NEK elsőáldozóinak felkészülési napja, szentségimádása - beszámoló

2019. 11. 23. | | 2019. 11. 25.

 

 

 

„Nem gondoltam, hogy ennyien ugyanúgy szeretjük Jézust.” – Elsőáldozásra készülők egyházmegyei lelki napja Székesfehérváron

2019.11.23. – A Székesfehérvári Egyházmegye plébániáiról érkező mintegy 500 gyermeknek, szüleiknek és hitoktatóiknak találkozóját szervezték meg Fehérváron. A gazdag élményekkel teli lelki nap azoknak szólt, akik a 2020-ban, Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséjén lesznek elsőáldozók. A találkozón Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét az egyházmegye megjelent papságával, majd a magyarországi misszionáriusok tartottak előadásokat az Eucharisztiáról. A NEK Titkárságának munkatársai tájékoztatták a résztvevőket a közelgő budapesti világtalálkozó eseményeiről, a regisztráció lehetőségeiről. Az alkalom közös szentségimádással zárult.

Az egyházmegye espereskerületeiből Fehérvárra érkező csoportokat a hitoktatói szakreferensek várták. Átadták a katekétáknak, a kísérő atyáknak és a szülőknek a kongresszusi titkárság és az egyházmegye ajándékait. A zsúfolásig megtelt Prohászka-templomban az izgalom, a zsibongás valódi figyelemre fordult át, amikor Ugrits Tamás pasztorális helynök elcsendesedésre hívta a gyermekeket. Bágya János NEK referens bemutatkozása után a liturgikus zenei szolgálatot végző Boanergész együttes tagjai gondoskodtak a lelki ráhangolódásról.

A szentmisére teljesen elcsitult a gyermeksereg, minden tekintet a szentélyben szolgáló papság felé fordult. Spányi Antal megyés püspök az elsőáldozásra készülő gyermekeknek a Jézussal való találkozás titkáról beszélt, amely különleges módon és bensőségesen valósul meg a szentáldozásban. „Az ünnepen, amire készültök, egy nagy titokba lesztek beavatva, amelyet csak azok értenek meg, akik gondosan készülnek, hogy a megismert igazságban el is mélyedjenek. A titok nem más, mint hogy Jézussal fogtok találkozni. Tanultátok hittanórán, hogy Ő sok emberrel találkozott élete során: betegekkel, akik gyógyulást kerestek, szegényekkel, akik vigasztalásra vártak, és olyanokkal is, akik keresték az igazságot. Amikor Vele találkoztak, ez az esemény megváltoztatta életüket, rátaláltak az Úrra, akinek hallották a szavát, és befogadták szeretetét. Új életet tudtak kezdeni. A mi életünknek is legnagyobb eseménye, hogy szentáldozáshoz járulhatunk, hogy Jézust befogadhatjuk a szívünkbe, és Vele együtt járhatjuk utunkat. Nektek egészen különleges élményben lesz részetek, hogy az első találkozásotok az Oltáriszentséggel egy csodálatos és egyedi esemény lesz az Eucharisztikus Kongresszuson” – emelte ki beszédében a püspök, majd a gyerekeknek arról az ismerőséről beszélt, aki életre szóló élményként emlékezik vissza, hogy az 1938-ban hazánkban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszuson elsőáldozó lehetett. Hosszú élete során sok szenvedést is végigélve, mindig hűséges maradt Krisztushoz.  „Ti is legyetek majd ilyen tanúi Jézusnak. Addig is meg kell tanulnotok mindent arról, mi is történik a szentáldozásban.  Hogyan tudjatok harcolni a rossz ellen, és egyre több jó cselekedet legyen életetekben, hogy szívetekben mindig otthont találjon Jézus Krisztus. Hallgatni tudjatok a belső hangra, lelkiismeretetek szavára, amelyben az Úr megmondja Nektek, mit tegyetek, hogyan tegyétek a jót és kerüljétek a rosszat. Hogy életetek, Jézus tanújaként békében, örömben, kegyelemben teljen el” – hangsúlyozta a főpásztor, majd hozzátette: „Elindultatok egy úton, és ennek egy fontos állomása a mai nap, amikor együtt vagyunk, és sok mindent hallunk a szentáldozásról. Gyorsan eljön azonban az a nap, amikor Budapesten, az Eucharisztikus Kongresszuson Jézus mellett Ti is főszereplők lesztek, mert befogadjátok az Urat. Ennek a találkozásnak az öröme és békéje legyen majd mindig veletek, hogy tanúskodni tudjatok Krisztus szeretetéről minden ember felé.”

A szentmise óriási élményt jelentett a gyerekeknek.  Egyikük hitoktatójának csodálkozó szemekkel mondta: "Nem gondoltam, hogy ennyi társam van, aki ugyanúgy szereti Jézust, mint én!" Az elsőáldozásra készülők nyilvánvalóan megtapasztalhatták, sokan vannak, megérezhették a kortárs közösség erejét.

A szentmisét követően a találkozó következő programpontja a közös körmenet volt. A gyermekek a Kongresszust hirdető zászlókkal a kezükben vonultak keresztül az utcákon, majd megérkezve a következő helyszínekre, megtöltötték élettel Fehérvár Belvárosát.

Az „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. " (Jn 6,51) mottójú nap a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, valamint a Ciszterci Szent István Gimnáziumban folytatódott. A résztvevők a Magyarországon szolgáló külföldi misszionáriusok valóban élményszerű, színes előadásait, lelki iránymutatásait hallgathatták, hogy szívük, lelkük és elméjük is felkészüljön a nagy napra. P. Benvin Sebastian SVD, a magyarországi Pápai Missziós Művek igazgatója, P. Chavvakula Lourduraju SVD, P. Ghie Marselinus SVD, Sudarman Aloisius Gonzaga SVD és Klau Yulius SVD személyes élményeikről meséltek, arról az időszakról, amikor a helyi szokások szerint készültek az elsőáldozásukra, és először vehették magukhoz az Úr Jézust. Az Indiából és Indonéziából érkező verbiták könnyed hangvételben, jókedvűen beszélték el, hogy a földi készülődés izgalmai hogyan váltak át a mennyei várakozásba és első szentáldozásuk során, hogyan nyílt meg a szívük a Jézussal való találkozásra. Személyes példájukon keresztül elmondták, elsőáldozásuk meghitt, emlékezetes eseménye életre szóló erőforrássá vált, megtartotta őket a nehezebb időszakokban is. „Az Úr elénk sietett, és felkínálta önmagát, hogy fénye mindent átsugározzon bennünk.”  Rávilágítottak a lényegre, amelyet gyermekként ők is megértettek, mennyire fontos a tiszta lélek, az összetartozás Jézussal és a közösséggel, és hogy jónak lenni jó. „Jézus a ,,barátjává fogadott bennünket, és ez hatalmas élmény volt, mert kaptunk egy különleges barátot, aki soha-soha nem hagyott el, és mindig számíthattunk rá. Jézus, bár számunkra is láthatatlan volt, ezentúl minden szentáldozáskor találkozhattunk vele”  – hangsúlyozták a szerzetesek. Elmondták, bár nehéz felfogni, hogy az Oltáriszentségben valóban jelen van Jézus teste, vére, lelke és istensége, de az Oltáriszentség csodájának és ajándékának megértésében mindig van hova fejlődni. „Az Úr egyszerű lakomája, örök élet és az Oltáriszentségből áradó kegyelem igen bőséges. Amikor csak tehetjük, ezért járuljunk mindig az Úr asztalához” – hangzott el a verbiták Eucharisztiáról szóló tanításában és tanúságtételében.

Amíg a szerzetesek a gyermekekhez szóltak, a főtéri Szent Imre-templomban bemutatkoztak a NEK Titkárságának munkatársai, Farkas Balázs iroda- és gazdaságvezető és Zsuffa Tünde kommunikációs vezető. Bágya János egyházmegyei referens részletes tájékoztatást adott a Kongresszusra való regisztráció folyamatáról.

A felnőtt hozzátartozók szentségimádása után az elsőáldozásra készülők lelki napja közös zenés áhítattal végződött. Fehér Margit rövid elmélkedéseit a törökbálinti Te Deum zenekar tagjainak Jézusról szóló dalai kísérték. Spányi Antal megyés püspök a gyermekekkel együtt imádkozott az Oltáriszentségben jelen levő Krisztushoz, hogy a szentáldozás kegyelme által mindannyian megértsék, Jézus valóban az örök élet eledele, soha el nem fogyó élet.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk