Az Irgalmasság Szentévének megnyitása egyházmegyénkben - beszámoló

2015. 12. 08. | | 2015. 12. 09.

 

 

Megnyílt az Irgalmasság Szentéve a Székesfehérvári Egyházmegyében

2015.12.08. - A Szeplőtelen Fogantatás főünnepén a Szentatya, Ferenc pápa szándékához csatlakozva Spányi Antal megyés püspök megnyitotta az Irgalmasság rendkívüli szentévét a Székesfehérvári Egyházmegyében.

Az egyházmegye papságával koncelebrált ünnepi szentmisén a főpásztor Szent II. János Pál szavaival imádkozott a hívekért: „Mária, a Béke Királynője, támogasd e gyermekeidet! Ma megújult bizalommal rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő Szűzanya, aki e székesegyházban átöleled az egész egyházi közösséget, segítsd a hívőket, hogy nagylelkűek legyenek a hitük melletti tanúságtételben, hogy a te Fiad evangéliuma e határtalan és szeretett föld minden sarkában visszhangozzék.” Majd püspökelődjét, Prohászka Ottokár gondolatait idézte a Szeplőtelen Szűz tiszteletéről. „Hogy' szereti Isten a szent Szüzet? ... édes, kedves, izzó szeretetet gyújtott lelkében, hogy ez a szeplőtelen szív tudja őt viszont szeretni igazán Neki adta legnagyobb ajándékát: a szeplőtelen fogantatást, a szüzesség páratlanságát, az Istenanyaság méltóságát.”

„Örüljünk tehát az egész Egyházzal ezen az ünnepen Isten ajándékának, a Szent Szűznek!”- mondta a megyés püspök. „Most, amikor Ferenc pápa meghirdette Isten irgalmának szent évét, újuljon meg szeretetünk Isten és egymást iránt, hogy még jobban tudjuk szolgálni embertársainkat.” Spányi Antal püspök a szentmisén mondott homíliájában kiemelte: „Ez a nap egybeesik a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulójával. A zsinat, amelyet az Istenanya kísért imádságával, amelytől sokat reméltünk és sokat kaptunk, számos folyamatot elindított, megannyi változást hozott egyházunkban. Még ki sem aknáztuk teljesen ennek az eseménynek minden kegyelmét és gazdagságát, most 50 évvel később egy másikféle öröm is ért minket, Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság Szentévét.”

A főpásztor arról is beszélt, milyen hosszú út vezetett a Biblia tanúsága szerint ahhoz, hogy az ember felismerje az isteni gondviselést, hogy eljussunk az üdvösség története nagy alakjainak tanúságától, a Boldogságos Szűz igenjéig, az Egyszülött Fiúig. Krisztus eljött, hogy magára vegye bűneinket, hogy bennünket újra az Atya felé indítson, hogy rátalálhassunk az Úrra. Öröm tölti el a szívünket, amikor felismerjük, Isten nem fordul el a bűnbeesett embertől, nem hagyja sorsára. Életünk elveszettségében is, az Ő szeretetével, megbocsátásával újjászülethetünk, csak el kell fogadnunk ezt a kegyelmet.

Homíliájában a főpásztor végül Krisztusról, a Jó Pásztorról beszélt, aki szeretetével felemel minket, és az atyai házba vezet bennünket. „Adja az Úr, hogy megértsük ennek az irgalmasságnak a lényegét, hogy ebben az esztendőben gyakoroljuk az irgalmasságot, hisz korábban mi is irgalmasságot kaptunk, a bűnbocsánat, az irgalmas szeretet legnyilvánvalóbb kifejezésében. Isten útján így járjunk. Ott ahol vagyunk, életállapotunknak megfelelően elkötelezetten tegyünk a közösségért, az egyházért.”

A szentév megnyitása alkalmából bemutatott szentmise végén Spányi Antal püspök elmondta Ferenc pápa imáját, amelyet az 50 éves jubileumra, az Irgalmasság évére írt.

Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató bejelentette, hogy a Szentatya kérésének eleget téve a székesfehérvári egyházmegyében a székesfehérvári Szent Imre templom főbejáratának ajtaját jelölte ki a főpásztor az „Isteni Irgalmasság Kapujának”. A kapu megnyitását advent 3. vasárnapján (december 13-án) tartják, a Székesegyházban 10.30-kor kezdődő szentmise utáni körmenet keretében.

A székesfehérvári egyházmegyében az irgalmasság ünneplését három szinten valósítják meg: egyházmegyei szinten a központi programok által, az esperesi kerületek közös eseményein, és a plébániák hívő közösségében. A jubileumi esztendő során központilag öt alkalommal szervezzük meg az irgalmasság ünneplését, melynek részei a következők: bűnbánati liturgia, szentgyónási alkalom, szentségimádás, szentmise, szent kapun való áthaladás. Közösen ünneplünk 2016. május 16-án (Pünkösdhétfő), augusztus 14-én (Székesfehérvár fogadalmi ünnepe), szeptember 11-én (Bodajki búcsú), október 10-én (Prohászka-emléktemplom) és november 12-én (megemlékezés a magyar Szent Családról).

A Szentatya kérésének megfelelően a helyi lehetőségek figyelembevételével 2016. március 4-5-én a plébániákon megszervezik a 24 órás szentségimádást (24 órát az Úrnak).

Homília meghallgatása: 

BPK
Videó: Somogyi Tamás és BPK

Kapcsolódó videóanyag

Képtár


< 2023. január >
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

 

 


 

  


 

 


 

 


 

 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk