Egyházmegyei Látónap

2008. 09. 06.

Időpont: 9 h 00 - kb. 16 h 00
Helyszín: Szent Imre templom - Szent István Mûvelődési Ház - Székesfehérvár

Ötödszörre tart Egyházmegyei Látónapot a Székesfehérvári Püspökség. A találkozó a papság és világi hívek együttmûködését szolgálja. Témája a „Hivatások ébresztése”.

A paptestvéreket és minden egyházközségből a családközösségek képviselőit, az ifjúsági csoportok képviselőt és vezetőit, a világi lelkipásztori kisegítőket és a hitoktatókat szeretettel várjuk Székesfehérvárra a Szent István Művelődési Házba, hogy együtt gondolkodva folytassuk egyházmegyénk életének megújítását.

 

Fényképet készítette: Lőrincz Bea

 

A nap programja - - - ->

9 h 00 - Gyülekező
9 h 30
- Spányi Antal megyés püspök bevezetője

10 h 00 - Papi hivatások helyzete, ébresztése és megtartása a
plébániai közösségben
(Filó Kristóf plébános)

10 h 45 - Szünet

11 h 00 - Oktatási intézmények lehetősége a papi hivatások
ébresztésében
(Szalma István diakónus, igazgató)

11 h 20 - Családok lehetősége a papi hivatások ébresztésében
(Cserta Gáborné az egyházmegyei Pasztorális Tanács tagja)

11 h 45 - Koordináció

12 h 00 - Kiscsoportos készülés a plénum-megbeszélésre

13 h 00 - Ebéd

13 h 30 - Plénum megbeszélés
14 h 30 - Spányi Antal megyés püspök zárszava

15 h 15 - Szentmise (Szent Imre templom)

 

 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk