Államalapító Szent István Érdemrend és Díj átadása Székesfehérváron - beszámoló

2009. 08. 19. |Hatodik alkalommal került sor az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj átadására, amelyet az alapítók évről-évre olyan székesfehérvári személynek ítélnek oda, aki sokat tett első királyunk életművének folytatásáért valamint munkáját Székesfehérvár polgárai példaértékűnek tartják. Idén először kapta intézmény, vagyis egy közösség az érdemrendet és díjat. Az alapítvány díjbizottsága a Ciszterci Szent István Gimnáziumot találta érdemesnek az elismerésre.

 

az esemény vezetői

 

Az ünnepségen Spányi Antal püspök, a kuratórium elnöke beszélt a Szent István-i értékrendről, amelynek alapja a hit és erkölcs hiteles megélése, tanúsága. Ennek elfogadása és követése alapvető szempont volt a díj alapítója és kuratóriuma számára a döntés meghozatalakor.

A ciszterci gimnázium értékőrző szerepe alapítása óta meghatározó nemcsak a hívő emberek számára, hanem a város életében is. Erről beszélt méltatásában Dr. Mihályi Gyula főorvos a gimnázium egykori diákja. A díjat a ciszterci főapát Dr. Zakar Ferenc Polikárp nevében Dékány Sixtus OCist vette át az iskola igazgatójával, Gyóni Andrással. Az ünnepségen jelen voltak a megye és a város vezetői, a gimnázium tanárainak és diákjainak képviselői és sok érdeklődő.

A Ciszterci Szent István Gimnázium a város legrégibb és legnagyobb középiskolája.  A jelenleg a Zirci Apátság fenntartásában működő gimnáziumot 1702-ben a jezsuiták nyitották meg négyosztályos magán iskolaként. II. József rendelete alapján megszűnt szerzetesi iskola Magyar Királyi Gimnáziumként működött tovább. 1813-ban a kormányzótanács a székesfehérvári gimnáziumot a zirciekre bízta.

A székesfehérvári ciszterci gimnázium első igazgatója Villax Ferdinánd lett, aki később: 1826 és 1857 között zirci apát volt. Az iskola neve ekkor: A Ciszterci Rend Székesfehérvári Főgimnáziuma 1921-től Dr. Békefi Remig zirci apát akaratából az intézmény A Ciszterci Rend Szent István Gimnáziuma nevet viselte.

A Zirci Apátság 1937-ben telket vásárolt és új iskolaépületet emeltetett, amelyet 1939. szeptember 8-án adtak át. A teljes munkálatok csak 1941-ben fejeződtek be.
1945-ben új iskolarendszert vezettek be: a nyolcosztályú általános iskolát és a négyosztályú gimnáziumot. Ennek megfelelően a gimnázium az 1945/46-os tanévtől átszerveződött, és mint Ciszterci Szent István Gimnázium és Általános Iskola működött.

A ciszterciek keresztény szellemű nevelő-oktató munkája 1948 júniusáig tartott. Ekkor az egyházi iskolákat államosították. 1948-tól az iskola mint Állami Szent István Gimnázium működött tovább.

1950-ben egyesült az Állami Ybl Miklós Reáliskolával, és József Attila nevét vette fel. Továbbra is magas szintű, országos elismertségű tanítás folyt különféle természettudományos, majd nyelvi tagozatok bevezetésével.

A rendszerváltozás után 1992-ben indulhatott az első „ciszterci osztály”, amely egyben az első nyolcévfolyamos osztály is volt.

1994. február 25-én Balsay István polgármester és Dr. Kerekes Károly zirci apát közoktatási megállapodást írt alá, amellyel a már Zirci Apátság tulajdonában levő gimnáziumunk fenntartása és működtetése is átkerült a zirci apáthoz.

Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, mint az iskola fenntartója élve jogával 2000. február 1-től visszaadta az iskola régi nevét, és újra mint Ciszterci Szent István Gimnázium működik.

 

 - BPK -
Fényképeket készítette Berta Réka

 

 

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk