Megújult Pusztavám köztéri szobra és plébániája - beszámoló

2020. 08. 23. | | 2020. 08. 24.

 

 

 

Tanúságtétel egy település hitéről, értékrendjéről – Megújult Pusztavám köztéri szobra és plébániája

2020.08.23 – Kettős ünnepet tartottak a pusztavámiak. Átadták a város megújult köztéri szobrát és a közösségi célokra átalakított katolikus plébániáját. A meghitt, szép ünnepi alkalmon először a Nepomuki Szent János szobrot szentelte meg Spányi Antal megyés püspök, Csordás Mihály polgármester felkérésére. Majd a főpásztor az ünnepi szentmisét követően megáldotta a rendezvényekre és szállásra is alkalmassá vált plébániaépületet.

A megyés püspök a szentelésen azt kívánta, hogy az arra utazók a szoborra tekintve lássák meg az ott élő emberek tanúságtételét a település hitéről, értékrendjéről. Csordás Mihály polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy olyan összefogás eredménye a szent szobrának renoválása, amely azt üzeni mindenki számára: „jó emberek, jó ügy érdekében, ha közösen, önzetlenül cselekednek, akkor az mindig meghozza jó eredményét.” Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntő beszédében a község elmúlt 25 éves fejlődését méltatta, amely a Magyar Falu Program keretében valósulhatott meg.

A hálaadó szentmisében Ambrózy Tamás plébános köszöntötte a megyés püspököt és a jelenlevőket. A főpásztor beszédében kiemelte, hogy Pusztavámon olyan emberek élnek, akik megbecsülik a múltjukat, akik önmaguk felé is tisztelettel élnek, és tudják, mivel tartoznak a helyi közösségnek. Beszélt aktuális eseményekről, – templomrombolásokról, erkölcstelen és istentagadó sajtónyilvános eseményekről – amelyek romboló hatással vannak a keresztény hitre és a hívők közösségére. „Őrizzük meg keresztény hagyományainkat, amit át kell adnunk gyerekeinknek. Mert arról kell majd számot adnunk, ami a lelkünkben volt, amiről életünk példát mutatott, amit mások tőlünk tanultak. Engedjük a hit örömét, a múlt tiszteletét erősödni lelkünkben, tekintsünk a jövőre bizalommal és reménnyel, ahogy elődeink megőrizték az '50-es, '60-as, '70-es évek terrorjában, vagy a liberalizmus ideje alatt. Mert a hitünk életünk kincse, értéke és szilárd alapja, emberi kapcsolataink biztos támasza. A felvállalt küldetés legyen erő számunkra, mert feladatunk, hogy Isten országát építsük, amelybe mindenkit válogatás nélkül meghívunk” – fogalmazott a püspök.

A szentmisét követően, a plébánia ünnepélyes megáldásán Frey Szabolcs világi elnök ismertette a LEADER-pályázat, a Székesfehérvári Egyházmegye és a hívek anyagi támogatásával, széles összefogásban megvalósuló felújítás részleteit. A fejlesztések összértéke mintegy 40 millió forint volt. Megköszönte a közreműködők munkáját, és bemutatta az épület közösségi célokat szolgáló terveit. Mint elmondta: „a megvalósult fejlesztés elsősorban a plébániai közösség programjainak, rendezvényeinek megvalósítását szolgálja, de az ingatlan igénybe vehető szállásként, házaspárok számára „Páros pihenő” céljából, táborozó hittanos- és cserkész csoportok, zarándokok számára, valamint az új közösségi helyiség családi rendezvények (pl. keresztelő, születésnap, ballagás stb.) megtartása céljára.”

Spányi Antal megyés püspök az ünnepség végén azt kívánta, hogy a felújított plébániaépületet a helyiek élettel tudják megtölteni, és minden korosztálynak igazi otthona lehessen. A plébánia megáldása után az ünnepi alkalom a pusztavámi egyházközség ún. „Közösség-építő kerti-party” programjával folytatódott.

Berta Kata
Fényképeket készítette Hrubos Zsolt
Videó: Bágya Ferenc, Somogyi Tamás és Berta Kata


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk