Szeretetvendégség program - beszámoló

2019. 04. 25. | | 2019. 04. 30.

 

 

2019. április 25. - Szeretetvendégség program

„Te hívsz meg minket a lakomára,
az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél, emberré lettél,
kenyeret adtál, s velünk is ettél.”

Máté evangélista szerint: Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában tartózkodott, odament hozzá egy asszony. Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s ahogy ott ült az asztalnál, a fejére öntötte. Ennek láttán a tanítványok bosszankodtak: „Mire való ez a pazarlás? Hisz jó pénzért el lehetett volna adni, s az árát a szegények között szétosztani.” Jézus észrevette, s így szólt hozzájuk: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hisz jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok mindig veletek.”

A mi együttlétünk sem volt pazarlás, mert Jézus nevében, az Ő vendégségében voltunk így együtt. Ő hívott meg bennünket a karitász munka szolgálatára, és örül annak, ha nemcsak a munkában, de az ünnepnapokon is Vele együtt tudunk örülni egymásnak.

Gyökössy Endre egyik könyvében van egy kedves zsidó legenda a mennyországról. Ez a történet nagyon jól kapcsolódik a mi karitász vendégségünkhöz, karitász munkánkhoz.

„Egy rabbi arra kérte egyszer a Jóistent, hogy láthassa a mennyországot és a kárhozat helyét. Isten megengedte neki, és kísérőjéül Illés prófétát adta mellé.

Illés először egy nagy terembe vezette őt, melynek közepén, a tűzön egy edényben nagyszerű étel gőzölgött. Emberek ültek körülötte nagy kanalakkal, és mindnyájan merítettek az edényből. Feltűnt azonban, hogy valamennyien sápadtak, soványak voltak. A kanalak nyele ugyanis olyan hosszú volt, hogy a finom ételt nem tudták a szájukba tenni. Amikor kijöttek a teremből, a rabbi megkérdezte Illést, hogy hol jártak. – Ez a kárhozat helye – válaszolta.

Ezután egy másik terembe vezette őt, mely első pillantásra pontosan olyan volt, mint az első. Az étellel teli edényt itt is emberek ülték körül, hosszú nyelű kanalakkal a kezükben. Ők azonban jól tápláltak, egészségesek voltak. Élénken társalogtak egymással. Nem önmaguk igyekeztek enni, hanem arra használták kanalukat, hogy egymást táplálják. – Ez a hely a mennyország.

Legenda, kép, hasonlat ez is, de mély igazságot hordoz. Egyedül soha nem lehetünk boldogok. Úgy segíthetek magamon, ha segítek embertársaimon.”

Szolgálatunkat mi sem tudnánk hatékonyan végezni a mi Urunk végtelen kegyelme és az embertársainkból felénk áradó fény, melegség, erő nélkül. A siker titka, ahogy ez már lenni szokott a jól működő keresztény csoportokban, ebben a programban is, mindenki tette a dolgát a saját szolgálati helyén, gyarapította a közösséget kincseivel Krisztus csodálatos Testének egyik tagjaként.


Szeretetvendégség programunkat karitász csoportvezetőnk, Kádár Sándorné Kati nyitotta meg.

Azután Gergely Károly kántor, lelkipásztori kisegítő munkatárs vezetésével elénekeltük a karitász csoportok agapéra hívó dalát: „Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála…”; majd Urunk vendégségében megebédeltünk, mely alkalomra a karitász csoport önkéntes tagjai sütötték a finom süteményeket.

Kora délutánra szerveztük ünnepi műsorunkat, melynek keretében a Kossuth Lajos Általános Iskola felsős (5. és 6. osztályos) énekkara adott szép műsort. Felkészítő karnagyuk: Molnárné Rádl Margit, zongorakísérőjük Miniska Mónika zongoraművész volt.

Ez a programunk sem jöhetett volna létre támogatók nélkül. Támogatóink voltak:

– Öreghegyi Plébánia: a térítésmentes teremhasználattal
– Székesfehérvár Önkormányzat Közgyűlésének Humán – Közszolgálati Szakbizottsága
– Egész éves karitatív programjaink támogatói: Székesfehérvár polgármestere, alpolgármesterei és képviselői.
– Szent Donát Alapítvány
Programunkat támogató jelenlétével is megtisztelte: Dr. Horváth Miklósné és Deák Lajosné önkormányzati képviselő asszony, Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő úr, Strasszerné Farkas Márta, a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatónője. Köszönet és hála jótékonykodásukért!

A kellemes és tartalmas együttlétért, amit Vendégségedben tölthettünk, „Dicsőség, hála Jó Atyánk néked, kenyerünk Krisztus, erőnk a Lélek. Amen."

az Öreghegyi Karitász Csoport nevében:
Liszitsné Laczkó Mária

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk