Szentírás Napja - Ifjúsági Találkozó - beszámoló

2008. 04. 12. |

 

 

Április 12-én az egész egyházmegye területéről vártak a fiatalokat a szervezők Székesfehérvárra, a Szentírás Napja nevet viselő ifjúsági találkozóra. A Spányi Antal megyés püspök atya által kezdeményezett alkalom megszervezésében számos, az egyházmegye életében aktív szerepet vállaló közösség fogott össze az ifjúsággal foglalkozó lelkipásztorokkal és az Ifjúsági Irodával.

A nap mottója Fülöp diakónusnak és az etióp udvari embernek az Apostolok Cselekedeteiben leírt találkozására utalva, az ott olvasható mondatot (ApCsel 8,30) továbbgondolva ez volt: „Éled is, amit olvasol?”

A találkozó félórás énekes ráhangolódás után 10 órakor vette kezdetét a Szent Imre-templomban Püspök atya megnyitó szavaival és a gyertyák meggyújtásával a kihelyezett Biblia előtt. Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet prefektusa tartotta a bevezető előadást, melyben a Nyolc Boldogságot mint Isten Országának „alkotmányát”, az egész újszövetségi Szentírás szívét felidézve buzdított arra: ne csak olvassuk a Bibliát, hanem tegyük is életünk vezérfonalává, mint Isten hozzánk szóló Igéjét. Ezt követően a fiatalok sokféle programlehetőség közül választhattak.

A Szent Imre-templomban a főelőadás helyét a „Nyitott templom” című program vette át, amely lelki könyvek olvasásának lehetőségét, közbenjáró imát, szentségimádási alkalmat foglalt magában.

A Barátok temploma hátsó bejáratánál felállított emelvényen a Biblia felolvasását – Szent János evangéliumától kezdve – Püspök atya kezdte meg a délelőtti órákban, majd negyedórás időközökben más-más személy olvasta tovább hangosan a Szentírást. A Városház téren felállított színpadon a törökbálinti ifjúsági közösség, a székesfehérvári cserkészek és az alcsútdobozi karizmatikus közösség fiataljai adtak elő szentírási részeket megelevenítő színdarabokat, bibliai jeleneteket. A délutáni órákban ez a helyszín adott otthont Gável András és Gellért unplugged zenés tanúságtételének is.

A Püspöki Levéltárban Smohay András, az Egyházmegyei Múzeum művészettörténésze vezetésével bibliai kuriózumokat lehetett megtekinteni. A Püspökség udvara a Szent Imre Fesztiválhoz hasonlatosan újból vendégül látta a Remetekert nevű programot, amely Száraz László atya és ferences világi rendi testvérek vezetésével elcsendesülési alkalmat biztosított az arra vágyó fiatalok számára.

A rendezvény másik fő helyszíne a Szent István Művelődési Ház volt. Itt sokan megtekintették a Bazilika ifjúsági közössége által előkészített „Biblia-labirintust”, amely végigkalauzolta a látogatót az üdvösség útján, a Teremtéstől a Jelenések könyvéig. A Szent István-teremben ugyancsak nagy érdeklődéstől kísérve zajlott a Nagyboldogasszony Antióchia Közösség által megrendezett Láthatatlan Színház, amelynek lényege, hogy a résztvevők interaktív módon – de a látást szemük bekötésével kikapcsolva – egyenként haladnak végig a Szentírás különböző jelenetein.

A Szent Cecília-teremben Tornyai Gábor atya vezetésével bibliaóra keretében lehetett foglalkozni a Szentírás egyes szakaszaival. A Szent László-teremben a kézműves-foglalkozáson a kisebb gyerekek is találhattak magunknak érdekes elfoglaltságot: üveget festhettek, csuhébábokat készíthettek és gyertyát márthattak. Ugyancsak őket vonzotta leginkább a volt ferences kolostorban helyet kapott Játékudvar, ahol az enyingi fiatalok vezetésével a Biblia egyes részeit felidéző vetélkedőn mérhették össze képességeiket a résztvevők.

A Liszt Ferenc utca elején az Élő kövek együttes tartott zenés evangelizációs szolgálatot, majd a móri kapucinusok fiataljainak Forró Cappuccino együttese afrikai dobos előadással vonta be az „utca emberét” a közös táncba, vidám dicsőítésbe.

A Szentírás napja 16 órakor püspöki szentmisével zárult a Szent Imre-templomban, amelyen a Filótea együttes végezte a zenei szolgálatot.

A szentmise végén Nobilis Márió ifjúsági referens atya köszönetet mondott Püspök atyának, hogy lehetővé tette a találkozó létrejöttét. Ezen kívül minden közösségnek is megköszönte, hogy segítettek a tervezésben és kivitelezésben azáltal, hogy felajánlották szolgálataikat a program létrejöttének érdekében. Köszönet illeti a plébánosokat és káplánokat, hogy a rendezvényt hirdették a szentmiséken és hittancsoportjaikban, és külön nagy köszönet azoknak az atyáknak, akik el is kísérték fiataljaikat a rendezvényre!

Rácskai Tamás
Ifjúsági Iroda

Fényképeket készítette dr. Berta Gábor és Berta Réka

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk