Az egyházmegyei Biblia-év zárása - beszámoló

2009. 01. 17. |

 

„Hiszem, hogy nem csak olvastuk, hanem befogadtunk üzenetét, és életünk jobbá lett a Biblia olvasása által.” – mondta Spányi Antal székesfehérvári püspök homíliájában a keresztény egyházak által tavaly közösen meghirdetett Biblia Évéről. A főpásztor a Szentírás évét záró ünnepségen megemlékezett az egyházmegyében történt eseményekről, közösen adva hálát értük Takács Nándor nyugalmazott püspökkel, az egyházmegye papságával és a nagyszámú hívő sereggel.

 

 

Fényképet készítette dr. Berta Gábor

 

 

 

A megyés püspök elmondta: olyan programokat szerveztek a székesfehérvári egyházmegyében is, melyek igyekeztek mindenkit elérni, megszólítani. Személyes meghívást kaptak a különböző programokra, feladatokra az egyházmegye templomi közösségei, az egyházmegye papsága, a családok, a közösségek, a lelkipásztori kisegítők, a katolikus iskolák, a pedagógusok, a tanuló ifjúság, a fiatalok, a betegség keresztjét hordozók, a szenvedést viselők. A Biblia Évében még többen olvasták rendszeresen és tanulmányozták a Szentírást. Sokan megerősödhettek abban, hogy a Biblia a szent hagyománnyal együtt hitünk forrása és olyan erőforrás is, ami a mindennapok zűrzavarában biztos eligazítást ad, vigasztalást és reményt nyújt az élet nehézségeiben. Ez a könyv az egység munkálója, mert Jézushoz közel vezet minket, egyben olyan ránk bízott kincs, isteni kinyilatkoztatás, melyet meg kell osztanunk, meg kell ismertetnünk minden emberrel. Megszentel bennünket, de megszenteli a világot is.

 

Biblia éve logó


Ugrits Tamás irodaigazgató a főpásztor nevében is megköszönte a papságnak, az egyházközségekben szervezett Bibliával kapcsolatos programokat, valamint a központi rendezvényeken való nagyszámú jelenlétet. Megköszönte a Püspökség munkatársainak és családtagjainak, a rendezvények szervezésében végzett áldozatos munkáját. Köszönetet mondott Dr. Berta Gábornak, aki tehetségét és szabadidejét felajánlva évről-évre végigkíséri a Püspökség munkáját és színvonalas fotókat készít az egyházmegye honlapja és magazinja számára.

A fotókból képes beszámoló készült a Biblia Éve központi rendezvényeiről, amit a szentmise végén megtekinthettek a jelenlevők és visszaemlékezhettek a programokra. Így a közös megnyitóra, amelyen a Bibliát ünnepélyesen elhelyezték a Székesegyházban, a templomokban. Az ökumenikus imahét rendezvényeire, Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére, a Lourdes-i jelenések 150. évfordulójára, a Szentírás Napja- Ifjúsági Találkozóra, a Biblikus Konferenciára, amelyen nagyszámú érdeklődő előtt elismert hittudósok, vallástörténészek, egyházi személyiségek előadásai hangoztak el. Az Áldozócsütörtöki közös szentségimádásra valamint a nagysikerű Egyházmegyei Napra, amelyen idén 4 ezren vettek részt. Ezen a színes programokkal gazdagon felépített napon a főpásztor megáldotta a családi Bibliákat is. Felidézték a szellemi és lelki feltöltődést nyújtó színvonalas és változatos Bibliai Találkozás kiállítás rendezvényeit is, amelyet több mint 9 ezren látogattak meg. Nagy visszhangra talált az Ünnepélyes Bibliaosztás: Szent István ország felajánlásának évfordulóján a megyés püspök, egy-egy ún. Aranybibliával ajándékozta meg a várost és a megyét irányító hivatalokat. Bibliát kapott ajándékba Székesfehérvár 54 iskolája és 12 közművelődési intézménye, valamint a megye közoktatási és közművelődési intézményei. A Látónap sikerét mutatta, hogy a Spányi Antal püspök által meghirdetett Prohászka Imaszövetségnek is mára több ezer tagja lett. Az imaszövetségben világiak és lelkipásztorok együtt és folyamatosan kérik Istent imában papi hivatásokért. A tavalyi Egyházmegyei Ifjúsági zarándoklaton a Biblia Évével és a Szentatya által meghirdetetett Szent Pál Évével összhangban a fiatalok Pál missziós útját elevenítették fel. A bemutató végén az egyházmegyei Szentföldi zarándoklatról hangzott el néhány gondolat, amelyen a zarándokok felkeresték azokat a helyeket, ahol az Üdvözítő járt, tanított, csodákat tett.
 
Az ünnepséget Spányi Antal püspök a következőkkel zárta: „Hivatalosan véget ért egy ünnepélyes esztendő. De nem ér véget a keresztény ember kapcsolata Istennek írásba foglalt szavával. Legyen ezután is mindennapi lelki olvasmányunk a Szentírás, legyen eligazítónk a mindennapokban és legyen vigaszunk, erőnk minden dolgunkban. Akkor ennek az esztendőnek gyümölcsei, lelki ajándékai megmaradnak, nem emlékké válnak, hanem Isten örök országa felé segítő erő lesz egész életünkben.

 

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor


Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk