Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Cím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.
Telefon: (23) 451-982
E-mail: titkarsag@prohaszka-budakeszi.hu
Weboldal: http://www.prohaszka-budakeszi.hu/

Igazgató: Jámbor Erzsébet
Püspöki biztos: Filó Kristóf

 

 


Pályázati kiírás a 2005-2006-os évre meghirdetett Prohászka év alkalmából, valamint a 2006. március 31-i eredményhirdetés.

Az 1990-ben alapított Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban 1991. szeptember 1-jén 176 tanuló kezdte meg tanulmányait az egykori Zárda iskolában. Az egyházi oktatás kezdetei 1888-ra nyúlnak vissza Budakeszin. Az Isteni Megváltó Leányairól elnevezett szerzetesrend nõvérei a leányifjúság nevelését 1927-tõl az új Zárda iskolában folytatták, melynek alapításában Miller József budakeszi plébános, Prohászka Ottokár püspök és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter is közremûködött. Az 1950-es államosítás után általános iskolává alakult. 1989-ben az egyházközség visszaigényelte egykori iskoláját, mely 1995-ben új tantermi szárnnyal és szép aulával bõvült.

A nyolcosztályos koedukált gimnázium két párhuzamos osztálya jelenleg 500 tanulót számlál, akik Budakeszirõl, a régióból és Budapestrõl érkeznek. A 43 tagú tantestületnek szerzetesnõvér tagjai is vannak, több kollégánk szakértõ, vizsgaelnök és vezetõtanár. Az oktatás teljes egészében állami ill. egyházi finanszírozású és az önkormányzat is támogatja.

A nyolcosztályos gimnázium biztonságot ad, egységes nevelési rendszert biztosít a fiataloknak a jövõjük szempontjából meghatározó életszakaszban (10-18 év).
Pegagógiai programunkban központi szerepet kap a hittanoktatás (katolikus, református, evangélikus) és a latin nyelv (5-8 osztályban). A lelki programok és az egyházi ünnepek szerves részei mindennapjainknak.

Fõ törekvéseink. Az evangéliumi szabadság és szeretet légkörének megteremtésére törekszünk, amelyben magas szinten bontakoztatható ki tanulóink személyisége. Segítjük diákjainkat, hogy felfedezzék és fejlesszék a teremtésben kapott egyéni képességeiket a közösség javára. Ösztönözzük õket magas szintû ismeretek elsajátítására, igényes munkavégzésre és tetteikért személyes felelõsség vállalására. A szellem, a test és a lélek harmóniájának megteremtésére törekszünk. Fiataljainkban tudatosítjuk, hogy a szabadság megvalósítandó életfeladat. Keresztény magyarként legyenek tagjai Európa közösségének és az emberiségnek. Váljon igényükké a kultúra elsajátítása, legyenek nyitottak az élethosszig tartó tanulás, az önképzés irányába és rugalmasak az esetleges pályamódosításokra. Fontosnak tartjuk, hogy érettségi után felvételt nyerjenek felsõoktatási intézményekbe és ott megállják helyüket, így készülve a jövõbeni társadalmi, közéleti szerep vállalására.

Tanulóinkat tudatosan készítjük fel, hogy korunk kihívásaira értékkövetõen reagáljanak, hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvekre, melyeket emelt óraszámban és bontott csoportokban tanítunk, (német, angol, latin, francia) és az informatikai ismeretek oktatására.

A humán- és a természettudományoknak egyaránt fontos szerep jut. Rendszeresen részt veszünk országos, körzeti és helyi tanulmányi versenyeken.

A mûvészeti nevelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését pedagógiai programunkban is hangsúllyal szerepeltetjük.

Az egyéni képességek teljes kibontakoztatása érdekében szakkörökbe, fakultációra és sportköreinkbe várjuk a diákokat. Speciális tehetséggondozó programokat szervezünk és felzárkóztatás is folyik iskolánkban. A szabadidõ értékes felhasználására színes programkínálattal (színház- és hangverseny, kiállítás és múzeumlátogatásokkal) ösztönözzük diákjainkat.

Az igényes szeretettel rendezett ünnepekbõl erõt merítünk a hétköznapi munkához.

Az elmúlt évek során tanulóink 80-95%-a nyert felvételt állami finanszírozású felsõoktatási intézményekbe. Örömünkre szolgál, hogy tanulóink nagyszámban tettek nyelvvizsgát közép- és többen felsõfokon, sokan közülük két nyelvbõl. Gimnáziumunk eredményei országos összehasonlításban is figyelemreméltóak.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem és a rendi fõiskolák tanárjelöltjeit fogadjuk tanítási gyakorlatra.

Több kelet- és nyugat-európai gimnáziummal ápolunk jól mûködõ kapcsolatokat, nemzetközi diákcserében és projektekben veszünk részt.

A közösségépítés központi helyet kap mindennapi szakmai és szabadidõs tevékenységeink sorában. A keresztény szolidaritásra is törekszünk. Tavaly 340e Ft értékû papírt gyûjtöttünk és Böjte Csaba atya javaslatára „örökbe fogadtunk” egy moldvai csángó-magyar iskolát Csíkfalván.


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk