Török József atya temetése - beszámoló

2020. 02. 04. | | 2020. 02. 05.

 

 

 

Nála volt súlya a dolgoknak – Búcsút vettek Török Józseftől szülővárosában, Makón

2020.02.04. - A makói belvárosi Szent István király-templomban február 4-én bemutatott szentmisével búcsúztatták Török József atyát. Az egyháztörténész, papnevelő, prépost, pápai prelátus, pálos konfráter, tiszteletbeli konventuális máltai káplán a mai magyar Egyház meghatározó személyisége volt. A makói római katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

Török József gyászmiséjére megtelt Makó belvárosában a Szent István király-templom. Nagyon sokan vagyunk. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárai, papnövendékei, hallgatói, a Székesfehérvári Egyházmegye papjai, intézményeinek vezetői, pálos szerzetesek és konfráterek, a Máltai Lovagrend tagjai, az első – Csepel-Belváros – és az utolsó szolgálati helyek – Krisztinaváros, Máriaremete – képviselői, hozzátartozók, osztálytársak a József Attila Gimnáziumból, valamint a szeretett szülőváros polgárai kísérték el Török Józsefet utolsó útjára.

A mai hazai katolikus Egyház egyik legszínesebb, legsokoldalúbb személyisége, a hit elszánt védelmezője – ahogy a róla szóló írások nevezik – Makón született és Makót választotta nyughelyül. (...)

A szentmise főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, szónoka Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja. Koncelebrál Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök és számos paptestvér.

„Török József nagyon közel van hozzánk. A hirtelen jött betegség három hónap alatt elvitte. Annyi közös emlékünk van, hogy alig tudjuk felfogni, nincs már köztünk” – kezdte szentbeszédét Kránitz Mihály. (...)

A tudomány „fáradhatatlan, ismeretekre fogékony” embere mellett Kránitz Mihály bemutatta a gondos, figyelmes, tapintatosan beszélgető lelkipásztort, az egyházzene elkötelezett népszerűsítőjét, akinek köszönhetően Krisztinavárosban és Máriaremetén megszólalhatnak középkori gregorián dallamok. És megjelent a szónok szavai nyomán az ember is, aki derűs, barátságos egyéniség volt, aki számára a szórakozást az utazás jelentette, és szerette Agatha Christie regényeit. „A francia kultúra híve volt, hatott írásaira a francia eszmény, a szellemes és mégis komoly hangvétel” – mondta a dékán.

„Török József gazdag életművet hagyott maga után. Elsősorban paptestvér volt, aztán barát és munkatárs” – búcsúzott tőle Kránitz Mihály.

A szentmisét követően kezdődött a temetés szertartása. A paptestvérek körbevették a ravatalt. „Körülvettek engem a halál kínjai” – énekelte a kórussal a hívősereg, Spányi Antal püspök vezetésével imádkoztak az elhunytért. Felállt a menet, kivonultak a templomból: a kereszt elöl, mögötte a papok vonultak, majd a koporsó és a lovagrendek képviselői.

A templomtól távol eső római katolikus temetőbe autóval mentek át a gyászolók. A temetési szertartást Török József kérésére tanítványa, Perger Gyula végezte. A menet a családi sírhelyhez vonult, itt nyugszanak József atya szülei és bátyja is. Sűrű esőben és erős szélben hangzott fel az elhunytért az ima, és helyzeték örök nyugalomra szülőföldjén.

A szertartást szeretetvendégség követte. (...)

Dicsérő szavak hangzottak el mindenki szájából. Az egykori ministránsok a közös mozizást emlegették, az egyetemistaként Krisztinavárosba járók az atya főzni tudását és a nekik szervezett szeretetvendégségeket. Méltatták Török József közvetlenségét, kiszámítható és kiegyensúlyozott magatartását. Türelmét és elkötelezett tanítani akarását. Hogy követelt, és nála volt súlya a dolgoknak. „Rang” volt abban az intézményben tanulni, melynek egyik meghatározó alakja volt Török József.

Forrás és teljes cikk, valamint még több kép: magyarkurir.huKéptár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk