. Papp Miklós előadása Székesfehérváron

2019.03.28. – A lelkiismeret teológiai definiálása, családi dilemmák lelkiismeretes megoldásának útja – címmel tartott előadást Dr. Papp Miklós, a Sapientia Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára, főiskolai docens, görögkatolikus parochus a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. „A magánéletben és a családi életben nagyon fontos a lelkiismeret, mert segít dönteni. Nemcsak egy belső hang, hogy választani tudjunk a jó és rossz között, ennél sokkal több. Egy szentély, ahol meghallhatjuk Isten hangját. Ő mindenki lelkiismeretét el tudja érni. Kérdés, hogy hallgat-e rá az ember, vagy sem?” – emelte ki az előadó, aki előszőr egy történeti áttekintést adott arról, hogyan gondolkodott az ember a kezdetektől a lelkiismeretről. „Az embernek ősidőktől fogva tapasztalata, hogy hangok veszik körül, hogy hall hangokat. Kik ezek a hangok? Az ősi mítoszok istenek hangjáról beszélnek és az angyali és a démoni hangokról, vagy ami nagyon fontos, az ősök hangjáról. … A görög világban a lelkiismeret a közösség hangja, kollektív lelkiismeret, amit mindenki jónak tart. Az a jó, ami az egész városban, a poliszban normális.… Heidegger szerint a lelkiismeret a saját hangom. A legjobb énemnek a hangja… A lelkiismeret a demokráciában is nagyon fontos. A lelkiismeretes emberek maguktól jók, ezáltal fontosak a demokráciának. A demokráciára vissza kell hatniuk, részt kell venniük benne, mindenkinek a maga szintjén.”

Isten mindenki lelkiismeretét el tudja érni – emelte ki beszédében Papp Miklós, csak az a kérdés, hogy hallgat-e rá az ember, vagy sem?” „A lelkiismeret funkciója nemcsak az, hogy utólag furdal, ha rosszul csináltunk valamit, hanem kíséri az életünket; hogy előre okosak legyünk. Ezért érdemes a lelkiismeretet kiművelni, mert hozzásegít a jó döntésekhez, a boldog élethez. Ez mindenkinek az érdeke, a polisznak, a demokráciának is érdeke. Ez közérdek.”

Előadása végén a tanszékvezető tanár azt hangsúlyozta: a lelkiismeret a teljesebb, a jobb életre hív. Az ideális életvitelünk és a valódi életünk között mindig van lemaradás. Ezért életfeladatunk embernek maradni, kicsi és nagy döntésekben egyaránt. Tökéletesedni életstílusunkban, időnkben, egymáshoz és önmagunkhoz való viszonyunkban. „Hosszan kell dolgozni azzal, hogy imádkozzunk, hogy csendben legyünk. Ez nem könnyű dolog. Ezernyi élmény ér egy nap során, és olyan a fejünk, mint egy faliújság. Teli van gondolatokkal, ezért nagyon nehéz, hogy a fejünk tiszta legyen. Imádkoznunk kell, a Lélekre kell figyelnünk, hogyan döntsünk, hisz Krisztus is ezt csinálta. És amit Istennel eldöntünk, azt Ő segíti megvalósítani. A lelkiismeret arra sarkall, hogy keressük meg a legjobb társat, akivel igényes életet élhetünk. Majd a családban is így kell terelnünk egymást – férj, feleség gyermekek – a kollektív lelkiismerettel az élet útján. Az élet ugyanis arra való, hogy megvalósítsuk azt, amire az Úristen meghívott minket.”

Dr Papp Miklós a lelkiismeretről tartott teltházas előadásában elmondta: a katolikus teológia szerint az ember nem egy világba vetett és magára hagyott létező, hanem maradandó kapcsolatban áll eredetével és céljával. A lelkiismeret az a „köldökzsinór", amely összeköti Teremtőjével, hiszen a természetes erkölcsi törvény a szívébe van írva. Másrészt a lelkiismeret a jelenében és a jövő felé való meghívottságában is érzi Isten jelenlétét.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk