Hálaadó szentmise a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthonában - beszámoló

2019. 03. 26. | | 2019. 03. 27.

 

 

 

Az embertársi szolgálat és szeretet szellemében dolgoznak – Miniszteri Dicséretben részesült a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthona

2019.03.26. – Hálaadó szentmisét mutatott be Spányi Antal megyés püspök, Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és Gerendai Sándor plébános a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthonának kápolnájában abból az alkalomból, hogy a csákvári intézmény kollektívája Miniszteri Dicséretben részesült.

A főpásztor köszöntötte paptestvéreit és az ünneplőket, akik között jelen volt a térség országgyűlési képviselője, a Szeretetszolgálat főigazgatója, valamint az MKPK, a Csákvári Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársai. Örömét fejezte ki, hogy imádsággal adhatnak hálát azért a szolgálatért, amelyet Isten bízott az intézményre, és amely közmegelégedéssel működhet.

Spányi Antal püspök a napi evangéliumhoz kapcsolódva a megbocsátásról, az egymás iránti türelmes, elfogadó szeretetről beszélt homíliájában. „Jézus példabeszédével azt mondta, gondoljuk meg, miként viselkedünk egymással szemben, mert úgy fog velünk is tenni majd a Mennyei Atya. Nem mindegy, hogy életünkben szívtelenek, könyörtelenek, követelőzők, belátás nélküliek vagyunk-e. Vagy inkább megpróbálunk nagyvonalúvá válni, és nemcsak azzal törődünk, nekünk mihez van jogunk, hanem a másik embert nézzük, az Ő szükségére figyelünk, és lehajolunk hozzá.”

A főpásztor felidézte az otthon eredeti tulajdonosainak, a Vincés Nővéreknek imádságos lélekkel végzett szolgálatát, ápolói és tanítói munkáját. „Az ő Istenre figyelő, odaadó életük a mai napig meghatározza a hely szellemét. Életüket adták, hogy az egyházban szolgálják azokat, akik rászorulnak, s bár a történelem sodra elűzte őket innen, az önzetlen szeretetet nem tudták száműzni a ház falai közül” – hangsúlyozta a püspök, majd hozzátette. „Az otthon légkörére és a szeretetre mindenkinek szüksége van, annak is, aki adja, és annak is, aki elfogadja. A keresztény ember feladata, hogy megértse és megérezze a másik ember szükségét. Mert olyan lesz a napja, ahogy szólok hozzá aznap, amennyi szeretetet tudok felé sugározni. Ha Jézust a szívünkben hordozzuk, akkor meglátjuk a másik emberben is Őt, és így tudok közeledni embertársam felé.”

„Itt most egy elismerést ünneplünk, azokat, akik a szolgálat és szeretet szellemében dolgoznak, amely kitűnik a többi otthon közül. Köszönöm a városnak, a képviselőknek és minden dolgozónak, hogy közösen összefogva tudnak gondolkodni a rászoruló emberekért. Életükből áldás fakadjon és békesség szívükbe, annak a sok, már az Égben élő apácának imádsága, égi közbenjárása által, akik valaha Csákváron éltek és dolgoztak” – fejezte be beszédét Spányi Antal püspök.

Dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a szentmise végén átadta az EMMI Miniszteri Dicséretet a Szent Vince Otthon vezetőjének. Elmondta, a méltatás a munkatársaknak szól, akik beosztásuktól és végzettségüktől függetlenül állhatatosan végeztek ápolói, gondnoki és más egyéb szolgálatot az Otthonban. Napi feladataikon túl az átalakítások és építkezések során mindent megtettek azért, hogy a gondjaikra bízott időseket ne érje semmi hátrány ebben a nehéz időszakban sem.

A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthonának intézményvezetője, dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet megköszönte az elismerést, és büszkeséggel jelentette ki, hogy munkatársai összefogva, egy emberként tudnak helytállni az otthon lakóinak gondozásában. Megköszönte kollégáinak, hogy méltatlankodás nélkül végzik a nem könnyű küldetést mindennapi munkájukban.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk