Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2006. 08. 25. |

 

A nemzeti imaév egyházmegyei programja keretében Spányi Antal székesfehérvári püspök augusztus 25-re közös zarándoklatra hívta meg az egyházmegye papjait és diakónusait Bodajkra. A közös imádság és szentmise azokért is felajánlásra került, akik szenvedő áldozatai voltak az elmúlt hetek tragikus eseményeinek.

 

résztvevő papok

 

 A találkozó püspöki köszöntővel kezdődött, majd az egyházmegye kiemelkedő püspökeinek életébe nyertünk betekintést dr. Glósz Ervin székesfehérvár-öreghegyi plébános atya színes előadásával.

Az előadást a megyés püspök által vezetett szentségimádás követte. Jézus főpapi imáját átelmélkedve különösen is imádkoztunk a ránk bízott lelkekért és papi hivatásokért.
 
A közös imát követően gondolatébresztő előadások hangzottak el egyházmegyénk aktuális lelkipásztori irányvonalában. Dózsa István esperes a plébániai pasztoráció kérdéseiről, Nobilis Márió a Pasztorációs Iroda vezetője a fiatalok, Harkai Gábor családreferens pedig a családok helyzetéről készített rövid egyházmegyei áttekintést.

A déli Úrangyalát a tragikus események áldozataiért, a betegekért és hozzátartozókért imádkoztuk el.

Közös ebédünk után a Napközi imaórával nyitottuk kiscsoportos beszélgetésünket. Négy csoportban osztottuk meg a délelőtt elhangzottakkal kapcsolatos tapasztalatainkat és jövőbeni tennivalóinkat. Az összegzésben kiemelkedett, hogy csak közösséget építve, személyes kapcsolatokat erősítve, igazi lelkipásztori szeretettel és a világi munkatársakkal együtt tudjuk hatékonyabban folytatni lelkipásztori szolgálatunkat. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az evangelizáció szolgálatában a lelkipásztorkodás mellett egyre fontosabb a missziós munka.A megyés püspök zárszavában megköszönte jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, és megértették a találkozó fontosságát. Csak úgy tudunk lelkeket megnyerni Krisztusnak, ha személyes kapcsolatban vagyunk Vele, és személyes kapcsolatban vagyunk egymással is. Ezen a napon az egyház örömének és titkának lehettünk ismét részesei, amikor közösségbe összegyűlve megnyitottuk szívünket a Szentlélek megújító erejének.

A zarándoklat közös szentmisével ért végett, melyben különösen is megemlékeztünk egyházmegyénkhez tartózó váli tűzoltó hadnagyról, az augusztus 8-i műegyetemi tűzeset hősi halottjáról, valamint az augusztus 20-i tragédia móri áldozatáról. Imádkoztunk az érdi katolikus iskola tanulójának gyógyulásáért, aki szintén a 20-i események során életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A találkozó végén örömmel tapasztalhattuk, hogy érdemes időt áldozni egymásra. Az egyházmegyei összetartozás tudata segít bennünket Krisztushoz való hűségünkben is, és eredményesebbé tudja tenni lelkipásztori szolgálatunkat.

 

Ugrits Tamás

 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk