Biblikus Konferencia - beszámoló

2008. 04. 19. |A Biblia Éve kiemelt programjaként „Boldog, aki olvassa” címmel biblikus konferenciát tartott szombaton a Székesfehérvári Egyházmegye. A több mint 400 résztvevőt számláló, az ökumené jegyében rendezett tudományos konferencián elismert hittudósok, vallástörténészek, egyházi személyiségek előadásai hangoztak el a Biblia történeti, vallási, művészeti kérdéseiről, vonatkozásairól.

Spányi Antal megyés püspök köszöntötte a megjelenteket, Takács Nándor nyugalmazott püspököt, az előadókat, a nagyszámban megjelent papságot és híveket. Bevezetőjében kiemelte, hogy ne csak olvassuk a Bibliát, de ismerjük meg a hozzáfűzött tanítást is.

Alapvető ismereteinket frissítette fel Dr.Gaál Endre főigazgató, egyetemi tanár azzal kapcsolatosan, hogy melyek a szent könyvek és miért éppen ezek lettek a Biblia könyvei.

Örömmel fogadta el a meghívást Schweitzer József ny. országos főrabbi, s bár személyesen nem tudott részt venni, felolvasott előadásából megismerhettük, a zsidó liturgia és a héber Biblia kapcsolatát, a zsidó közösségben használatos ima és prédikáció mai formájának kialakulását.

Dr. Székely János püspök lelkigyakorlattal felérő beszédében hangsúlyozta a Biblia az Egyház életében nem díszítőelem, hanem Isten szívünkbe írt üzenete.

A Biblia és a lelkipásztorkodás című előadásában Mons. Tajdina József pápai káplán, bajai plébános gyakorlati útmutatót adott arra vonatkozólag, hogyan tudjuk a Biblia üzenetét közvetíteni, különösen a szentségekhez kapcsolódóan.

Dr. Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora a Bibliát összehasonlítva a többi nagy világvallás szent könyveivel kihangsúlyozta: közös az a felfogásunk, hogy a rejtett Isten előlépett és kinyilatkoztatta önmagát. Alapvető különbség azonban, hogy a zsidó-keresztény vallás szerint Isten önközlése, kinyilatkozatása, a történelemben megy végbe: az Ószövetségben mindenek előtt Izrael népének történelmében, az Újszövetségben Jézus Krisztus életén, tanításán, halálán és feltámadásán keresztül.

Dr. Fabiny Tibor professzor a Biblia és a keresztyén hermeneutika című előadásában a Szentírás keresztény értelmezésének történetéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a szövegeknek nem eredeti vagy végső változatát kell keresni , hanem az egykori hívő közösségek értelmezéseit.

Dr. Varga Lajos püspök a Biblia Pauperum című előadásában eloszlatta azt a tévhitet, hogy  a szegények Bibliájának fogalma alá tartozó művészeti alkotást, a templomok falain az üdvtörténet eseményeiből megfestett képekkel azonosítsuk, hiszen a Biblia Pauperum valójában könyvművészet. Az írás és a képek együtt segítették az isteni kinyilatkoztatás megértését, tehát olvasni is tudni kellett azt, amit a képek még gazdagabban kifejeztek.

A konferenciáról összességében elmondhatjuk, hogy az egyházmegye papjain kívül nagyszámban megjelent hitoktatók, lelkipásztori kisegítők, érdeklődők nemcsak új ismeretekkel gazdagon, hanem hitükben megerősödve térhettek haza.

Bővebb beszámoló: 0804biblikuskonf.pdf

- BPK -
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 

Képtár


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk