Élőben közvetítik majd a Bodajki Zarándoklatot szeptember 12-13-án

2020. 09. 07. | | 2020. 09. 07.

 

 

 

Élőben közvetítik majd a bodajki zarándoklatot szeptember 12–13-án – Interjú Mórocz Tamás bodajki plébánossal

2020.09.07. – Élőben közvetítik idén a hagyományos bodajki zarándoklatot szeptember 12–13-án, szombat este 6-kor és vasárnap fél 11-kor. A búcsú első napján különleges esemény lesz, hogy a megyés főpásztor konszekrálja az új szembemiséző oltárt, és megáldja a megújított templombelsőt. Ezt a szentmisét a zarándokudvaron fogják kivetíteni, és élőben is közvetítik a Bodajki Kegytemplom Facebook oldalán. Akik nem tudnak személyesen részt venni az ünnepi eseményen, az online térben bekapcsolódhatnak a közös szentmisébe és imádságba.

Mórocz Tamás, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplom plébánosa a búcsú előtti napokban szinte minden helyszínét többször is bejárja a befejezés előtt álló, hatalmas beruházásnak. Néhány percre megállítottuk, hogy a kegyhely megújításának utolsó fázisairól és a közelgő hálaadó ünnepről kérdezzük. Mit történik most Bodajkon?
Közeledik a bodajki kegyhely teljes vallásturisztikai megújulása, hamarosan befejeződik a kiállítóterek létrehozása. A tavaly áprilistól eltelt időszakban megérhettük a megújulás minden szépségét, örömét és nyilván nehézségét is. Az igazi öröm azonban most következik be, amikor kinyithatjuk a kapukat, és megmutathatjuk ezt a teljesen megszépült kegyhelyet. Szeretettel várunk minden imádságos zarándokot, aki érdeklődik a teljesen megújuló templom és környéke iránt, és szeretne rácsodálkozni a Szűzanya első magyarországi kegyhelyének szépségére. Hiszen a búcsúra már kinyitjuk a kapukat, és megtekinthető lesz mindaz, amivé vált ez az ősi kegyhely. A búcsú szombati napján egy különleges esemény lesz itt, amikor a megyés főpásztor konszekrálja az új szembemiséző oltárt, és megáldja a kegytemplom belső felújítását. Ezt a szentmisét a zalándokudvarra fogjuk kivetíteni, és élőben is szeretnénk közvetíteni közösségi oldalunkon, a Bodajki Kegytemplom Facebook oldalán. Nagy szeretettel ajánlom mindazok figyelmébe, akik nem tudnak eljönni, hogy így az online segítségével kapcsolódjanak be közös ünneplésünkbe.

Tamás atya, a mai nap többször is kilépett a templomtérből a zarándokudvarra intézkedni, de úgy láttam, nem tudott egyszer sem meghatottság nélkül elmenni, meghajolni a restaurált kegyoltár előtt.
Valami elmondhatatlan nagy öröm van az ember szívében, amikor belép a megújuló kegytemplomba, és fogadja az a látvány, amely talán a barokk korban volt utoljára ilyen egységes és szép. Hiszen megújult a kegytemplom belseje és annak is a szíve, a kegyoltár a Mária-kegyképpel. Rácsodálkozunk erre a gyönyörű oltárra, és leborulunk Jézus elé. Kérjük az Édesanyját minden alkalommal, hogy segítsen bennünket. Amikor az ember egy ilyen szép, megújuló teret lát, szinte elcsodálkozik az elődök hitén, szeretetén, akik felépítették a Szűzanya tiszteletére ezt a helyet. Ugyanakkor becsatlakozik azok sorába is, akik itt térdeltek, imádkoztak, itt kérték a Szűzanya közbenjáró szeretetét. Hiszen Magyarország legrégebbi, legősibb kegyhelye a bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya kegyhelye, amelynek története szerint maga Szent István király zarándokolt ide családjával Székesfehérvárról. Ebbe a zarándoklatba kapcsolódunk bele, amikor most hívjuk a kedves híveket az idei Mária-napi búcsúra. Adja az Úr, hogy most, amikor a templom megújulását majd szeptember 12–13-án megünnepeljük, megéljük annak az örökségnek a nagyságát, kegyelmi mélységét, hogy szent királyunk és sok zarándok szent között, mi is ott lehetünk, hálát adhatunk a Szűzanya előtt, aki meghallgatja kérésünket. Igen, újra csak mondom, nagy és felfoghatatlan öröm újra belépni a bodajki templomba, és rácsodálkozni erre a gyönyörű felújított belső térre, rátekinteni a Szűzanyára, és kérni Tőle áldást, közbenjárást nemzetünkért, hazánkért. Adja az Úr, hogy most, amikor megünnepeljük ennek a négyéves felújításnak a végét, átéljük annak gazdaságát, mit jelent Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Brindisi Szent Lőrinc és ezer és ezer zarándok nyomdokaiba lépve letérdelni az Úr oltára elé, és édesanyjának közbenjáró szeretetét kérni a családjainkra, szeretteinkre.

Tamás atya, ez a mostani ünnep számos különlegességet hordoz, meglepetést tartogat, amelyre még nem volt példa ezen a kegyhelyen.
Mint említettem, a búcsú szombatján este, megyés püspök atya az ünnepi szentmisét a templom szembemiséző oltáránál fogja bemutatni, amely a mostani alkalomra készült el. Az oltárt konszekrálja majd, hiszen ez lesz a kegyhely új miséző oltára. Ereklyét is helyez el benne, amely méltó jele és emléke lesz ennek az egész megújulásnak. Ez püspök atya igen szép és kedves ajándéka lesz kegyhelyünk számára. Adja az Isten, hogy amikor a megújult kegyhelyen ezt az oltárt használjuk majd, és bemutatjuk az Úr áldozatát, emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy Bodajk ősidők óta a Mária-tisztelet és a Mária iránt érzett szeretet helye volt. Az idei búcsú tehát igen különleges lesz számunkra, hiszen a megújult, megújuló kegyhelyen hálát adhatunk mindazért, amelynek a végén tartunk, és amelyet már meg tudunk mutatni. Nincs olyan hely, olyan négyzetcentiméter, amely ne változott volna meg, vagyis ne nyerte volna vissza eredeti szépségét. Hiszen az a sok imameghallgatás, kegyelem, a csodák, amelyek itt történtek, mind bemutathatóvá, láthatóvá válnak. Az előző évek a megújulás percei voltak, amikor szinte teljesen bezártuk a kegyhelyet, hogy most ünnepélyesen kinyithassuk és megmutathassuk azt az értéket, amit eredeti szépségében felújítottunk, restauráltunk, kibővítettünk. Mária-napi búcsúnk másik meglepetése tehát, hogy a megyés püspök szombat este is és vasárnap is ellátogat közénk, hogy áldását adja mind a kegytemplomra, mind arra a megújításra, ami az előző években történt. Szeretettel várunk mindenkit, csodálkozzunk együtt rá arra a csodálatos helyre, ahol az imameghallgatások, a csodák világa tárul elénk. Tapasztaljuk meg Istennek azon szeretetét, hogy meghallgatja az Őt kérőket Égi Anyánkon keresztül, az Ő szívén keresztül Bodajkon, a Mindenkor Segítő Szűzanya kegyhelyén!

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Bágya Ferenc, Berta Kata és Somogyi Tamás


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk