A Nemzeti Kegyhely kegyszobra Székesfehérváron - beszámoló

2014. 03. 22. | | frissítve 2014. 03. 24.

 

 

Országjáró körútjának második állomásán Székesfehérvárra látogatott a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Zarándokhely kegyszobra. A Mária Szobrot a reggeli órákban hozták a belváros szívébe, a Püspöki Palotába, ahol már sokan várták érkezését. Spányi Antal megyés püspök kérésére hozták a ferences atyák Nemzeti kegyhelyünk szobrát, hogy Szent István városában is tisztelhessék a hívek. Ott, ahol a szent király felajánlotta országunkat a Szent Szűz oltalmába.

A székesfehérvári püspökségről indult a papság, az asszisztencia, énekesek, cserkész fiatalok, iskolások és tanárok kíséretében az a körmenet, amelynek élén Fr. Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató vitte a Szűzanya szobrát a Székesegyházba.

A templomban a megyés főpásztor vezetésével, imaórával, kezdődött a tiszteletadás. A zenés áhítaton a Vox Mirabilis egyházi kamarakórus és Berki Lilla művésztanár népzene tagozatos diákjai énekeltek Mária énekeket, Cserta Balázs tárogató művész kíséretével. Az áhítaton rózsafüzért imádkoztak a Szent Imre Általános Iskola diákjai.

Az imaórát koncelebrált püspöki szentmise követte, amelynek szónoka a kegyhelyigazgató volt. Peregrin atya Mátraverebély-Szentkút történelmi jelentőségét hangsúlyozta: elmondta, hogy a kegyhely tisztelete a középkor óta folyamatos, történelem viharaiban sem tűnt el, nem tudták kitörölni a búcsújáróhely tiszteletét a magyarok emlékezetéből, szívéből.

Zsúfolásig megtelt a fehérvári Székesegyház az egyházmegye híveivel, sokan jöttek el családostól az egyházmegye plébániáiról, hogy Mária oltalmába helyezzék hozzátartozóikat, kérjék közbenjárását imáik meghallgatásához.

A fehérvári plébánosok vezetésével a gyóntatások és a zarándokok imája egész nap tartott, majd a nap végén püspöki szentmisével zárult a kegyszobor látogatása. A megyés főpásztor beszédében az anya és gyermeke kapcsolatához hasonlította a Szűzanyához fűződő kapcsolatunkat. Jézus ránk hagyta Őt, mint Égi Anyát, akinél nyugalmat találunk, aki meghallgatja kérésünket, életünk minden pillanatában. Spányi Antal püspök megköszönte a ferences atyáknak, hogy elhozták a szentkúti búcsújáróhely legféltettebb kincsét Fehérvárra, majd hívek a püspök vezetésével felajánló imát mondtak a Mátraverebély-Szentkúti Szűzanyához, kérték Őt nemzetünk megújulásáért, valamint a fiatalokért, a családokért, a papokért és szerzetesékért, hogy megmaradjanak Isten iránti hűségben, elköteleződésben.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Somogyi Tamás és BPK


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk