Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Felsőváros) - beszámoló

2015. 06. 04. | 2015. 06. 05.

 

 

2015. június 4-én, a Felsővárosi Szent Sebestyén templomban gyűltek össze Fehérvár katolikus hívei, hogy a hagyományos elsőcsütörtöki ünnepen együtt imádkozzanak főpásztorukkal. Spányi Antal megyés püspök elmondta a Jézus Szentséges Szívéhez szóló felajánlást.

A város papságával tartott, közös elsőcsütörtöki ünnepen Spányi Antal megyés püspök megemlékezett arról, hogy június 2-án a Szent István-bazilikában a száz évvel ezelőtti püspöki kari felajánlás évfordulóján, Erdő Péter bíboros vezetésével a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai szentmise keretében ajánlották fel Magyarországot Jézus Szentséges Szívének.

„Időszerűvé és szükségessé vált megújítani azt az imát, amelyet egykor Vaszary Kolos prímással a millennium évében, Csernoch János vezetésével pedig 1915-ben mondott el a püspöki kar, a háború borzalmai közepette. Időszerű, mert hazánkban mai is annyi szenvedést és reménytelenséget szül a hitetlenség. A világban a globális gazdasági és politikai jelenségek negatívumai tovább erősítik a cél nélkül sodródó emberiség kilátástalanságát.” - mondta a megyés püspök, majd hozzátette: - „Prohászka Ottokár püspök, aki 100 évvel ezelőtt részt vett ezen a felajánláson, sokat aggódott népünk felemelkedéséért, jólétéért. Tudta, hogy hitre és eszményekre van szükség ahhoz, hogy ne uralkodhasson el a zűrzavar a társadalomban és az egyes ember életében.”

A főpásztor végül arra bíztatott, az Úr napjához közel valljuk meg hitünket mások előtt, rábízva magunkat teljesen az isteni szeretetre, amelyet az Oltáriszentségben is tisztelünk.

A szentmise után tartott szentórában Spányi Antal püspök Jézus Szentséges szívéről elmélkedett, és együtt imádkozott a hívekkel az Egyházért, a családokért és új papi hivatásokért. A Jézus Szíve litánia elimádkozása után az isteni szívnek ajánlott mindenkit, a 100 évvel ezelőtti imával.

 „Jézus Krisztus, Urunk és Mesterünk! Száz esztendővel ezelőtt püspöki karunk tagjai Csernoch János prímás vezetésével Szentséges Szívednek ajánlották fel országunkat és népünket. Hálát adunk szereteted csodálatos ajándékáért: azért, hogy minden történelmi katasztrófa és megpróbáltatás ellenére ma ismét itt lehetünk és megújíthatjuk ezt a felajánlást.

Imádandó Megváltó, aki szentséges Szívedet mindenkor kitárod az egész emberiség előtt, aki irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esedezve kérjünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat szeretett hazánk fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntetésed súlyos csapásait! Adj világosságot és erőt népünknek, hogy a mai időkben, amikor az emberiség és az egyház történetében nagy változások zajlanak, felismerhessük és követhessük szent akaratodat! Védelmezd egész országunkat, amely magát teljesen Szent Szívednek ajánlja.

Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenekké tesznek minket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népedet, szenteld meg, és tartsd távol a kor szelleme által fenyegető veszélyektől. Erősítsd szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink hűségesen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy hazának gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősítsd szívünkben a hívő odaadást, az erényességet és az állhatatosságot! Add meg mindnyájunknak a békét, a te szent békédet, amit a világ nem tud megadni. Urunk, Jézus Krisztus, alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint! Ámen.”

BPK

 Korábbi évek beszámolói:


 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk