Összefogás a demens betegekért - A Katolikus Szeretetszolgálat és partnerei a demenciabarát közösség - beszámoló

2019. 03. 20. | | 2019. 03. 21.

 

 

 

Összefogás a demens betegekért – A Katolikus Szeretetszolgálat és partnerei a demenciabarát közösségekért

2019.03.20. – A demens betegek és hozzátartozóik segítéséért fogott össze a Katolikus Szeretetszolgálat partnereivel, többek között a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, és a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthonával. Közösen, mintegy 300 millió forint európai uniós támogatásból egy kétéves, 2021-ig tartó projektet valósítanak meg. A „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül” elnevezésű, EFOP pályázat nyitórendezvényére a Győri Városházán került sor. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a korábbi ún. INDA programot folytassák, a demenciával élőket, a gondozó családokat támogassák, a velük foglalkozó szakemberek és végső soron az egész társadalom ismereteit bővítsék.

Somogyi Tivadar, győri alpolgármester köszöntőjében a demenciát népbetegségnek nevezte, amely egyre inkább terjed, és amelyet a családtagok vagy tagadnak, vagy nem ismernek fel időben. A városvezető elmondta, idősbarát önkormányzatokat kell létrehozni, amelyhez Győr városa már megtette az első lépéseket. Egy 30 személyes nappali demensellátó központot hoztak létre a városban, és elindították a demens gondozók képzését.

Veres András, győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott: fontos felhívni a társadalom figyelmét erre a betegségre, s az is komoly feladat, hogy elfogadóbbá tegyék az embereket a demenciával kapcsolatban. „Nem egyszer a betegek a családból inkább ki-, vagy legalábbis háttérbe szorulnak. Nagyon fontos abba az irányba segíteni a hozzátartozókat, hogy ne megszabadulni akarjanak tőlük, inkább megtartani őket a családban. Mert minden betegséget a családban lehet a legjobban gyógyítani” – hangsúlyozta a főpásztor, aki reményét fejezte ki, hogy a projekt megvalósulása segíti a társadalom tudatformálását a demenciával kapcsolatban. Megköszönte a pályázatban részt vevőknek, hogy nemcsak a betegnek, hanem az adott családoknak is komoly segítséget nyújtanak.

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere a településén élő idősek legmegfelelőbb gondozását tűzte ki célul, ezért fontosnak tartja, hogy az őket ellátó fenntartói, önkormányzati oldal és a magánintézmények összehangolják működésüket. Beszélt az idősek nappali ellátásáról, amely egyaránt kiszolgálja a demens betegek és hozzátartozóik igényeit. Elmondta, próbálnak segíteni az ún. Idősek hónapja programmal is, amelyben szentmisék, előadások, tanácsadás és kirándulások is szerepelnek. Szeretnék, hogy akár intézményi, akár otthoni ellátásban, de mindenképpen jobban viseljék a településen élők az öregkort, minőségibb életet éljenek.

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök felszólalásában aggodalmát fejezte ki az élet kezdetén és végén egyre nagyobb számban jelentkező súlyos problémákkal kapcsolatban, amelyekre a társadalomnak, az egyháznak is a maga lehetőségeivel élve segítséget kell nyújtania. Mint elmondta, a statisztikák szerint egyre nagyobb számban születnek autizmus szindrómával gyermekek, és egyre több embert ér el az Alzheimer-kór. Ezeknek a súlyos problémáknak az orvoslására az egyháznak és a szakintézményeknek közösen kell fellépniük. A Katolikus Egyház fontos, meghatározó szereppel bír a társadalmi tudatosság növelésében, abban, hogy felhívja a figyelmet a rászorulókra. Beszélt arról, hogy Székesfehérváron jelenleg is működik Alzheimer Café és demens gondozás a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában, civilek számára is. Örömét fejezte ki, hogy Székesfehérvár az egyik kiemelt helyszíne a projekt megvalósításának, valamint a város fontos célállomása az országot járó egészségügyi szűrőkamionnak is. „Oda kell állnunk a családtagok mellé, akik mindenhová elviszik, az élet minden területére problémájukat. Ezzel szembe kell néznünk. Szaktudással, ismeretekkel meg kell erősíteni őket, és eléjük kell tárni a lehetőségeket, amelyeket maguktól nem tudhatnak. Segítenünk kell, hogy másképp éljék meg ezt a visszafordíthatatlan folyamatot, máshogy tudják alakítani életüket mindazok, akik megtapasztalják ezt a keresztet, ezt a súlyos aggodalmat a mindennapokban.” A főpásztor azt kívánta, hogy a projekt kapcsán az önkormányzatoknak és az egyházi intézményeknek sikerüljön több irányban is közösen felkarolni a demens embereket és hozzátartozóikat.

Dr. Egervári Ágnestől, a Szeretetszolgálat Főigazgatójától megtudtuk: a demencia népegészségügyi prioritás lett. Világszerte 50 millió az érintettek száma, ez a hetedik a vezető halálokok sorában (WHO). Hazánkban 200 ezer körül lehet a betegek száma.  „Miközben ma már ismert, hogy a demencia az egészségtudatos életmóddal az esetek egyharmadában megelőzhető, a lakosság és a szakemberek ismeretei egyaránt hiányosak. A téma tabu, a diagnózis stigmatizál, és szociális izolációhoz vezet. A hosszú kórlefolyás során az érintettek és az őket gondozó családtagok egyaránt csak esetlegesen jutnak szakmai és emberi segítséghez a szociális és az egészségügyi ellátórendszerben – miközben helyenként vannak innovatív jó gyakorlatok, támogató csoportok, nappali ellátás.” A projekt szakmai igazgatója azt is elmondta, a pályázat lehetőséget teremt arra, hogy helyi szinten hatékony demencia programokat alakítsanak ki. Ennek fő céljai a prevenció és a korai felismerés elősegítése, a gondozó családok ismeretekhez juttatása, a tudásbővítés és érzékenyítés; a betegséggel kapcsolatos stigmatizáció csökkentése. Valamint az érintettekkel és hozzátartozóikkal kapcsolatba lépő szakemberek között a tudatos és célzott információáramlás kialakítása.

A nyitórendezvényen Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat szakmai igazgatója mutatta be a projekt Család és Társadalom Alprogramját, a Demencia a családban, mit tehetek? című előadásában. A Szakmacsoportok Alprogramot Kárándi Erzsébet, a Fazekas Gábor Idősek Otthona intézményvezetője ismertette. Kányai Róbert, a győri EESZI igazgatója Fontos közlendőnk van! címmel a Társadalmi Érzékenyítés Alprogramról adott tájékoztatást.

Az INDA, vagyis Interprofesszionális Demencia Alapprogramot támogató pályázat jelenleg tehát, Győrt, Székesfehérvárt, Hajdúböszörményt, Jászberényt, Csákvárt és Tiszaalpárt érinti. A projekt során ismeretterjesztő kézikönyveket, rövidfilmeket, arculatot és stratégiát készítenek. Az ismeretterjesztésen túl demenciabarát közösségek létrehozását tűzték ki célul, Alzheimer-cafékat támogatnak, és mindemellett elősegítik a szakmai szemléletformálást és együttműködést.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk