Harang helyett kereplő szól majd a Bazilika tornyából - beszámoló

2017. 03. 30. | | 2017. 03. 30.

 

 

Harang helyett kereplő szól majd a fehérvári Bazilika tornyából Nagycsütörtöktől Nagyszombatig.

2017.03.30. - Egy szép liturgikus jelet elevenítenek fel Székesfehérváron. Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, Schlosser Attila Iván nyugdíjas érseki építész, műemléki szakértő sajtótájékoztató keretében mutatta be az idei fehérvári nagyheti szertartások különlegességeit.

A megyés püspök először a Nagyhét szertartásaira való készületről beszélt. Elmondta: Nagycsütörtök délelőtt, az egyházmegyei papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyeken, hogy az apostolutóddal közösségben vegyenek részt az olajszentelési szentmisén. A jelenlévő papok, ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagycsütörtök a papság alapításának a napja. Idén a szentmisében jeruzsálemi olajat használnak a szent olajok és a krizma szenteléséhez. A Getszemáni kertben még ma is áll nyolc vénséges vén olajfa. Életkorukat nehéz meghatározni, mivel ezeknek a fáknak nincsenek évgyűrűik. Ezek a "veterán" példányok nem láthatták a haláltusáját vívó Jézust, mert Kr. u. 70-ben a város ostromakor a rómaiak 20 km-es körzetben minden fát kivágtak. Csakhogy az olajfák nem adják fel olyan könnyen a harcot, gyökereik újra kihajtanak, így nagyon valószínű, hogy ezeknek a matuzsálemi fáknak a gyökerei már éltek Jézus korában.

A másik különlegesség, hogy elektromos kereplő szól majd harang helyett nagycsütörtök estéjétől nagyszombat föltámadási szertartásáig. Régi szokás volt, hogy nagycsütörtökön megkötözték a harangokat, és tompán zúgó kereplő hívta a népet a templomba. „A harangok ilyenkor Rómába mentek”, vagy Krisztussal együtt maguk is meghaltak. Az egyház már igen régen kereplőkkel és más hasonló eszközökkel pótolta a harangok szavát. A kerepelés is a gyász jelképe, amikor a Megváltó halva fekszik, még a harangok sem szólnak. Azután nagyszombaton este, a feltámadási szertartáskor újra megszólalnak a harangok.

A székesfehérvári bazilika tornyából megszólaló kereplőt a készítő Schlosser Attila Iván nyugdíjas érseki építész, műemléki szakértő mutatta be. A szerkezet eredetijét a sümegi ferences kegytemplom tornyában találta 2016-ban, egy építési engedélyhez kötődő értékleltár készítése közben. Törött hangládával, hiányos fa rugókkal és kalapácsokkal. Az elkészült, rekonstruált kereplő az eredeti szerkezet kialakításával megegyezően került újragyártásra. Az elkészült szerkezet beindításakor derült ki, hogy a többszázéves kereplő készítőjének arra is volt gondja, hogy egyedi ütemet üssön átfordításkor. Schlosser Attila a szerkezetet elektromos meghajtással látta el.

Spányi Antal püspök a sajtótájékoztatón nemcsak a Jeruzsálemből hozott olajat, hanem egy húsvéti csemegét is bemutatott, amely az egyházmegye kegytárgyboltjában a Barátok Boltjában kapható idén először. A Húsvéti csemege: csokoládés ostyadarabok színes cukorral. Húsvét alkalmából ideális ajándék gyerekeknek, óvodásoknak, iskolásoknak, hittanosoknak, ministránsoknak.

A székesfehérvári nagyheti püspöki szertartásokat Ugrits Tamás irodaigazgató ismertette. Kitért arra, hogy a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása fokozottabban felhívja a hívők és nem hívők figyelmét is arra, miért fontos Húsvét ünnepe, hogy senki sem maradhat közömbös abban, hogy Isten Fia eljött hozzánk, meghalt értünk, és harmadnapra feltámadt.

 


 

/nagybojt-es-nagyhet-esemenyei-2017-ben

Székesfehérvári Nagyheti események :

VIRÁGVASÁRNAPI PÜSPÖKI SZENTMISE
Április 9-én, Virágvasárnap, 10.30-kor a Székesegyházban Spányi Antal püspök tart ünnepi szentmisét és barkaszentelést, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának emlékére.

CSALÁDOK KERESZTÚTJA
Április 9-én, Virágvasárnap, 15.00 órától gyülekeznek a fehérvári hívő családok a maroshegyi plébánia mellett, hogy keresztutat járnak a sóstói tanösvényen. A stációkat gyerekszereplők elevenítik meg, és a családok tartanak elmélkedéseket. A keresztúton részt vesz Spányi Antal megyés püspök.

PÜSPÖKI NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT A SZÉKESEGYHÁZBAN
Április 10-11-én és 12-én hétfőtől szerdáig minden nap 18.00 órakor a Székesegyházban nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédet tart Spányi Antal megyés püspök. Az elmélkedésekre minden hívőt szeretettel várnak, akik elmélyülni vágynak a lelki életben, megerősödni a hitben, az Istennel való kapcsolatukban. A szentmisék alatt megyés főpásztor gyóntat.

NAGYCSÜTÖRTÖKI OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE
Április 13-án, Nagycsütörtökön, a Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen az egyházmegye teljes papsága részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.

NAGYCSÜTÖRTÖKI UTOLSÓ VACSORA EMLÉKMISE
Április 13-án, Nagycsütörtökön, a Székesegyházban 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS KERESZTÚTJA
Április 14-én, Nagypénteken, a Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.

NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS
Április 14-én, Nagypénteken, a Székesegyházban 18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.

PÜSPÖKI SZENTMISE HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁN
Április 15-én, Nagyszombaton, a Székesegyházban 19 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.

HÚSVÉTVASÁRNAPI PÜSPÖKI SZENTMISE
Április16-án, Húsvétvasárnap, a Székesegyházban 10.30-kor a megyésfőpásztor tart szentmisét Urunk feltámadásának ünnepén.

Bertáné Pintér Katalin
Képek: Bácskai Gergely
Videó: Somogyi Tamás Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk