Imanap a „Jó hír” hordozóiért Bodajkon - beszámoló

2024. 05. 20. | | 2024. 05. 21.

 

 

 

Minden testvérünk felé közvetítsük a hit kegyelmét – Bodajkon ünnepelte a Magyar Katolikus Rádió 20 éves jubileumát

2024.05.20. – Pünkösdhétfőn, a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus ünnepnapján Bodajkon, az ősi Mária-kegyhelyen ünnepelte 20 éves jubileumát a Magyar Katolikus Rádió. Spányi Antal püspök, a Rádió vezérigazgatója az Örömhír hordozóiért mutatott be hálaadó szentmisét az egyházmegye papságával. Imádkoztak az egyházért, a világ békéjéért, a papi hivatásokért. A rádió munkatársai szolgáltak a szentmisén, és a szertartás után tanúságot tettek munkájukról. „Emeljük fel imánkat Máriához, aki ott volt és imádkozott az apostolokkal, amikor eljött a Szentlélek, pünkösd csodálatos tapasztalata. Kérjük anyai segítségét, hogy minket is erősítsen, bátorítson és lelkesítsen küldetésünkben. A Lélek formáljon minket Krisztust követő keresztényekké, akik a társadalom minden területén hirdetik tanítását, az evangélium jó hírét. Ez a küldetése a két évtizede működő Katolikus Rádiónak is” – hangsúlyozta a főpásztor.

Mórocz Tamás kanonok, a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely plébánosa köszöntötte a főpásztort, a Katolikus Rádió munkatársait, hallgatóit és a számos zarándokot. „Mindig jó együtt imádkozni Bodajkon, az ezeréves megszentelt helyen, imádságos közösséget alkotva különösen most a katolikus rádiósokkal. A Szűzanya oltalma alatt kérjük együtt az Ő közbenjáró kegyelmét rájuk is” – mondta a plébános, majd a megyés püspöknek egy beregszászi szőttest adott át, amelyet paptársaival hoztak el a közelmúltban tett kárpátaljai látogatásuk alkalmával.

A hálaadó ünnepen részt vett Juhász Judit, korábbi és Radetzky András a Rádió jelenlegi vezérigazgató-helyettese. Megjelent több közéleti vezető, országgyűlési képviselő, a város polgármestere is. A szentmise zenei szolgálatát Varga László, a Váci Székesegyház és a Váci Szent Cecília Kórus karnagya végezte, aki hosszú évekig volt a Rádió szerkesztőségvezető munkatársa.

A főpásztor beszélt pünkösd csodájáról, amikor az apostolok élete teljesen megváltozott, megszűnt félelmük, és ezentúl bátran hirdették, amit Jézustól tanultak. Beszélt a Szentlélek és Mária szoros kapcsolatáról, amikor a Szűzanya segítette a tanítványokat küldetésük teljesítésében. „Minden embernek hirdetni kell az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan, élete példájával, a szavak erejével, kinek-kinek saját élethivatása szerint.

Vannak sajátos élethelyzetek, küldetések. A 20 éve működő Katolikus Rádió munkatársainak missziós hivatása, hogy egy olyan világban, amelyben az emberek keveset tudnak hitről, egyházról – vagy sokszor elbizonytalanodnak, mert nem hallanak igaz tanítást, – felkészítsék őket az örömhír befogadására. A Katolikus Rádió feladata a preevangelizáció, az evangéliummal való találkozás előkészítése. Ezért nemcsak imádságot közvetít, hanem imádságos háttérrel beszél a családokhoz, az ifjúsághoz, a gyerekekhez, az idősekhez, a betegekhez. A műsorok mögött ott van az egyház tanítása, örömhíre, Krisztus evangéliuma. Hála az elmúlt 20 esztendőért, amelyben csak Isten a tudója, hány ember szívét tudta elérni a Rádió, hogy közelebb vigye a hit gazdagságához és szépségéhez.”

Spányi Antal püspök hálát adott a Rádió jelenéért és a jövőért is. Mert mint mondta, nagy munka van még előttük. A társadalomban sokan vannak, akik tévelyegnek az életben, nem találják az Istenhez vezető utat. „Kérjük Istentől, áldja meg a Katolikus Rádió minden munkatársát, áldja meg azokat, akikkel ez a rádió elkezdődött. Áldja meg azokat, akik nincsenek velünk. Kérjük őket, hogy az égből imádkozzanak értünk, hogy munkánk mindennapi áldozatát vállalni tudjuk és örömét is megtapasztaljuk.

A zarándokokhoz fordulva a megyés püspök kiemelte: a tanúságtétel, a keresztény küldetés olyan feladat, amelyért felelősek vagyunk, amelyben egymást kell erősítenünk. „Felelősséggel tartozunk minden testvérünk felé, akiktől még távol vannak az evangélium igazságai. Kérjük a bodajki Szűzanyát, segítse az egyház papjait, a keresztényeket, hogy világító gyertya, a rossztól megóvó só legyenek. Teljesítsék küldetésüket, terjesszék Isten örömhírét, a hitet, a reményt, a szeretetet. Így építsük együtt Isten országát” – zárta gondolatait a főpásztor.

A hálaadáson a nagyközönség számára lehetőség nyílt a találkozásra a Katolikus Rádió munkatársaival.

A szentmise után Gőbel Ágoston, a Rádió szerkesztője személyes hangú tanúságtételében a Rádióhoz való 10 éves szoros kapcsolatáról beszélt. Kilépéséről az Eucharisztikus Kongresszus előkészületi munkái miatt és a visszatéréséről, amelyben nagy szerepet játszottak a kollégák imái, a Rádió kápolnájában személyes imái, Isten akaratának keresése.

Szikora József, a Rádió főszerkesztője tanúságtételében hálát adott sokaknak, akik a katolikus hit útján segítették, megköszönte a hallásból eredő hit kegyelmét. Ez adott szilárd alapot és erőt mindahhoz a munkához, amelyet a Rádióban a kezdetektől végzett.

A rádiósok tanúságtételét a gyönyörű bodajki kálvárián keresztút követte, majd szentségimádással, a szentségi áldással és Lorettói litániával zárult a hálaadás. „Szűz Mária, Egyház Anyja, segíts minket, hogy teljesen Jézusra bízzuk magunkat, és higgyünk a szeretetében, különösen a megpróbáltatások idején, a kereszt árnyékában, amikor a hitünknek erősödnie kell” – hangzott el a főpásztor imádságában.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk