Püspöki áldás a megújult és kibővített móri Szent Erzsébet Általános Iskolára - beszámoló

2024. 05. 23. | | 2024. 05. 23.

 

 

„Minden élet: kő egy épületben” – A móri Szent Erzsébet Iskola új beruházásait áldotta meg Spányi Antal püspök

2024.05.23. – Püspöki szentmisével, iskolaáldással, valamint a diákok énekes-táncos műsorával ünnepelte meg a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola, hogy lezárult az évek óta tartó iskolabővítési és korszerűsítési beruházás, amellyel az intézmény egy minden tekintetben 21. századi épülettel gazdagodott.

Spányi Antal megyés püspök a szentmisében Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepén arra biztatta a fiatalokat, kérjék Jézus áldását, hogy ők is beteljesíthessék küldetésüket a Mennyei Atya akarata szerint. „Adja az Úr, az Örök Főpap ezt az áldást, hogy amit tennünk kell, ami a kötelességünk, amit vállaltunk, amiért felelősséggel tartozunk, azt képesek legyünk mindig hűségesen teljesíteni. Este mindig tudjunk nyugodt lélekkel, tiszta lelkiismerettel egy hálaadó imát, egy szívből jövő, kedves fohászt mondani Istennek: köszönöm minden segítségedet. Legyen velünk az Örök Főpap áldása, és segítsen bennünket, hogy életünket mindig Isten igazságához szabjuk, és a világot is ehhez az igazsághoz alakíthassuk.”

Az iskola új épületszárnyában folytatódó ünnepségen elsőként Selmeczi György gyermekhangokra írt gyönyörű Millenniumi ódája hangzott el az iskola Szélrózsa kórusának nagyszerű előadásában. „Minden élet: kő egy épületben” – énekelték be a termet lelkesen a gyermekek.

Kovács Béla igazgató megemlékezett arról, hogy Móron 250 évvel ezelőtt épült fel az első katolikus iskola, majd szerveződött újjá a rendszerváltás után 1990-ben, elsőként a Székesfehérvári Egyházmegyében. „A Szent Erzsébet iskola jelenlegi közössége nemcsak dicső örökséget, hanem feladatot is kapott az egykori móri iskolák papjaitól, szerzeteseitől, pedagógusaitól: meg kell ismertetnünk kortársainkkal az ő örökségüket, az egyháztól elvett és sajátként hirdetett múltat.”

Az igazgató megköszönte a fenntartónak az 1,3 milliárdos beruházást, amellyel lehetőséget biztosított, hogy az eddigi alapterület kétszeresén, 750 m2-en oktathatnak és nevelhetnek az intézményben, amelyben a diákok száma is megduplázódott az elmúlt 20 évben. Új szaktantermek, öltözők, mosdók, könyvtár létesültek, valamint az első emeletről a lépcsőzés helyett csúzdán is kicsúszhatnak a diákok az udvarba. „A megyés püspök szándéka a móri katolikus oktatás és nevelés megerősítése volt, amelynek működéséhez stabil, kiszámítható hátteret biztosított. Így vált lehetővé, hogy Móron és a környékbeli településeken élő családok gyermekeik taníttatásához a katolikus iskolát választhatják.”

Kovács Béla köszönetet mondott a közélet helyi vezetőinek is, hogy támogatásukkal elismerik az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. A város részt vállal az intézmény működtetési kiadásaiban. Mint elmondta, igazgatói munkája során is, amikor segítségre vagy tanácsra volt szüksége, mindig nyitott ajtókat és szíveket talált. Az iskola igyekezett ezt meghálálni a diákok magasszintű oktatásával, a tanulmányi és sporteredményekkel, a város kulturális életébe történő, intézményszintű bekapcsolódással.

Az igazgató végezetül a SÁG-Építő Zrt. képviselőinek is megköszönte a kivitelezési munkák minőségi elvégzését, a HEKET Kft. tulajdonosának a tervek előkészítését.

Az ünnepi műsor a 4. osztályos lányok fergeteges előadásával, Pünkösdölő néptáncbemutatójával zárult. Nemcsak tiszta, szép és erővel teli hangokban nyilvánult meg a diákok rendkívüli tudása, hanem bravúros táncukkal is nagy elismerést vívtak ki a közönségnél.
Majd Spányi Antal püspök és Kovács Béla igazgató a vendégek kíséretében az új épületszárny falához vonultak, ahol leleplezték azt a táblát, amely emléket állít a település 250 évvel ezelőtt épült első katolikus iskolájának és a jelenlegi épület megáldásának.

Az emléktábla avatása után az iskola néhány tanulója bemutatta a szakszerű lecsúszást az új csúzdán.

Az épületbejárás után a főpásztor megáldotta az új iskolaszárnyat és az emeletráépítést. Köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatásával segítette a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola fejlesztését és kibővített működését. 

Berta Kata
Képek: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal és Fetter Terézia
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk