Elindult a tanítás - beszámoló

2020. 09. 01. | | 2020. 09. 01.

 

 

Szép eredményekre és egymás megóvására törekszünk – Elindult a tanítás a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiben is

2020.09.01. – A járványhelyzet miatti különleges tanévzárás után, normál menetrend szerint tervezte a kormány a 2020/21-es tanévet. A Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeiben is elindulhatott az oktatás. Hogyan készültek az idei tanévre az egyházi iskolákban és az óvódákban? Szalma István EKIF elnököt, a székesfehérvári egyházmegye oktatási szakemberét Berta Kata kérdezte.

Sok szempontból jó hír, hogy menetrend szerint indulhat a 2020/21-es tanév, a székesfehérvári egyházmegye iskoláiban hogyan kezdődött el az oktatás?
Egyházmegyénk, mint köznevelési intézményeket fenntartó intézmény, a kormány szándékához és a szakminisztérium, az EMMI szándékához igazodva a hagyományos tanrend szerinti tanévet tűzte ki célul. Ezzel összhangban, augusztus 25-én meg is tartottuk az előző tanévet lezáró és az új tanévet megnyitó intézményvezetői értekezletünket a székvárosban. Nagy öröm számunkra, hogy éppen a minap vettük át két intézmény fenntartását. Szeptember 1-től hozzánk tartozik a sárszentágotai Szent Ágota Általános Iskola, ami korábban tankerületi intézmény volt, illetve az alsószentiváni önkormányzati óvoda, ami az ott működő katolikus iskolának lett tagintézménye. Ezzel 20 oktatási intézményünk van, amivel a közepes fenntartók közé kerültünk egyházi szinten. Ez nagy elismerés, ugyanakkor nagy kihívás és feladat is számunkra.

A veszélyhelyzet idején elrendelt és a digitális munkarendben gyűjtött tapasztalatokat, eredményeket hogyan tudják alkalmazni a járvány esetleges második hullámára?
A tanévet úgy zártuk le, hogy nagy valószínűséggel ezt a „parazsat nem szabad kialudni hagyni”. Nem várt esemény volt sok intézmény részéről az átállás, de amire mi sem számítottunk, hogy ilyen gördülékenyen fog megvalósulni. De nemcsak minket, hanem az egész országot meglephette, hogy a pedagógusok ennyire tettre készek és képzettek. Nyilvánvaló, hogy voltak problémák és gondok is, de ezt az egészen új formát magas szinten meg tudták valósítani. Tehát úgy indítottuk a tanévet, hogy a digitális oktatás bármikor újra bekövetkezhet. Persze ez nem a mi döntési szintünk, ezt csak a szakminisztérium engedélyezheti abban az esetben, ha a járványügyi szakhatóságok is indokoltnak tartják.

Hogyan látják az oktatási szakemberek a személyes oktatás és a digitális oktatás egymás melletti helyzetét?
Reményeink szerint ez egy gyümölcsöző dolog lehet, de hangsúlyozni szeretném, hogy nem pótolja semmi a személyes találkozást, a személyes kontaktust és példát. Ezeket nem lehet leváltani digitális eszközökkel, arról nem is beszélve, hogy nevelési szempontból a közösség, a közösségi élmény igen jelentősen nevel. A gyerekek szürke hétköznapjaiban például megtanulni a konfliktusok kezelését az pótolhatatlan. Tehát ezért is fontos, hogy itt nemcsak ismeretek átadásáról beszélünk, amire alkalmas a digitális oktatás, hanem az iskola az életre készíti fel a gyereket. Hogyan győzze le a konfliktusokat, hogyan tudja ezeket megoldani, hogyan teszi túl magát rajta. Ez mind olyan dolog, amit a digitális világ nem tud. Sokunknak ez a véleménye.

Most egy olyan helyzetbe kerültünk, ami sok bizonytalanságot okoz az életünkben. Mi adhat védelmet a gyermekeknek és tanároknak egyaránt, hogy biztonságosan folyhasson az oktatás tovább?
Erre hívtuk fel az intézményvezetők figyelmét, különösen is megjelent a protokollban, és minden szinten ezt kommunikáljuk, hogy a szülőkkel meg kell értetni, a fő felelősség rajtuk van. Ne hozzanak beteg gyermeket az iskolába. Ők vannak velük éjszaka, délután és este is, a tüneteket ők észlelik. A tünetcsoportokat publikussá tettük, elküldtük nekik, hogy ismerjék fel, és ne hozzák közösségbe a gyermeket, mert ezzel megakadályozzák azt, hogy gyorsan, futótűzként terjedjen tovább a járvány a diákok közösségében. A pedagógusnak is az a feladata, hogy felismerjék a hirtelen, napközben megjelenő tüneteket, és a protokoll meghatározza azokat a szinteket, mikor kell az iskolaorvoshoz, mikor kell a háziorvoshoz fordulni, mikor, kinek, mi a feladata.

Milyen intézkedéseket hoztak meg, akár egyházmegyei szinten, akár központilag is mindezek értelmében?
A legfontosabb, amit központilag határoztak meg, a közismert távolságtartás, a másfél méter, amire ösztönzik az iskolásokat, hogy tartsák be mind a tanórákon, mind a szünetekben. Most egyébként csúsztatott szünetek lesznek. A protokoll is megfogalmazza, de csak ajánlás szintjén, mert a helyi adottságtól függ, hogy például milyen széles a folyosó. Vannak olyan intézmények, ahol a régi elgondolás szerint, jól megtervezett épületekben működnek az iskolák. Volt egy olyan elképzelés, hogy a folyosó legalább akkora területű legyen, mint az osztálytermek. Most látjuk, hogy vannak olyan modernebb épületek, ahol alig fér el két ember a folyosón, és inkább a tantermek nagyobbak. Tehát nyilván ehhez kell igazodni. Van, ahol egy nagyon kicsi alapterületű udvar van. Van, ahol nagy területen tudnak a gyerekek szaladgálni, levegőzni. Lehet kint egymástól szeparálva foglalkozásokat tartani, amit ajánlanak is a protokollban, hogy amíg az időjárás engedi, tartsák kint az órákat. Például ki lehet vinni a földszintes iskolából a székeket, lerakni egy sportpályára, és akár csak egy bizonyos részét a tanórának kint tölteni. Tehát annyira eltérőek az adottságok az intézményeink között, hogy ezért is van szükség arra, hogy az EMMI által kiadott protokoll meghatározza, hogy az iskoláknak maguknak is el kell készíteniük a saját szabályzatukat a tanév elején. Ezt nekünk, mint fenntartónak nyilvánvalóan kötelességünk ellenőrizni, meg is tesszük. De nem akarunk beleszólni, mert a jószándék mindenütt adott, és csak helyben tudják jól elkészíteni a szabályzatokat.

Mennyire látja kiemelten szükségesnek az ingyenes internetszolgáltatást a diákok számára?
A digitális oktatás feltétele az internetkapcsolat. Ha egy család ilyennel nem rendelkezik, akkor a gyermek nem tud közreműködni az oktatással. Az sem várható el, hogyha például az önkormányzatok rendelkeznek WI-FI paddel, akkor a hivatal előtt a fél falu ott üljön, és mindenki várja, hogy mikor tudja a feladatát elvégezni. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, és mi is nagyon jónak és helyesnek tartanánk, mert sok családnál ez ugyan adottság, de vannak, akik nehezebb körülmények között élnek. Ott nagyon nagy segítség lenne, nemcsak maga a megléte miatt, hanem az anyagi költségek miatt is.

Elnök úr mivel biztatná az idei, különleges tanév kezdetén az oktatási intézmények tanárait és diákjait?
Egy tanévkezdet sosem könnyű, semmilyen körülmények között. Most nemcsak azért, mert a gyermekek eggyel följebb lépnek az osztályba, vagy belépnek a szaktantárgyi oktatásba, vagy új osztályközösségek alakulnak esetleg. Hanem azért is, mert aprólékosan oda kell figyelni, hogy a higiénés előírásokat, mint a kézmosás, a maszk viselete a folyosón kívül, a tanteremben stb. betartsák. Bár hangsúlyozom, ez fakultatív, a helyi adottság dönti el, hogy milyen szinten használják, mennyi időtartam alatt. Tehát reméljük, hogy meg fog oldódni ez is, és mindenki teszi majd a feladatát. Arra hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy ez egy olyan akadály, amit le kell győzni, meg kell oldani. Nem egy olyan dolog, ami ellen nem tudunk tenni, hiszen tudtunk, amikor Magyarország nagy összefogással leküzdötte az első járványhullámot, mert az emberek tekintettel voltak a másikra, egymás segítségére voltak. Hogyha ezt a tanulóközösségek is megteszik, akkor a nagyon szép eredmények elérése mellett meg tudják óvni majd magukat és egymást is a járványtól.

Berta Kata
Fényképeket készítette Bechtold Panna és Varga Mátyás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk