Papszentelés - beszámoló

2016. 06. 24. | | 2016. 06. 24.

 

 

Az emberek megszenteléséért élni
Pap- és diakónusszentelés, papi jubileumok Székesfehérváron

2016.06.24. - Keresztelő Szent János születésének ünnepén a székesfehérvári egyházmegye hagyományainak megfelelően papszentelést tartottak a Székesegyházban. Spányi Antal megyés püspök Bak Ádám és Visnyei László akolitusokat diakónussá, Tóth András diakónust áldozópappá szentelte. Az ünnepre nagy számban érkeztek az egyházmegye hívei, rokonok és barátok, hogy együtt imádkozzanak a szentelendőkért, valamint az egyházmegye papjai, akik nagyrészt ezen a napon ünneplik szentelésük évfordulóját és ilyenkor közösen újítják meg ígéreteiket, melyeket felszentelésükkor tettek.

A főpásztor beszédében Keresztelő Szent Jánost állította példaképül a szentelendők elé, akiről az Úr Jézus azt mondta: „az asszonyok szülöttei között nem született nagyobb” nála. „Az Úr előfutára mindig Isten szavára hallgatott, nem törődve a világi hangokkal. Istentől kapott feladata volt, hogy előkészítse a Megváltó útját és tanúságot tegyen Krisztusról a választott népnek. A papnak is ezt az utat kell járnia, meghallva Isten szavát, erről a szóról tanúságot kell tennie. Ez mindnyájunknak küldetése, amelyre csak az imádkozó lélek képes.” - hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette. „A pap tanítói hivatása, hogy hirdesse Isten Igéjét, amelyet személyes életében is elfogad és az Ő törvényein elmélkedve követi azt. Ez a tanítás, amelyet szóval és példamutatással átad, lelki táplálék a híveknek, építi Isten Egyházát. Átadni a hitet annyi, mint fölfedni, hirdetni és elmélyíteni a keresztény hivatástudatot, az üdvözülés titkát. Ebben a felelősségteljes szolgálatban a pap szoros kapcsolatban püspökével hirdeti az evangéliumot, vezeti Isten népét, gondja van az istentiszteletre, elsősorban Urunk áldozatának vasárnapi megünneplésére.”

A homília után a püspök kezét a szentelendők fejére helyezte, majd ezután elmondta a felszentelő imát. A fölszenteltek megbízatást kaptak az áldozópapi illetve a szerpapi tisztség betöltésére, hogy a Szentlélek erejében élve dolgozzanak az Egyházban, a világ üdvössége szolgálatára. A felszentelt új diakónusokat beöltöztették liturgikus ruháikba, megkapták szolgálatuk eszközét: az evangéliumos könyvet. A papság áldása után a felszentelt új papra ráadták a stólát és a miseruhát és a püspök megkente kezét krizmával. Átadta szolgálatának eszközeit: az ostyát a paténán, és a borral megtöltött kelyhet.

Spányi Antal püspök a szentmise végén köszönetet mondott mindazoknak, akik a felszenteltek útját segítették, a családoknak megköszönte, hogy felnevelték, szerették őket, akiket most az egyháznak ajándékoznak és kérte a Prohászka Imaszövetség tagjait, hogy továbbra is imádkozzanak új papi hivatások születéséért.  

Az egyházmegye papsága és hívek nevében köszöntötte a jubiláns papokat: a rubinmisés Dr. Takács Nándor püspököt és  Schrőder Gyulát,  a gyémántmisés Milcsinszki Alajost, az aranymisés Németh Jánost és az ezüstmisés Nobilis Márió, Szabó István és Ugrits Tamás atyákat.

Berta Kata
Fényképeket készítette Gersztheimer Zsolt
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk