Pasztorális Tanács - beszámoló

2009. 11. 20.

 

November 20-án tartotta alakuló ülését az újonnan kinevezett egyházmegyei Pasztorális Tanács, melyet Spányi Antal püspök hívott össze.

 

közös kép

 

A főpásztor köszöntőjében elmondta, hogy fontos szerepet tulajdonít a tanács munkájának, mind a tanácsadói, mind a képviseleti szolgálatban. Kérte a tanács tagjait, hogy megfontolt, igaz szavakkal és hiteles magatartással képviseljék az Egyházat a világban, segítsék megvalósulni az egyházmegye lelkipásztori programját, és aktívan apostolkodjanak a Prohászka Imaszövetség terjesztésében.

Hajdu Ferenc provikárius úr részletesen ismertette a Tanítóhivatal a Pasztorális Tanács létére és működésére vonatkozó irányelveit a II. Vatikáni zsinattól az Egyházmegyei Törvénykönyv ide vonatkozó szabályzatáig.

 

                  

 

Az ülésen ismertetésre került az egyházmegye 2010. évi lelkipásztori programja – mely a Papság Éve köré épül -, és kiemelt eseményei. A tanácson belül felállított munkacsoportok (kateketikai, ifjúsági, család- és szakpasztoráció) 2010. január végéig dolgozzák ki javaslataikat (egyházmegyei, ill. espereskerületi szintű programok és azok költségvetései), amelyek kiteljesítik az egyházmegye éves lelkipásztori tervét. Fel kell hívni az egyházmegye híveinek figyelmét kiemelkedő lelki kincseinkre, amelyek Prohászka Ottokár, Kaszap István és Bogner Mária Margit személyében rejlenek.

Püspök atya zárszavában megköszönte a tanács tagjainak, hogy elvállalták a felkérést. Kérte, hogy kinevezésük tartalmaként minden nap tudatosan imádkozzanak az egyházmegyéért, szolgálatnak tekintsék megbízásukat, és hiteles keresztény életükkel az Egyház jelenlétét képviseljék a világban.

 

Ugrits Tamás

 


 

Korábbi év beszámolója:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk